Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska

dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
81 537 55 72
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.ztch.umcs.lublin.pl/
https://orcid.org/0000-0002-1271-3089
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021
Poniedziałek 1000-1200, pokój 425


 


Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na mój adres e-mailowy (czynny całą dobę) Uśmiech.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/425
20-031 Lublin

O sobie

Scopus Author ID: 16067763100

Web of Science ResearcherID: AAN-2014-2020

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
______________________________________________________________________________

1998 – 2006     asystent
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2006 –              adiunkt
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA
______________________________________________________________________________

1998   Magister, kierunek: chemia, specjalność: ochrona środowiska
            Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,
            Zakład Technologii Chemicznej

2006   Doktor nauk chemicznych, Dyscyplina: nauki chemiczne,
            Specjalność: chemia fizyczna
            Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
            Praca doktorska pt. „Techniki spektroskopii IR w badaniach
            adsorbentów i katalizatorów”
      

2009/2010  Studia podyplomowe „Public relations w badaniach naukowych
           Praca dyplomowa: „Strategia promocji nowej specjalizacji – 
           chemia sądowa na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii
           Curie-Skłodowskiej

           Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2019   Doktor habilitowany
            Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo
            i energetyka; Technologia wody, ścieków i odpadów
            Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
            Tytuł rozprawy: „Zastosowanie spektroskopii IR w inżynierii środowiska”      


Działalność naukowa

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

2018-2022
_________________________________________________________________________________________

 1. A. Szaja, A. Montusiewicz, S. Pasieczna-Patkowska, M. Lebiocka, Technological and Energetic Aspects of Multi-Component Co-Digestion of the Beverage Industry Wastes and Municipal Sewage Sludge, Energies 15(15) (2022) 5395. DOI: https://doi.org/10.3390/en15155395
 2. K. Kucio, B. Charmas, M. Zięzio, S. Pasieczna-Patkowska, Structural and photocatalytic properties of Ni-TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical synthesis assisted with calcination, Physicochem. Probl. Miner. Process. 58(4) 2022, 150348. DOI: https://doi.org/10.37190/ppmp/150348
 3. J. Matusiak, E. Grządka, A. Bastrzyk, S. Pasieczna-Patkowska, The influence of fucoidan on stability, adsorption and electrokinetic properties of ZnO and TiO2 suspensions, Applied  Nanoscience 12 (2022) 919–927. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01760-4
 4. M. Lebiocka, A. Montusiewicz, S. Pasieczna-Patkowska, S. Gułkowski, Mature landfill leachate as a medium for hydrodynamic cavitation of brewery spent grain, Energies 14 (2021) 1150. https://doi.org/10.3390/en14041150
 5. K. Bernat, D. Kulikowska, I. Wojnowska-Baryła, M. Zaborowska, S. Pasieczna-Patkowska, Thermophilic and mesophilic biogas production from PLA-based materials: Possibilities and limitations, Waste Management 119 (2021) 295–305, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.10.006
 6. T. Paszko, J. Matysiak, D. Kamiński, S. Pasieczna-Patkowska, M. Huber, B. Król, Adsorption of bentazone in the profiles of mineral soils with low organic matter content, PLoS ONE 15(12): e0242980, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242980
 7. M. Chodkowski, K. Terpiłowski, S. Pasieczna-Patkowska, Fabrication of transparent polysiloxane coatings on a glass support via the sol-gel dip coating technique and the effect of their hydrophobization with hexamethyldisilazane, Physicochem. Probl. Miner. Process. 56 (2020) 76–88, 
  https://doi.org/10.37190/ppmp/126806
 8. K. Kucio, B. Charmas, S.Pasieczna-Patkowska, Mechanochemical synthesis of nanophotocatalysts SiO2/TiO2/Fe2O3: their structural, thermal and photocatalytic properties, Applied Nanoscience (Switzerland) (2020) 47334746,
  https://doi.org/10.1007/s13204-020-01462-3
 9. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, G. Schroeder, Photoacoustic Spectroscopy of Surface-Functionalized Fe3O4–SiO2 Nanoparticles, Applied Spectroscopy 74 (2020) 712–719https://doi.org/10.1177/0003702820913647
 10. B. Klik, D. Kulikowska, Z.M. Gusiatin, S. Pasieczna-Patkowska, Washing agents from sewage sludge: efficiency of Cd removal from highly contaminated soils and effect on soil organics balance, Journal of Soils and Sediments 20 (2020) 284-296, https://doi.org/10.1007/s11368-019-02367-7 
 11. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder,  Photoacoustic  infrared  spectroscopic  studies  of  silica surface  functionalized  by  dendrimers, Vibrational Spectroscopy 103 (2019) 102943, https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2019.102943
 12. A. Miśkiewicz, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, S. Pasieczna‑Patkowska, Photoacoustic spectroscopy as a potential method for studying fouling of flat-sheet ultrafiltration membranes, Journal of Membrane Science 583 (2019) 59-69, 
  https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.04.048
 13. M. Gil, S. Pasieczna‑Patkowska, P. Nowicki, S. Pasieczna-Patkowska, Application of microwave heating in the preparation of functionalized activated carbons, Adsorption 25 (2019) 327-336, https://doi.org/10.1007/s10450-019-00017-5
 14. K. Kucio, B. Charmas, S. Pasieczna‑Patkowska, Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO2/TiO2/C, Adsorption 25 (2019) 501-511, https://doi.org/10.1007/s10450-019-00032-6
 15. S. Pasieczna-Patkowska, J. Madej, Comparison of photoacoustic, diffuse reflectance, attenuated total reflectance and transmission infrared spectroscopy for the study of biocharsPolish Journal of Chemical Technology 20 (2018) 75-83, 
  https://doi.org/10.2478/pjct-2018-0057
 16. A. Montusiewicz, M. Bis, S. Pasieczna-Patkowska, D. Majerek, Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method, Waste Management 76 (2018) 652–662, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.03.012

