Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Nieszporek

dr hab. Jolanta Nieszporek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
815375591
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.analityczna.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Duża Chemia p. 517, piątek 900-1100

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

W 1988 roku rozpoczęłam studia wyższe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie, na kierunku Chemia. Studia te ukończyłam w czerwcu 1993 roku składając egzamin magisterski w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej. Od 1.10.1993 r. zostałam zatrudniona w tym samym Zakładzie na stanowisku asystenta, a w 2002 roku po obronie pracy doktorskiej (2001 r.) na etacie adiunkta. W roku 2014 uzyskałam stopień doktora habilitowanego. 


Działalność naukowa

Działalność naukowa w ostatnich latach

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach kinetyki reakcji elektrodowych, jej zmian w obecności substancji powierzchniowo aktywnych oraz na analizie mechanizmów tych reakcji.  Ponadto pracuję nad poznaniem właściwości adsorpcyjnych granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu.

Wybrane publikacje:

J. Nieszporek
"Nicotinamide as a Catalyst for Zn2+ Electroreduction in Acetate Buffer"
Electrocatalysis,  11, pp. 422–431 (2020)

J. Nieszporek, D. Gugała-Fekner, K. Nieszporek
“The effect of supporting electrolyte concentration on zinc electrodeposition kinetics from methimazole solutions”
Electroanalysis, 31, pp. 1141–1149, (2019)

 J. Nieszporek, K. Nieszporek
„Experimental and Theoretical Studies of Anionic Surfactants Activity at Metal/Solution Interface: The Influence of Temperature and Hydrocarbon Chain Length of Surfactants on the Zinc Ions Electroreduction Rate”
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 91, pp. 201-210, (2018)

 J. Lenik, J. Nieszporek
"Construction of a glassy carbon ibuprofen electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and cyclodextrins"
Sensors and Actuators B 225, pp. 2282-2289, (2018)

K. Nieszporek, J. Nieszporek, 
“Multi-centred hydrogen bonds between water and perchlorate anion”
 Physics and Chemistry of  Liquids,55(4), pp. 473-481, (2017) 

K. Nieszporek, J. Nieszporek, M. Trojak
„Calculations of shear viscosity, electric conductivity  and diffusion coefficients of aqueous sodium perchlorate solutions from molecular dynamics simulations”
Computational and Theoretical Chemistry 1090, 52-57, (2016)

D. Gugała-Fekner, J. Nieszporek, D. Sieńko
„The octyltrimethylamonium bromide adsorption at the mercury electrode / NaClO4 solution interface”
Acta Chim. Slov. 63, 258-262, (2016) 

 K. Nieszporek, P. Podkościelny, J. Nieszporek
"Transitional hydrogen bonds in aqueous perchlorate solutions"
Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 5957-5963, (2016)                      

J. Nieszporek, K. Dagci
”Influence of N-octanoyl-N-methylglucamine and N-decanoyl-N-methylglucamine on the kinetics and mechanism of Zn2+ ions electroreduction”
Electrochim. Acta 125, 473-481, (2014) 

J. Nieszporek
”The mechanism and kinetics of Zn2+ electroreduction in the presence of octyltrimethylammonium bromide”,
J. Electroanal. Chem. 706, 108-116, (2013)       

J. Nieszporek
”Accelerating effect of tetramethylthiourea on the kinetics of Zn2+ electroreduction”
Electroanalysis 24, 1584-1590, (2012)