Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sara Akram

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:


wtorek, g. 14.30-15.30, zdalnie za pośrednictwem MS Teams, kod do zespołu: 0ikocpm (nazwa zespołu: Konsultacje - dr Sara Akram)


środa, g. 12-13, p. 116 SH

O sobie

2016 - uzyskanie tytułu licencjata filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialna)

2018 - uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej (specjalność medioznawcza)

2022 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa


Działalność naukowa

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

1. Wyznaczniki gatunkowe komentarza internetowego, „Studia Filologiczne Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego”, 2017, t. 30, s. 7–36.

2. Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków?, „Acta Humana”, 2017, nr 8,
s. 61–72 .

3. Tekst w sieci – próba charakterystyki, „Artes Humanae” 2018, nr 3, s. 115–125.

4. Moja narracja staje naprzeciw twojej. O kontekstowych użyciach narracji, „Język Polski” 2019, nr 4, s. 45–58.

5. „Wiersz numer 1 beta” M.R. Wiśniewskiego i „Read more+” P.P. Płucienniczaka
w kontekście zagadnień interaktywności
, „Acta Humana” 2019, nr 9, s. 131–142.

6. Jak być demiurgiem. Od kreatywności – do creative writing, „Akcent” 2019, nr 3, s. 56–68.

7. Europejczyk czy muzułmanin? Wybrana i odrzucona tożsamość we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, 2021, nr 33, s. 305–319.

8. Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (2021), s. 175–194.

 

Artykuły w tomach zbiorowych:

9. Ukształtowanie językowe komentarza internetowego, [w:] Gawędy o kulturach, red.
J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2017, t. 3, s. 115–130.

10. Definicje w słownikach językowych i specjalistycznych a współczesna praktyka językowa (na przykładzie kreacji i słów pokrewnych), [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4. Słownik językowy – leksykon – encyklopedia
w programie badań porównawczych
, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura,
B. Żywicka, t. 4, Lublin 2018, s. 87–104.

11. O znaczeniu i istocie pracy kreatywnej, [w:] Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku. Tom III. Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, red. red. J. Giza,
K. Jasiewicz, M. Madej-Cetnarowska, Nowy Sącz 2019, s. 7–16.

12. Dolina Pankisi i jej wartości w książce Wszystkie wojny Lary Wojciecha Jagielskiego, [w:] Vertybės lietuvių ir lenku kalbos pasaulėvaizdyje /Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów, t. 1, red. K. Rutkovska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Vilnius-Lublinas 2020, s. 446–460.

13. Agresja językowa w komentarzach internetowych, [w:] Współczesne media. Przemoc
w mediach
, t. 1., red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, 2020, s. 9–24.

14. Aksjologiczny aspekt współczesnych narracji o klimacie, [w:] Vertybės lietuvių ir lenku kalbo spasaulėvaizdyje /Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe, t. 2, red. K. Rutkovska,
S. Niebrzegowska-Bartmińska, Vilnius: 2021, s. 431–454.