Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Parczewska

dr hab. Teresa Parczewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Afiliacja


Instytut Pedagogiki


Wydział Pdagogiki i Psychologii


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


ul. Narutowicza 12, p.23


20-004 Lublin


tel. 5376314 


 
Affiliation


Institute of Pedagogy


Faculty of Education and Psychology


Maria Curie-Skłodowska University in Lublin


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki, redaktor naczelny czasopisma Prima Educatione, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

Prywatnie pasjonatka nordic walking.

 

Research and didactic employee at the Department of Didactics, editor-in-chief of the Prima Educatione magazine, member of the Association of Creative Teachers, member of the Polish Phenomenological Society.

Privately a Nordic walking enthusiast.

 

 

 


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

dziecko i dzieciństwo, outdoor education, jakość przestrzeni edukacyjnych, metodologie badań jakościowych

Research directions:

child and childhood, outdoor education, quality of educational spaces, qualitative research methodologies

 

Ostatnio opublikowana monografia/Recently published monograph:

Renata Michalak, Teresa Parczewska (2019), (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

 

 

 

 


Ogłoszenia

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Informuję, że w terminach: 13.07.2020-11.08.2020 oraz 19.08.2020-28.08.2020 będę przebywała na urlopie wypoczynkowym. Zapraszam do kontaktu po urlopie. Życzę bardzo dobrze zdanych egzaminów dyplomowych i dobrego wypoczynku:)