Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Białek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Telefon
+48 (81) 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2018/2019


najbliższe konsultacje: wtorek, 2 lipca, godz. 10.30-12.00


Pracownik mieszczący się w pierwszej piętnastce wydziałowego rankingu (ok. 300 osób) wg liczby punktów uzyskanych za publikacje naukowe w latach 2014-2018; 1 miejsce w rankingu instytutowym


NAGRODY I ODZNACZENIA


2018 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2016 - Nagroda indywidualna Rektora za wyróżniającą się działalność organizacyjną


2013 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2009 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2019 - medal Mickiewicz-Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód


2018 - medal TPZW za działalność promocyjną


2014 - medal KEN za działalność dydaktyczną

O sobie

Opis podstawowy:

Specjalność naukowa: językoznawstwo rusycystyczne

Dziedziny badań: leksykografia przekładowa, lingwistyka przekładu, współczesny język rosyjski 

Prowadzone zajęcia:

 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
 • analiza przekładu/krytyka przekładu
 • teoria tłumaczenia
 • tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego
 • rosyjski język potoczny i młodzieżowy
 • język mediów rosyjskich
 • frazeologia rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • rosyjski język biznesu
 • terminologia specjalistyczna w przekładzie tekstów użytkowych
 • terminografia i terminologia rosyjska 
 • tłumaczenie konsekutywne
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

 


Działalność naukowa

Autorka dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych                              opublikowanyc w kraju i za granicą;  Tłumacz;

Promotor 52 prac dyplomowych (41 licencjackich i 11 magisterskich),                                  12 prac dyplomowych kierowanych w roku akademickim 2018/2019;

Autorka kilkudziesięciu tekstów opublikowanych na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich";                                

Pracownik z uprawnieniami do nauczania języka polskiego jako obcego   (doświadczenie zawodowe zdobywane od 2007 r.)

Pełnione funkcje:

Koordynator Zespołu ds. promocji IFS (od 2017 r. - aktualnie), e-mail: ifs.promocja@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator Drzwi Otwartych IFS (od 2010 r.), w tym autor i współautor programów, prezentacji, ulotek, innych materiałów promocyjnych, uczestnik DO i in.; kierowanie pracą zespołów pracowników, doktorantów i studentów 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS (od grudnia 2015 r. - aktualnie), w tym inicjator i koordynator kilkunastu projektów w ramach działalności SKNR; autor 4 grantów 

Członek Wydziałowego Zespołu Zadaniowego ds. usprawniania pracy organizacji studenckich/kół naukowych (od 2017 r. - aktualnie)

Koordynator wymiany studenckiej (IFS-Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa): koordynacja wyjazdów 40 studentów rusycystyki i rosjoznawstwa (od 2010 r.), autor procedury wyjazdowej

Członek Zespołu ds. współpracy międzynarodowej IFS (2009-2013, od 2017 r. - aktualnie)

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OJR (2017, 2018), juror (2015-2018)

Koordynator ds. promocji IFS (2013 -2017) 

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. promocji IFS (2009-2013)

Opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego  UMCS (maj 2013 r. - luty 2018) 

Inicjator i koordynator Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (od 2010 r.: 2010, 2013, 2014, 2016): autor formuły konkursu (konkurs stał się inspiracją dla organizatorów innych lokalnych konkursów piosenki rosyjskiej, którzy korzystają także z wypracowanej w IFS formuły konkursu, przedstawiając ją jako własną)    

Współpraca z redakcją strony IFS: przygotowywanie i przesyłanie tekstów oraz zdjęć, linków itp. 

Koordynator wyjazdów studentów na praktyki językowo-kulturowe, opiekun podczas wyjazdów (Mińsk, Briańsk: 2008, 2013, 2014)                                                                                                                                                                      

Juror konkursów szkolnych, krajowych                                                                                          i międzynarodowych                                                                                                

Organizator, współorganizator i uczestnik warsztatów oraz konkursów tłumaczeniowych w kraju i za granicą

Prace zwarte:

Monografie, słowniki

1. Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski.Lublin 2011, s. 420.
2. Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin 2009, s. 151.