Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Niewiadomski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


Czwartek 12.10 - 12.55


p. 232 NH

O sobie

Pracownik naukowy UMCS od roku 1989 (asystent-stażysta), asystent (1991), adiunkt (1999), adiunkt ze stopniem naukowym dr hab (2011), profesor uczelni (2019), od roku 2011 Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (w latach 2017-2019 Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku), Kierownik Studiów Doktoranckich w IFP UMCS (2011-2015), redaktor naczelny "Artes Humanae" (2016-2019), autor trzech monografii, pięćdziesięciu artykułów i ponad stu piędziesięciu innych publikacji naukowych, krytycznych, eseistycznych, poetyckich oraz redakcji i współredakcji. Prowadzi badania nad poezją polską XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, poezji po roku 1968, awangardy poetyckiej, katastrofizmu, refleksji metapoetyckiej) i prozą nowoczesną (Zygmunt Haupt, Bruno Schulz, Leo Lipski i in.). Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, prowadził działalność popularyzatorską (wykłady, warsztaty w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych), w latach 1989 - 2010 współredagował Kwartalnik Literacki "Kresy"


Ogłoszenia

Egzamin poprawkowy dla kierunku e-edytorstwo odbędzie się 28 lutego od godz. 9.15. 

Egzamin poprawkowy dla III roku filologii polskiej odbędzie się 28 lutego od godz. 10.30.