Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Natalia Jach-Salamon

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022


Czwartek godz. 13.00-15.00


Na konsultacje zapraszam w czwartki, w godz. 13.00-14.00 (stacjonarnie) oraz 14.00-15.00 (zdalnie), w formie wideokonferencji. 


Link do konsultacji zdalnych: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=472956


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem uczestnictwa w konsultacjach.

Adres

ul. Głęboka 45, budynek B pokój B4.08
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • psychologia emocji, poznawcze reprezentacje emocji
  • psychologia poznawcza, struktura pojęć emocjonalnych 
  • lingwistyka, problematyka ekspresji emocjonalnej, zwłaszcza językowej
  • psychologia narracyjna, narracyjne badanie sfery emocjonalnej człowieka
  • psychoterapia dzieci i młodzieży

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

Jach-Salamon, N. (2022). Autism as a challenge in the medical, diagnostic and therapeutic dimension. Journal of Education, Health and Sport, 12(1),172-191. 

Jach-Salamon, N. (2021). Struktura pojęcia smutek u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Logopedia, 50-1, 271-288. 

Faber, K., Jach-Salamon, N. (2015). Poziom kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Psychoonkologia, 4, 129–137.

Rozdziały w monografiach naukowych:

Jach-Salamon, N., Kęsy, M. (2016). Dzieci przejawiające problemy z zachowaniami seksualnymi – przyczyny i konsekwencje tego zjawiska. W: J. Wethacz (red.) Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka (rozdział 9). Lublin: UMCS.

Jach, N. (2013). Rodzina niepełna a zaburzenia afektywne u dzieci w fazie wczesnej adolescencji. W: I. Siudem, M. Stencel (red.) Zrozumieć człowieka - Zrozumieć świat. Tom II (s. 253-273). Lublin: UMCS.