Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Elżbieta Olszewska

Telefon
81 537 56 41
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1108-111X
Konsultacje

rok akademicki 2023/2024, s. zimowy


czwartek 10.00-11.30,  14.00-15.00


inny termin indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu


konsultacje zdalne przez MS Teams  - kod zespołu: ejmxf5j - w terminie do uzgodnienia

Adres

Wydział Chemii, "Duża Chemia" Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/502
20-031 Lublin

O sobie

2001 - doktorat, Wydział Chemii UMCS

 

Działaność dydaktyczna - prowadzone zajęcia: 

Krystalografia - W, LB; Podstawy krystalografii - LB; Wstęp do krystalografii  - LB; Krystalografia z elementami krystalochemii - LB; Metody dyfrakcyjne - LB; Przedmiot specjalizacyjny z zakresu rentgenografii proszkowej - LB


Działalność naukowa

Rentgenografia proszkowa, w tym: analiza danych proszkowych, wskażnikowanie, wyznaczanie stopnia krystaliczności, określanie wielkości krystalitów.

 

Wybrane publikacje

S. Pikus, E. Olszewska, M. Bęcal, “Investigation of the staling process of bread using the small-angle X-ray scattering (SAXS) method” Flavour Fragr J. 21, 2006, 37–41.

E. Olszewska, S. Pikus, B. Tarasiuk, “New powder diffraction data of some derivatives of N-alkyl (aryl)-2,4-dichlorophenoxyacetamide—new potential pesticides”, Powder Diffraction, 23(4), 2008, 338-349.

M. Zienkiewicz, S. Pikus, E. Olszewska, M. Barczak, ”Mesoporous ordered organosilicas containing Zr and Ti species”, Solid State Phenomena, 163, 2010, 55-58.

E. Olszewska, B. Tarasiuk,S. Pikus, ”New powder diffraction data of some N-derivatives of 4-chloro-3,5-dimethylphenoxyacetamide – potential pesticides”, Powder Diffraction, 26(4), 2011, 337-345.

M. Rogulska, A. Kultys, E. Olszewska ”New thermoplastic poly(thiourethane-urethane) elastomers based on hexane-1,6-diyl diisocyanate (HDI)” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 114(2), 2013, 903-916

M. Rogulska, M. Maciejewska, E.Olszewska “ New thermoplastic poly(carbonate-urethane)s based on diphenylethane derivative chain extender”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139(2), 2020, 1049–1068

 


Ogłoszenia

 Opiekun roku: II rok II stopnia, Chemia, sp. Chemia Kryminalistyczna