Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Sala-Suszyńska

dr Justyna Sala-Suszyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
815376343
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2021/2022
Wtorek:
9:00-10:00 (w formie zdalnej na kampusie)
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=465612


Środa:
8:40-9:40 ( w formie stacjonarnej- pokój 2.17)


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy:  justyna.sala-suszynska@mail.umcs.pl


 


Konsultacje w sesji letniej 2021/2022 w formie stacjonarnej odbywają się w piątki w godzinach 9:00-10:00. Zapraszam, pokój 2.17.


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki. Sekretarz redakcji czasopisma Prima Educatione, opiekun Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy.


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:
Języki obce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
Profilaktyka i terapia uzależnień wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Publikacje/Publications
1.Sala-Suszyńska J. (2017). Interaktywne nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 6/2017 (s. 49-58). Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
2. Sala-Suszyńska J. (2017). Sześciolatek na lekcji języka angielskiego. W: A. Weiner, A. Koper  (red.), Edukacja sześciolatka (s. 152-162). Lublin: WSEI.
3. Sala-Suszyńska J. (2017). Autorytet nauczyciela- zagrożenie czy wyzwanie? W: Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Red. V. Tanaś, W. Welskop (s. 281-288). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
4. Sala-Suszyńska J. (2017). Shaping figurative language forms in education. W:  B. Nadaszkiewicz, P. Slivka (red.) Scientific Challenges. Social And Humanitarian Challenges (s. 198- 207). Lviv:  НАНР.
5. Sala-Suszyńska J. (2017). Childhood in the past vs nowadays. W: Duygu Kalkan Açıkkapı (red.), Fluidity in Memory, Place and Time (s. 48-53). Warsaw: Interdisciplinary Research Foundation.
6. Sala-Suszyńska J.(2018). Kreatywność w pracy nauczyciela. W: Z. J. Czarnecki, M. K.Stasiak, L. Kuras (red.) Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie (s. 42-51). Łódź: AHE.
7. Sala-Suszyńska J. (2018). Wpływ środowiska rodzinnego na edukację dziecka. W: V. Tanaś, W. Welskop. Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym (s.463-470). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
8. Sala-Suszyńska J. (2019). Pedeutologiczne spojrzenie na sylwetkę nauczyciela. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał (red.) Poszerzamy horyzonty tom XVI (s. 330-337). Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions.
9. Sala-Suszyńska J. (2020). Szanse i zagrożenia mediów we wczesnej edukacji dziecka. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał (red.) Poszerzamy horyzonty tom XVIII (s. 161-170). Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions.
10. Sala-Suszyńska J.(2021). Zachowania agresywne u dzieci. Kwartalnik Wczesna Edukacja: numer 4 (40), s. 20-22.
11.Sala-Suszyńska J.(2021). Fonoholizm wśród najmłodszych. Kwartalnik Wczesna Edukacja: numer 2(42), s. 21-23.
12. Sala-Suszyńska J.(2021). Baśnie- wczoraj i dziś. Prima Educatione: numer 5(2021), s. 193-204. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.193-204.
13. Sala-Suszyńska J.(2022). Gry edukacyjne. Kwartalnik Wczesna Edukacja: numer 1(45), s. 24-26.