Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Justyna Stępniak

mgr Justyna Stępniak
Stanowisko
referent
Jednostki
BIURO PROJEKTÓW PROMOCYJNYCH
Telefon
694053691
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

  • działalność promocyjna i marketingowa
  • obsługa mediów społecznościowych UMCS: TikTok
  • koordynacja i organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych o charakterze promocyjnym m.in.: 3,2,1… STUDIA START!, Akademicki Jarmark Świąteczny, oraz wystaw, m.in.: "Pokazać światu siłę. Kadra Narodowa Ukrainy w judo osób niesłyszących";
  • prowadzenie działań promocyjnych i wizerunkowych Uniwersytetu;
  • przygotowanie materiałów multimedialnych;
  • reprezentacja Uniwersytetu na Targach Edukacyjnych, spotkaniach z Kandydatami itp.,
  • koordynacja wolontariatu w ramach “Działam dla UMCS”
  • tworzenie przestrzeni przyjaznych studentom, gier terenowych itp.