Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Parchomiuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

STACJONARNIE


Wtorek, godz. 13.00-14.00


 


ZDALNIE (NA WIRTUALNYM KAMPUSIE)


Wtorek, godz. 14.00-15.00


Proszę o wcześniejsze zawiadomienie drogą mailową (dzień wcześniej) o potrzebie skorzystania


z konsultacji w formie zdalnej


 


 

Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43 (p. 305)
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Ćwirynkało, K., Parchomiuk, M. (2023). A focus on fathers with intellectual disabilities and child protection. Family Relations, https://doi.org/10.1111/fare.12934 

 Ćwirynkało, K., Parchomiuk, M. (2023). Support as described by fathers with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disability,  https://doi.org/10.1111/jar.13061

 Parchomiuk, M. (2022). Przydatność konstruktu coparenting w badaniach rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym. Studia z Teorii Wychowania, tom XIII: 2022 nr 3(40), 111-125.

 Parchomiuk, M. (2022). Experiences of people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic. A thematic synthesis, International Journal of Developmental Disabilities, doi:10.1080/20473869.2022.2072698

Parchomiuk, M. (2022). Inclusive research with people with intellectual disabilities. Current research status analysis. Forum Pedagogiczne, 12(1), 369-390.

 Parchomiuk, M. (2022). Sexuality of People with Intellectual Disabilities: A Proposal to use the Positive Sexuality Model. Sexuality & Culture, 26, 414-448.

 Parchomiuk, M. (2021). Care and rehabilitation institutions for people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic: Polish experiences. International Social Work, https://doi.org/10.1177/00208728211060471

 Parchomiuk, M. (2021). Old Age in Adults with ASD: Psychosocial Aspects—a Systematic Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 8, 498-512.

Parchomiuk, M. (2021). Badania włączające. Potencjał i ograniczenia w kontekście dotychczasowych doświadczeń. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3.

Parchomiuk, M. (2020). Doświadczanie szczęścia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1.

Parchomiuk, M. (2020). Work-family balance and satisfaction with roles in parents of disabled children. Community, Work & Family, doi: 10.1080/13668803.2020.1764499

Parchomiuk, M., Kirenko, J. (2020). Psychosocial Predictors of Parents’ Family Aspirations, Polish Psychological Bulletin, 51 (1).

Parchomiuk, M. (2020). Historie życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 4(50).

Parchomiuk, M. (2019). Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków.

Parchomiuk, M. (2019). Badania z udziałem osób niepelnosprawnych intelektualnie. Problemy metodologiczne i etyczne. Roczniki Pedagogiczne, 11/47.