Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Pankowska

dr hab. Dorota Pankowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
815376337
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze zimowym w 2022/23 - ul.Głęboka 43, p.1.07:


Czwartki: 15.00-16.00 (co drugi tydzień od 13.10.22)


Dla studentów studiów niestacjonarnych możliwe dodatkowe konsultacje po zajęciach


W razie potrzeby możliwość indywidualnych  konsultacji on-line po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą mailową (dorota.pankowska@poczta.umcs.lublin.pl).


 


 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka kształcenia nauczycieli, edukacyjna analiza transakcyjna, metodyka pracy wychowawczej, funkcjonowanie nauczycieli w roli zawodowej, problematyka gender w edukacji, ukryty program szkoły, zachowania językowe dzieci i młodzieży w kontekście etyki i kultury mowy (członkini Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Naukowej Języka Polskiego PAN).

Publikacje książkowe:    

Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. WSiP, Warszawa 1995 (I, 1998, 2001, 2003 (współautorstwo z mariolą Chomczyńską-Miliszkiewicz);        

Wychowanie a role płciowe. GWP, Gdańsk 2005.         

Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny. GWP, Gdańsk 2005/Scenariusze godzin wychowawczych. GWP, Gdańsk 2008;         

Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Impuls, Kraków 2008;           

 Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. UMCS, Lublin 2010;             

Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych. PWSZ, Zamość 2011;           

Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. UMCS, Lublin 2015 (współautorstwo z T.Sokołowską-Dzioba)

oraz: Zagadki o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Morpol, Lublin 1995;   Ekspresje. Miniatura, Kraków 2006.

 

Wybrane artykuły:

Pankowska D., Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? - próba porządkowania znaczeń. "Edukacyjna Analiza Transakcyjna" 2012/1

Pankowska D., Nauczyciele wobec wiedzy o ukrytym programie szkoły. "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2013/2

Pankowska D., Kwestia płci i rodzaju - nieobecny "dyskurs" w kształceniu nauczycieli.  "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2014/2

Pankowska D., Chomczyńska-Rubacha M., Formalne podstawy edukacji a polityka gender mainstreaming. "Studia Edukacyjne" 2015/36

Chomczyńska-Rubacha M., Pankowska D., Wyznaczniki tożsamości młodych kobiet i mężczyzn w percepcji studentów i studentek. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2014/4

Pankowska D., Kompetencje zawodowe nauczyciela - próba syntezy (projekt autorski). "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2016, vol.35, z.3.

Pankowska D., Czego można dowiedzieć się o gender z Internetu? Analiza dyskursu w tekstach dostępnych w sieci. "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2017/2

Pankowska D., Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym. "Edukacyjna Analiza Transakcyjna" 2017/6

Pankowska D., Bieganowska-Skóra A., Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci i młodzieży. "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2018/2

Pankowska D., Transakcyjne aspekty wulgaryzacji języka. "Edukacyjna Analiza Transakcyjna" 2018/7.

Pankowska D., Preventing Aggression at School Using Educational Transactional Analysis. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2019, vol.38, z.3.

Pankowska Dorota: Health Education in Upper Secondary Schools - Assumptions and Opportunities of Implementation in the Light of the Curriculum. “Przegląd Badań Edukacyjnych”1 (30) 2020, s.5-26.