Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Panasiuk

dr hab. Jolanta Panasiuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
081 537 - 54 -15, wew.
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Godziny konsultacji w maju roku akademickiego 2018/2019 


 


poniedziałki, godz. 9:30 - 10:30


 

Adres

ul. Sowinskiego17
20-040 Lublin

O sobie

Jestem zatrudniona w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie prowadzę badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jestem autorką około 300 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu Aspergera, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, zaburzeń mowy w przebiegu procesów neurodegeneracyjnych i dezintegracyjnych.  Zrealizowałam dwa indywidualne projekty badawcze KBN: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu” i „Interakcja a afazja”. Jestem autorką monografii "Afazja a interakcja. TEKST - metaTEKST - konTEKST" (Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012). Przyjmuję pacjentów w Uniwersyteckie Pracowni Logopedycznej, gdzie specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Wykładam na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje (2002-2008) pełniłam i od 2014 roku ponownie przyjęłam obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a w 2017 r. zostałam Przewodniczącą PTL, uczestniczyłam w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, byłam członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący dziś program specjalizacji w neurologopedii, wypełniałam obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, od 2019 roku jestem członkiem Rady Języka Polskiego PAN, gdize kieruję pracami zespołu Zaburzeń i Rozwoju Mowy. Działam w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych, jestem redaktorem naczelnym "Logoepdii" i "Biuletynu Logopedycznego". Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego zostałam odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymałam z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. 

Sprawuję opiekę promotorską nad doktorantami:

1. mgr Justyną Wojciechowską (otarty przewód doktorski)

2. mgr Kamilą Dębińską-Gustaw (otwarty przewód doktorski)

3. mgr Urszulą Ciszewską-Psujek (otwarty przewód doktorski)

4. mgr Sylwią Filipczak (otwarty przewód doktorski)

5. mgr Katarzyną Januszczak (otwarty przewód doktorski)

6. mgr Karoliną Małochą (otwarty przewód doktorski)

7. mgr Kamilą Bigos

 Załączniki