Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wieńczysław Niemirowski

dr Wieńczysław Niemirowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
815375185
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 7.30-9.00 pok. 510

O sobie

Vita

 • 1980-1985 – Studia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie
 • 1999 – Promocja doktorska w UMCS, dysertacja nt. „Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin 1890-1893. Untersuchungen zu literarischen Wechselwirkungen zwischen Skandinavien und Deutschland.“
 • 2000 – Stanowisko adiunkta w Instytucie Germanistyki UMCS

Działalność naukowa

 Działalność naukowa, organizacyjna i dydaktyczna

 • Udział w 25 sympozjach, konferencjach i kongresach germanistycznych w Polsce, Niemczech i Szwecji.
 • Wielokrotne pobyty zagraniczne w bibliotekach i archiwach niemieckich.
 • Obszary badań naukowych: związki literatury niemieckiej i skandynawskiej, Theodor Fontane, życie literackie w III Rzeszy.
 • Oferta dydaktyczna: historia literatury niemieckojęzycznej w 19. i 20. wieku i literatura współczesna, konwersatoria fakultatywne, seminaria licencjackie i seminaria magisterskie.

 Członkostwo w organizacjach i kolegiach naukowych:

 • Członek SGP (Stowarzyszenie Germanistów Polskich)

Monografie autorskie i redakcja:

 • Publikacje pracowników Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1974-2001. Wyd. UMCS 2002, 58 s. [we współpracy z Januszem Golcem]
 • Der Schriftsteller Ola Hansson in Berlin 1890-1893. Untersuchungen zu literarischen Wechselwirkungen zwischen Skandinavien und Deutschland. Wydawnictwo UMCS: Lublin 2000, 211 s.
 • Für Führer, Volk und Reich: Schriftsteller und Literaturpolitik im nationalsozialistischen Deutschland. Wydawnictwo UMCS: Lublin 2015, 318 s.
 • Na tropie zaginionych odkryć. Archeologia w świetle doniesień prasowych z dawnej prowincji Grenzmark-Posen Westpreußen = Auf den Spuren von verlorenen Entdeckungen. Die Archäologie im Spiegel der Presse der ehemaligen Provinz Grenzmark-Posen Westpreußen, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2016, 568 s. [współautor: Andrzej Kokowski]

 Artykuły naukowe publikowane od r. 2000 (wybór):

