Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Pastuszak

dr hab. Zbigniew Pastuszak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ, KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Prorektor
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8714-3906
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55925875600
https://publons.com/researcher/3456681/zbigniew-pastuszak/
https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew-Pastuszak/stats
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w roku akademickim 2022/2023: 


PONIEDZIAŁKI w godz. 13:00-14:30; CZWARTKI w godz. 10:30-11:30 (konsultacje wirtualne - TEAMS: https://teams.microsoft.com/ kod: vm3i9js).


UWAGA: Ze względu na różnorodne, czasami nieprzewidywalne obowiązki prorektorskie, określone godziny konsultacji proszę traktować jako elastyczne, a w przypadku spraw pilnych proszę o kontakt mailem (z.pastuszak@umcs.lublin.pl). Za wszystkie zmiany z góry przepraszam.


[Ost.modyfikacja: 27.10.2022, godz. 20:08]

Adres

Pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Rektorat, XIII piętro, pok. 1306
tel. +48 (081) 537 51 12
e-mail: prorektor.rozwoj@umcs.pl


Aktualnie zajmowane stanowiska:

Prorektor
Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki
Przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Lublin
Przewodniczący Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Inne informacje:

Członek Rady Rozwoju Lublina (od 2012 i nadal)
Konsultant merytoryczny Strategii Lublin 2020 oraz Strategii Lublin 2030
Konsultant merytoryczny Strategii Województwa Lubelskiego 2030
Konsultant merytoryczny Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Lublina (2016 i nadal)
Członek Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA (2013-2018, dwie kadencje) oraz rady nadzorczej spółki NexBio, start-upu m.in. LPNT SA.
Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie (2018 i nadal).

Dziekan Wydziału Ekonomicznego (dwie kadencje: 2012-2016 i 2016-2019), Dyrektor Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS (2009-2012), Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (dwie kadencje - 2009-2011), Dyrektor Centrum Transferu Technologii WSPA (2005-2009), Dyrektor ds. Szkoleń, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych (CKMP, 2000-2005).

Prowadzone wykłady i szkolenia:
(UMCS:) Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Seminarium dyplomowe, Seminarium doktoranckie, Academic Writing.
(Konsulting:) Poczta Polska, Warszawa (CZPP) i DOP Lublin (1999-2001) – restrukturyzacja systemu logistyki pocztowej, współtwórca strategii HRM w Poczcie Polskiej; Polkomtel, Warszawa (2008) – zarządzanie procesowe, Gaz System, Warszawa (2009) – doradca Zarządu ds. systemów zarządzania procesowego i wdrożenia systemu ERP.


Działalność naukowa

Aktywność naukowa: Zastępca Redaktora Naczelnego (Associate Editor) w czasopiśmie: Expert Systems with Applications (Elsevier. IF=8,665; https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications); Redaktor naczelny (Editor in Chief) czasopisma: International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED, Wielka Brytania, Inderscience, http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmed); Redaktor naczelny (Executive Editor) czasopisma: International Journal of Value Chain Management (IJVCM, Wielka Brytania, Inderscience, https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvcm), członek komitetów redakcyjnych 11 czasopism miedzynarodowych, w tym m.in. Editorial Advisory Board Member w czasopismach z listy ISI i JCR: Industrial Management & Data Systems (2005 i nadal) oraz Expert Systems with Applications (2013 i nadal); zastępca redaktora naczelnego w czasopiśmie UMCS: International Journal of Synergy and Research (www.ijsr.umcs.lublin.pl). Recenzent wydawniczy w wydawnictwach: Elsevier, Emerald, IEEE Computer Society and Inderscience.

Wykłady międzynarodowe: Visiting Professor i wykładowca przedmiotów:  Digital Economy, E-business, Industrial Management i SCM w Faculty of Industrial Engineering, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia), University of Primorska Faculty of Management (Koper, Słowenia) i International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia).

Organizacja konferencji naukowych: Członek komitetów programowych i organizacyjnych konferencji międzynarodowych, w tym: Management International Conference MIC 2008 w Barcelonie i MIC 2009 w Sousse (Tunezja); Technology Innovation and Industrial Management TIIM 2009  i TIIM 2010 (Bangkok), TIIM 2011 (Oulu, Finlandia), TIIM 2012 (Lublin) i TIIM 2013 (Phuket, Tajlandia); Make Learn 2012 (Celje, Słowenia), ML 2013 (Zadar, Chorwacja) i 2014 (Portoroz, Słowenia), ML/TIIM 2015 (Bari, Włochy), ML/TIIM 2016 (Timisoara, Rumunia). Członek International Association for Computer Information Systems, IACIS, USA. Członek Rady Naukowej NTIE - Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Pełnił funkcję Programming Board Member i Session Chair w trakcie konferencji IACIS 2005 Technology and Information Security Issues in Knowledge-Based Organizations, zorganizowanej przez IACIS w Tajpej (Tajwan, 2005).

Międzynarodowe nagrody naukowe: Best Paper Award (MIC 2007, Slovenia), Computer Educator of the Year (IACIS, 2008, Savannah/Atlanta, Georgia, USA,https://iacis.org/awards/ComputerEducator.php); 2012 Outstanding Paper Award wydawnictwa Emerald (Wielka Brytania); oraz Elsevier’s Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing for: Computers & Industrial Engineering (2008); Expert Systems with Applications (2017), and Industrial Marketing Management (2019).

Rozwój naukowy: Profesor UMCS (2019), profesor nadzwyczajny UMCS (2011), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządznia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 2009).