Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Patryk Oleszczuk

prof. dr hab. Patryk Oleszczuk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 55 15
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.zchs.umcs.lublin.pl/Webside/Welcome.html

O sobie

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

H-index (od 2001): 24

5-letni Impact Factor najważniejszych czasopism (sierpień 2011):
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 8.247
Carbon 6.008
Environmental Science and Technology 5.764
Bioresource Technology 5.352
Journal of Hazardous Materials 4.553
Chemosphere 3.253

Wybrane publikacje naukowe:

Ksiązki

 1. Leboda R., Oleszczuk P. 2002. Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane. Wyd. UMCS, Lublin (liczba stron 437).

Publikacje z listy ISI

 1. Baran S., Bielińska E.J., Oleszczuk P. 2004. Enzymatic activity in an airfield soil polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH).  Geoderma 118 (3-4), 221-232.
 2. Gun’ko V.M., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J., Charmas B., Oleszczuk P., Carbon adsorbents from waste ion exchange resins, Carbon 43(6), 1143-1150, 2005. 
 3. Oleszczuk P., Baran S. 2004. Application of solid-phase extraction to determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge, J. Hazard. Matter., 113(1-3), 237-245.
 4. Oleszczuk P. 2006. Persistence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge-amended soils. Chemosphere 65(9), 1616-1626.
 5. Oleszczuk P. 2007. Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons during composting of sewage sludges with different properties and PAHs content. Chemosphere 67(3), 582-591.
 6. Oleszczuk P. 2009. Application of three methods used for the evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) bioaccessibility for sewage sludge composting. Bioresource Technol. 100(1), 413-420.
 7. Oleszczuk P. 2009. Sorption of phenanthrene by sewage sludge during composting in relation to potentially bioavailable contaminant content. J. Hazard. Mat. 161(2-3), 1330–1337.
 8. Oleszczuk P., Pan, B., Xing B. 2009. Adsorption and desorption of oxytetracycline and carbamazepine by multiwalled carbon nanotubes. Environ. Sci. Technol. 43 (24), 9167–9173.
 9. Oleszczuk P. 2010. Testing of different plants to assess influence of physico-chemical properties, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons content in municipal sewage sludges. Environ. Toxicol. 25, 38-47.
 10. Oleszczuk P., Hale S.E., Lehmann J., Cornelissen G. 2012. Activated carbon and biochar amendments decrease porewater concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludges. Bioresource Technol. 111, 84-91.
 11. Jośko I., Oleszczuk P. 2013. Manufactured nanomaterials – the connection between environmental fate and toxicity. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 43(23), 2581-2616.
 12. Oleszczuk P., Zielińska A., Cornelissen G. 2014. Stabilization of sewage sludge by different biochars towards reducing freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content. Bioresource Techol. (w druku)