Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Nieszporek

dr hab. Jolanta Nieszporek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Telefon
815375591
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.analityczna.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Duża Chemia p. 517, wtorek 1000-1200

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

W 1988 roku rozpoczęłam studia wyższe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie, na kierunku Chemia. Studia te ukończyłam w czerwcu 1993 roku składając egzamin magisterski w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej. Od 1.10.1993 r. zostałam zatrudniona w tym samym Zakładzie na stanowisku asystenta, a w 2002 roku po obronie pracy doktorskiej (2001 r.) na etacie adiunkta. W roku 2014 uzyskałam stopień doktora habilitowanego.


Działalność naukowa

Działalność naukowa w ostatnich latach:

J. Nieszporek
”The inhibiting or accelerating effect of different surfactants on electroreduction of Zn2+
S. Afr. J. Chem. 67, 1-5, (2014)         

J. Nieszporek, K. Dagci
”Influence of N-octanoyl-N-methylglucamine and N-decanoyl-N-methylglucamine on the kinetics and mechanism of Zn2+ ions electroreduction”
Electrochim. Acta 125, 473-481, (2014) 

D. Gugała-Fekner, J. Nieszporek, D. Sieńko
„Adsorption of anionic surfactant at the electrode-NaClO4 solution interface”
Monatsh. Chem. 146, 541-545, (2015) 

 
K. Nieszporek, P. Podkościelny, J. Nieszporek
"Transitional hydrogen bonds in aqueous perchlorate solutions"
Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 5957-5963, (2016)                      

D. Gugała-Fekner, J. Nieszporek, D. Sieńko
„The octyltrimethylamonium bromide adsorption at the mercury electrode / NaClO4 solution interface”
Acta Chim. Slov. 63, 258-262, (2016)                

K. Nieszporek, J. Nieszporek, M. Trojak
„Calculations of shear viscosity, electric conductivity  and diffusion coefficients of aqueous sodium perchlorate solutions from molecular dynamics simulations”
Computational and Theoretical Chemistry 1090, 52-57, (2016)

K. Nieszporek, J. Nieszporek, 
“Multi-centred hydrogen bonds between water and perchlorate anion”
 Physics and Chemistry of  Liquids,55(4), pp. 473-481, (2017) 

 
J. Lenik, J. Nieszporek
"Construction of a glassy carbon ibuprofen electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and cyclodextrins"
Sensors and Actuators B 225, pp.2282-2289, (2018)

 J. Nieszporek, K. Nieszporek
„Experimental and Theoretical Studies of Anionic Surfactants Activity at Metal/Solution Interface: The Influence of Temperature and Hydrocarbon Chain Length of Surfactants on the Zinc Ions Electroreduction Rate”
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91, pp. 201-210, (2018)

K. Nieszporek, T. Pańczyk and J. Nieszporek
„The inhibition effect of water on the purification of natural gas with nanoporous graphene membranes”
Beilstein J. Nanotechnol., 9, pp. 1906–1916. (2018)