Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska

dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
81 537 55 72
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.ztch.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

Semestr letni 2019/2020
Poniedziałek 1000-1200, pokój 425


 


Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na mój adres e-mailowy (czynny całą dobę) Uśmiech.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/425
20-031 Lublin

O sobie

ORCID ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-1271-3089

Scopus Author ID: 16067763100

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
______________________________________________________________________________

1998 – 2006     asystent
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2006 –              adiunkt
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA
______________________________________________________________________________

1998    Magister, kierunek: chemia, specjalność: ochrona środowiska
            Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii,
            Zakład Technologii Chemicznej

2006    Doktor nauk chemicznych,
            Dyscyplina: nauki chemiczne,
            Specjalność: chemia fizyczna
            Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
            Praca doktorska pt. „Techniki spektroskopii IR w badaniach
            adsorbentów i katalizatorów”
      

2009/2010   Studia podyplomowe „Public relations w badaniach
           naukowych
           Praca dyplomowa: „Strategia promocji nowej specjalizacji – 
           chemia sądowa na kierunku chemia na Wydziale Chemii 
           Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
           Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2019    Doktor habilitowany
            Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo
            i energetyka
            Technologia wody, ścieków i odpadów
            Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Środowiska
            Tytuł rozprawy: „Zastosowanie spektroskopii IR w inżynierii środowiska      


Działalność naukowa

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

2017-2020
_________________________________________________________________________________________

 1. K. Kucio, B. Charmas, S.Pasieczna-Patkowska, Mechanochemical synthesis of nanophotocatalysts SiO2/TiO2/Fe2O3: their structural, thermal and photocatalytic properties, Applied Nanoscience (Switzerland) (2020), https://doi.org/10.1007/s13204-020-01462-3
 2. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, G. Schroeder, A Study of the Surface of Fe3O4@SiO2 Nanoparticles Functionalized with Different Groups Using a Photoacoustic Infrared Spectroscopic Method, Applied Spectroscopy 74 (2020) 712–719https://doi.org/10.1177/0003702820913647
 3. B. Klik, D. Kulikowska, Z.M. Gusiatin, S. Pasieczna-Patkowska, Washing agents from sewage sludge: efficiency of Cd removal from highly contaminated soils and effect on soil organics balance, Journal of Soils and Sediments 20 (2020) 284-296, https://doi.org/10.1007/s11368-019-02367-7 
 4. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder,  Photoacoustic  infrared  spectroscopic  studies  of  silica surface  functionalized  by  dendrimers, Vibrational Spectroscopy 103 (2019) 102943, https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2019.102943
 5. A. Miśkiewicz, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, S. Pasieczna‑Patkowska, Photoacoustic spectroscopy as a potential method for studying fouling of flat-sheet ultrafiltration membranes, Journal of Membrane Science 583 (2019) 59-69, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.04.048
 6. M. Gil, S. Pasieczna‑Patkowska, P. Nowicki, S. Pasieczna-Patkowska, Application of microwave heating in the preparation of functionalized activated carbons, Adsorption 25 (2019) 327-336, https://doi.org/10.1007/s10450-019-00017-5
 7. K. Kucio, B. Charmas, S. Pasieczna‑Patkowska, Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO2/TiO2/C, Adsorption 25 (2019) 501-511, https://doi.org/10.1007/s10450-019-00032-6
 8. S. Pasieczna-Patkowska, J. Madej, Comparison of photoacoustic, diffuse reflectance, attenuated total reflectance and transmission infrared spectroscopy for the study of biocharsPolish Journal of Chemical Technology 20 (2018) 75-83, https://doi.org/10.2478/pjct-2018-0057
 9. A. Montusiewicz, M. Bis, S. Pasieczna-Patkowska, D. Majerek, Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method, Waste Management 76 (2018) 652–662, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.03.012
 10. V.M. Gun’ko, A.K. Matkovsky, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, S. Pasieczna-Patkowska, Carbon–silica gel adsorbents: Effects of matrix structure and carbon content on adsorption of polar and nonpolar adsorbates, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 128(3) (2017) 1683-1697, https://doi.org/10.1007/s10973-017-6097-7
 11. A. Montusiewicz, S. Pasieczna-Patkowska, M. Lebiocka, A. Szaja, M. Szymańska-Chargot, Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater, Chemical Engineering Journal 313 (2017) 946-956,       https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.10.132 

Monografie

_________________________________________________________________________________________

 1. Sylwia Pasieczna-Patkowska, Zastosowanie spektroskopii IR w inżynierii środowiska, Monografie Vol. 147, 2019, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, ISBN: 978-83-63714-46-8.

Udział w projektach naukowo-badawczych

________________________________________________________________________________________

 1. Wieloskładnikowe nanomateriały katalityczne dla wytwarzania czystej energii - Multicomponent catalytic nanomaterials for clean energy production (2006-2007)projekt badawczy w ramach Protocol of the Third Polish-Greek Joint Commission Meeting,  numer projektu 11/2006, współpraca z Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) w Patras, 2006-2007, realizacja w UMCS i FORTH/ICE-HT, wykonawca.
 2.  Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych środowisku  (2005-2008) – projekt badawczy zamawiany MNiSW, zadanie badawcze 1C „Zastosowanie techniki DIM do otrzymywania zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych
  i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska
  ”, Nr PBZ-KBN-116/T09/2004, realizacja w UMCS, wykonawca.
 3. Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych (2005-2008), grant PBZ-KBN nr 3 T09B 114 29 – wykonawca.
 4. Nowe katalizatory utleniania i fotoutleniania zanieczyszczeń organicznych w wodach
  i ściekach,
  2009  projekt badawczy realizowany przez UMCS w 2009 r. - grant zespołowy Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, nr BW-03-1106-18-09 – kierownik grantu.
 5. Hybrid nanocomposites and their applications, 2009-2013 – projekt międzynarodowy w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej (FP7), Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), nr projektu: 230790, zadanie 2.2 –  wykonawca.
 6. Evaluation of different forms of black carbon amendment to reduce contaminants bioavailability and toxicity and to improve soil quality and plant production (BCAMEND), 2013-2016 – projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr projektu  PSPB-135/2010 (kierownik projektu prof. dr hab. Patryk Oleszczuk) – wykonawca.

Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną
______________________________________________________________________________________________

1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2006 r.
2. Nagroda Zespołowa pierwszego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2013 r.
3. Nagroda Zespołowa trzeciego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2014 r.
4. Nagroda Zespołowa bez stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2016 r.
5. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr legitymacji 159513), 2017.

 


Ogłoszenia