Monografie

_________________________________________________________________________________________

 1. Sylwia Pasieczna-Patkowska, Zastosowanie spektroskopii IR w inżynierii środowiska, Monografie Vol. 147, 2019, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, ISBN: 978-83-63714-46-8.
  (http://kis.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Monografie/m147.pdf)

Udział w projektach naukowo-badawczych

________________________________________________________________________________________

 1. Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania czystej energii - Multicomponent catalytic nanomaterials for clean energy production (2006-2007)projekt badawczy w ramach Protocol of the Third Polish-Greek Joint Commission Meeting,  numer projektu 11/2006, współpraca z Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) w Patras, 2006-2007, realizacja w UMCS i FORTH/ICE-HT, wykonawca.
 2.  Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych środowisku  (2005-2008) – projekt badawczy zamawiany MNiSW, zadanie badawcze 1C „Zastosowanie techniki DIM do otrzymywania zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych
  i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska
  ”, Nr PBZ-KBN-116/T09/2004, realizacja w UMCS, wykonawca.
 3. Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych (2005-2008), grant PBZ-KBN nr 3 T09B 114 29 – wykonawca.
 4. Nowe katalizatory utleniania i fotoutleniania zanieczyszczeń organicznych w wodach
  i ściekach,
  2009  projekt badawczy realizowany przez UMCS w 2009 r. - grant zespołowy Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, nr BW-03-1106-18-09 – kierownik grantu.
 5. Hybrid nanocomposites and their applications, 2009-2013 – projekt międzynarodowy w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej (FP7), Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), nr projektu: 230790, zadanie 2.2 –  wykonawca.
 6. Evaluation of different forms of black carbon amendment to reduce contaminants bioavailability and toxicity and to improve soil quality and plant production (BCAMEND), 2013-2016 – projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr projektu  PSPB-135/2010 (kierownik projektu prof. dr hab. Patryk Oleszczuk) – wykonawca.

Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną
______________________________________________________________________________________________

1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2006 r.
2. Nagroda Zespołowa pierwszego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2013 r.
3. Nagroda Zespołowa trzeciego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2014 r.
4. Nagroda Zespołowa bez stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2016 r.
5. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr legitymacji 159513), 2017.

 


Ogłoszenia