Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Nieszporek

dr hab. Krzysztof Nieszporek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
815375537
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 13.00-14.30. Podczas nauczania zdalnego zapraszam na platformę Teams.

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/511
20-031 Lublin

O sobie

  • 1993 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  • 1998 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  • 2007 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Badania teoretyczne procesów separacji mieszanin gazowych metodami klasycznej dynamiki molekularnej.

Dynamika wiązań wodorowych w warstwach solwatacyjnych jonów. 

 

WYBRANE PUBLIKACJE

W. Rudzinski, K. Nieszporek, Hee Moon, Hyun-Ku Rhee, Fundamentals of mixed-gas adsorption on heterogeneous solid surfaces, Heterogeneous Chemistry Reviews 1, 4 (1994)

K. Nieszporek, Theoretical description of the calorimetric effects accompanying the mixed-gas adsorption equilibria by using the Ideal Adsorbed Solution theory, Langmuir 18(24), 9334-9341 (2002)

K. Nieszporek, Application of the vacancy solution theory to describe the enthalpic effects accompanying mixed-gas adsorption, Langmuir 22(23), 9623-9631 (2006)

K. Nieszporek, M. Drach, P. Podkościelny, Theoretical studies of hydrocarbon homologous series adsorption on activated carbons: Adsorption equilibria and calorimetry, Separation and Purification Technology 69, 174–184 (2009)

K. Nieszporek, T. Banach, The improved NRTL adsorption isotherm for the case of energetically heterogeneous solid surfaces, Fluid Phase Equilibria 306, 212–218 (2011)

K. Nieszporek, M. Drach, Alkane separation using nanoporous graphene membranes, Physical Chemistry Chemical Physics 17(2), 1018 – 1024 (2015)

K. Nieszporek, P. Podkościelny, J. Nieszporek, Transitional hydrogen bonds in aqueous perchlorate solution, Physical Chemistry Chemical Physics 18, 5957-5963 (2016)

K. Nieszporek, T. Pańczyk, J. Nieszporek, The inhibition effect of water on the purification of natural gas with nanoporous graphene membranes, Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (1) 1906-1916 (2018)