Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Julia Nikiel

dr Julia Nikiel
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
81 5372654
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.amerykanistyka.umcs.eu
www.exrey.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym: pon 10:30-11:30 (531/Teams, po wcześniejszym umówieniu)

O sobie

Zainteresowania

  • współczesna literatura amerykańska i kanadyjska
  • teorie globalizacji
  • miejsce, przestrzeń i żywioł w literaturze północnoamerykańskiej
  • proza eksperymentalna
  • surrealizm

Działalność naukowa

Stopnie naukowe

dr - 2021 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (tytul rozprawy: Writing the Space of Flows. Representations of the Globalized World in Post-Millennial American and Canadian Fiction)

mgr – 2010 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (amerykanistyka)

studia podyplomowe z tłumaczeń literackich – 2009 – UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication, Jagiellonian University, Cracow

mgr – 2009 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (anglistyka)

Stypendia

2012 – Canada Grant, JFK Institute, Free University, Berlin

Główne publikacje

"Narrating the New Age of EXtREmes." EXtREme 21 Going Beyond in Post-Millennial North American Literature and Culture," edited by Izabella Kimak and Julia Nikiel, special issue of Polish Journal for American Studies, vol. 15, 2021, pp. 211-216.

"Epic Fail: The Failure of the Anthropostory in Douglas Coupland’s Post-Millennial Prose." Polish Journal for American Studies, vol. 14, 2020, pp. 95-107.

"Airing The Jade Cabinet: Aerial Imagination in Rikki Ducornet’s Fourth Elemental Novel." Roczniki Humanistyczne 11: Anglica, no. 67 (2019). 109-120.

Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North-American Literature and Culture. Eds. Julia Nikiel and Izabella Kimak. Peter Lang, 2019. 

Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture. Eds. Izabella Kimak and Julia Nikiel. Peter Lang, 2017.

"Emotion Management and Damage Control: Navigating Global Reality in William Gibson's Bigend Trilogy." Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture. Eds. Izabella Kimak and Julia Nikiel.  Peter Lang, 2017. 185-193.

"'[A] window into the city’s underlying fabric' – Bouncing at the Edge of the Global Metropolis in William Gibson’s Bigend Trilogy." Roczniki Humanistyczne 11: Anglica, no. 64 (2016). 185-194.

Time-space and the global network of virtually controlled ambiguity in William Gibson’s Bigend Trilogy.” Historia-Kultura-Globalizacja 19 (2016): 157-166.

Drowning in Rikki Ducornet’s The Fountains of Neptune.” Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 2:2 (2015): 19-33.

Elemental.” The Ashgate Encyclopedia of Literary and Cinematic Monsters. Red. Jeffrey A. Weinstock. Ashgate Publishing, Ltd. 2014. 205-208.

Globalność fabularyzowana. Literatura współczesna w świetle rzeczywistości późnego kapitalizmu.” Historia-Kultura-Globalizacja 13 (2013): 69-80.

The Centrifugal Age: Literary Movements of Avant Pop, Slipstream and Bizarro.” Esthetic Experiments. Interdisciplinary Challenges In American Studies. Ed: Edyta Just, Marek M. Wojtaszek. Cambridge Scholars Publishing, 2013. 89-104.

„Bizarro. ‘Porąbany’ gatunek literackiego outsidera.” Inne bębny. Różnica i niezgoda w literaturze i kulturze amerykańskiej. Eds. Ewa Antoszek, Katarzyna Czerwiec-Dykiel and Izabella Kimak. Wydawnictwo UMCS. 2013.93-109.

 Inne

- współ-inicjatorka i -koordynatorka projektu ExRe(y)