Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Pastuszak

dr hab. Zbigniew Pastuszak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ, KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Prorektor
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8714-3906
https://scholar.google.com/citations?user=NS6pHEgAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55925875600
https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Pastuszak
ekonomia.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: 


PONIEDZIAŁKI w godz. 13:00-14:30 (konsultacje wirtualne - TEAMS: https://teams.microsoft.com/).


UWAGA: Ze względu na różnorodne, czasami nieprzewidywalne obowiązki prorektorskie, określone godziny konsultacji proszę traktować jako elastyczne, a w przypadku spraw pilnych proszę o kontakt mailem (z.pastuszak@umcs.lublin.pl). Za wszystkie zmiany z góry przepraszam.


[Ost.modyfikacja: 22.09.2020, godz. 08:57]

Adres

Pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Rektorat, XIII piętro, pok. 1306
tel. +48 (081) 537 51 12
e-mail: prorektor.rozwoj@umcs.pl


Aktualnie zajmowane stanowiska:

Prorektor
Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki
Przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Lublin

Inne informacje:
Członek Rady Rozwoju Lublina (od 2012 i nadal)
Konsultant merytoryczny Strategii Lublin 2020 oraz Strategii Lublin 2030
Konsultant merytoryczny Strategii Województwa Lubelskiego 2030
Konsultant merytoryczny Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Lublina (2016 i nadal)
Członek Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA (2013-2018, dwie kadencje) oraz rady nadzorczej spółki NexBio, start-upu m.in. LPNT SA.
Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie (2018 i nadal).

Dziekan Wydziału Ekonomicznego (dwie kadencje: 2012-2016 i 2016-2019), Dyrektor Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS (2009-2012), Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (dwie kadencje - 2009-2011), Dyrektor Centrum Transferu Technologii WSPA (2005-2009), Dyrektor ds. Szkoleń, Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych (CKMP, 2000-2005).

Prowadzone wykłady i szkolenia:
(UMCS:) Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Seminarium dyplomowe, Seminarium doktoranckie, Academic Writing.
(Konsulting:) Poczta Polska, Warszawa (CZPP) i DOP Lublin (1999-2001) – restrukturyzacja systemu logistyki pocztowej, współtwórca strategii HRM w Poczcie Polskiej; Polkomtel, Warszawa (2008) – zarządzanie procesowe, Gaz System, Warszawa (2009) – doradca Zarządu ds. systemów zarządzania procesowego i wdrożenia systemu ERP.


Działalność naukowa

Publikacje: ok. 250 prac naukowych, w tym kilkadziesiąt artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych. Cytowania: Web of Science - H=7, quot.=123; Scopus: H=6, quot.=138; Google Scholar: H=10, quot.=509 (24.09.2020).

Aktywność naukowa: Redaktor naczelny (Editor in Chief) czasopisma: International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED, Wielka Brytania, Inderscience, http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmed); Redaktor naczelny (Executive Editor) czasopisma: International Journal of Value Chain Management (IJVCM, Wielka Brytania, Inderscience, https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvcm), członek komitetów redakcyjnych 11 czasopism miedzynarodowych, w tym m.in. Editorial Advisory Board Member w czasopismach z listy ISI i JCR: Industrial Management & Data Systems (2005 i nadal) oraz Expert Systems with Applications (2013 i nadal); zastępca redaktora naczelnego w czasopiśmie UMCS: International Journal of Synergy and Research (www.ijsr.umcs.lublin.pl). Recenzent wydawniczy w wydawnictwach: Elsevier, Emerald, IEEE Computer Society and Inderscience.

Wykłady międzynarodowe: Visiting Professor i wykładowca przedmiotów:  Digital Economy, E-business, Industrial Management i SCM w Faculty of Industrial Engineering, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia), University of Primorska Faculty of Management (Koper, Słowenia) i International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia).

Organizacja konferencji naukowych: Członek komitetów programowych i organizacyjnych konferencji międzynarodowych, w tym: Management International Conference MIC 2008 w Barcelonie i MIC 2009 w Sousse (Tunezja); Technology Innovation and Industrial Management TIIM 2009  i TIIM 2010 (Bangkok), TIIM 2011 (Oulu, Finlandia), TIIM 2012 (Lublin) i TIIM 2013 (Phuket, Tajlandia); Make Learn 2012 (Celje, Słowenia), ML 2013 (Zadar, Chorwacja) i 2014 (Portoroz, Słowenia), ML/TIIM 2015 (Bari, Włochy), ML/TIIM 2016 (Timisoara, Rumunia). Członek International Association for Computer Information Systems, IACIS, USA. Członek Rady Naukowej NTIE - Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Pełnił funkcję Programming Board Member i Session Chair w trakcie konferencji IACIS 2005 Technology and Information Security Issues in Knowledge-Based Organizations, zorganizowanej przez IACIS w Tajpej (Tajwan, 2005).

Międzynarodowe nagrody naukowe: Best Paper Award (MIC 2007, Slovenia), Computer Educator of the Year (IACIS, 2008, Savannah/Atlanta, Georgia, USA, http://www.iacis.org/web/pastconf.html#awards); 2012 Outstanding Paper Award wydawnictwa Emerald (Wielka Brytania); oraz Elsevier’s Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing for: Computers & Industrial Engineering (2008); Expert Systems with Applications (2017), and Industrial Marketing Management (2019).

Rozwój naukowy: Profesor UMCS (2019), profesor nadzwyczajny UMCS (2011), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządznia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 2009).

Bio: Zbigniew Pastuszak, Ph.D., Associate Professor; Director of the Management and Quality Sciences Institute (Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University, Poland). Has been serving in various consulting and teaching posts for more than 25 years. Professor Pastuszak has supervised 5 doctor’s (6 in progress), and more than 350 engineer’s and master’s theses; he has drafted and participated in grants from the Polish Science Committee, and the EACEA related to Polish competition in e-business, e-readiness, and multichannel logistics; developed courseware for the Polish Virtual University, and served as the partner in the ISME project. He is the author of more than 90 international publications. Dr. Pastuszak serves as the Editor in Chief for the International Journal of Management and Enterprise Development, as well as the Editorial Advisory Board member for 2 ISI, JCR listed international journals. He is also the editorial reviewer for 10 other international journals. He has received the Best Paper Award at the MIC 2007 (Slovenia), Computer Educator of the Year Award from IACIS (2008, USA), Emerald Literati Network 2012 Award for Excellence: Outstanding Paper (USA, 2012), as well as the Elsevier’s Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing for: Computers & Industrial Engineering (2008); Expert Systems with Applications (2017), and Industrial Marketing Management (2018). He was the visiting professor at the Faculty of Engineering, and the Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bangkok, Thailand and International School for Social and Business Studies in Celje, Slovenia.

During the two turns of dean’s position at the Faculty of Economics at UMCS (2012-2016 and 2016-2019) he managed a team of 150 scientific employees, 20 administrative employees, ca. 4,000 first and second-degree students (including 500 from abroad) and around 160 doctoral students. The Faculty's budget was approximately EUR 7 million per year. While performing the function of the head of the Faculty, the unit obtained about 20 research grants worth EUR 1 million, six new master's and undergraduate programs were launched, and approx. 6,000 graduates were promoted (including about 40 doctors).