 • Theodor Fontane und die Zeitschrift „Pan”. In: Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Internationales Symposium des Theodor-Fontane-Archivs zum 100. Todestag Theodor Fontanes 13.–17. September 1998 in Potsdam. Hrsg. von Hanna Delf von Wolzogen in Zusammenarbeit mit Helmuth Nürnberger. Bde I–III. Königshausen & Neumann: Würzburg 2000. Bd. III, S. 285–296.
 • Fontanerezeption im osteuropäischen Raum (1891–1995). In: Christian Grawe und Helmuth Nürnberger (Hrsg.), Fontane Handbuch. Alfred Kröner Verlag: Stuttgart 2000, S. 976-981.
 • Laura Marholm und ihr Anteil an der Diskussion über die Frauenfrage zu Beginn der 1890er Jahre. Ein Beitrag zur Geschichte des Antifeminismus im deutschen Kaiserreich. In: Studia Germanica Gedanensia. Nr. 8 (2000), S. 13-31.
 • Die polnische Rezeption der deutschen Literatur über den Krieg und die NS-Zeit in den Jahren 1945 bis 1961. In: Ursula Heukenkamp (Hrsg.), Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961). Rodopi: Amsterdam - Atlanta 2001, S. 643-657. (Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik. Band. 50.2 - 2001)
 • Geschichten ohne Vorgeschichte. Leid und Schuld in deutschen Erlebnisberichten von der Flucht 1945. In: Hartmut Eggert, Janusz Golec (Hrsg.), Tabu und Tabubruch. Literarische und sprachliche Strategien im 20. Jahrhundert. Verlag J. B. Metzler: Stuttgart und Weimar 2002, S. 73-84.
 • Niemiecki Teatr Miejski w Lublinie w latach 1941-1944. W: Wojciech Kaczmarek, Joanna Michalczuk (red.), Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Wydawnictwo KUL: Lublin 2004, s. 77-97.
 • Polenlieder deutscher Dichter nach 1830 oder Dichtung und Wahrheit einer philologischen Überlieferung. In: Hartmut Eggert, Janusz Golec (Hrsg.), Lügen und ihre Widersacher. Literarische Ästhetik der Lüge seit dem 18. Jahrhundert. Ein deutsch-polnisches Symposion. Königshausen & Neumann: Würzburg 2004, S. 262-272.
 • Medycyna w publikacjach fachowych i w beletrystyce lekarza i pisarza Alfreda Döblina (1878-1957). W: Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner (red.): Sposoby leczenia dawniej a dziś w świetle literatury i medycyny. Część III. Lubelskie Towarzystwo Naukowe: Lublin 2006, s. 162-169.
 • Problem narkomanii w niemieckiej literaturze młodzieżowej po roku 1970. W: Eugenia Łoch, Andrzej Papiórkowski, Grzegorz Wallner (red.): Sytuacja dzieci i młodzieży we współczesnym świecie w świetle literatury i medycyny. Cz. V. Lubelskie Towarzystwo Naukowe: Lublin 2007, s. 191-196.
 • Obraz Irlandii w „Dzienniku irlandzkim“ (1957) Heinricha Bölla. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - Vol. 25 (2007), s. 141-147.
 • Theodor Fontane und Polen im Lichte seiner Korrespondenz und Publizistik (unter Heranziehung der autobiographischen Schriften). In: Hugo Aust, Hubertus Fischer (Hrsg.), Fontane und Polen, Fontane in Polen. Referate der wissenschaftlichen Frühjahrstagung der Theodor Fontane Gesellschaft e.V. vom 26. bis 29. Mai 2005 in Karpacz (Krummhübel). Königshausen & Neumann: Würzburg 2008, s. 41-65. (= Fontaneana Band 6)
 • Die Begegnung von Mensch und Natur in der Lyrik von Theodor Fontane. In: Marion Brandt, Andrzej Kątny (Hrsg.): Die Natur und andere literarische Orte. Festschrift für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2008, S. 65-72. (= Studia Germanica Gedanensia 18. Sonderband 2)
 • Powstanie listopadowe 1830 roku w liryce niemieckiej i jej obraz w literaturze naukowej – krytyczna retrospekcja. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - Vol. 26 (2008), s. 33-44.
 • Rozwój niemieckiej literatury kryminalnej do połowy XIX wieku. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - Vol. 26 (2008), s. 45-56.
 • Historia wigilijna w literaturze niemieckojęzycznej od romantyzmu po czasy współczesne. W: Aleksandra Kędzierska, Irmina Wawrzyczek (red.): O wyższości świąt Bożego Narodzenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2009, s. 201-209.
 • Niemieckie i austriackie podróże dziennikarskie po byłej Jugosławii w latach 1992-1995. W: Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś (red.): Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2010, s. 331-337.
 • Oblicze narodowego socjalizmu w powieści Ernsta Wiecherta Dzieci Jerominów. W: Sławomir Sobieraj (red.): Studia o twórczości Ernsta Wiecherta. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Siedlcach: Siedlce 2010, s. 77-85.
 • Niemiecki sen o koloniach w świetle powieści Naród bez przestrzeni Hansa Grimma (1926). W: Krzysztof Stępnik, Dariusz Trześniowski (red): Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2010, s. 245-252.
 • O problemie różnic kulturowych i systemów języka w pracy tłumacza literatury pięknej. W: Danuta Szymonik (red.): Aktualne problemy komparatystyki, teoria i metodologia badan literaturoznawczych. Akademia Podlaska: Siedlce 2011, s. 65-69. (=Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy 3)
 • Die Verfolgung und Vernichtung der Juden in der NS-Zeit im Lichte der DDR-Prosa der Zeugen-Generaton nach 1945 (Bruno Apitz, Peter Edel, Bernhard Kellermann). In: Janusz Golec, Irmela von der Lühe (Hrsg.): Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert. Peter Lang: Frankfurt am Main 2011, S. 239-252. (=Berliner Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte, Band 9)
 • Niemiecki mit germański wieku XIX i jego odbicie w powieści historycznej Felixa Dahna Walka o Rzym (1876-1878). W: Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś (red.): Nacjonalizm Polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2011, s. 429-439.
 • Suicide as a Theme (Tabooed) in the Literature of the Former GDR. W: Irmina Wawrzyczek, Aleksandra Kędzierska (red.): (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. Wydawnictwo UMCS: Lublin 2012, s. 125-133.
 • Z kart historii Niemieckiego Archiwum Literatury w Marbach. W: Grzegorz Żuk, Ewa Łoś (red.): Muzea literackie. Historia, edukacja, perspektywy. Wydawnictwo UMCS: Lublin 2012, s. 173-182.
 • Deutsches Stadttheater in Lublin in den Jahren 1941-1944. In: Lucyna Krzysiak (Hrsg.): Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Peter Lang: Frankfurt am Main 2013, S. 67-88 (Lubliner Beiträge zur Germanistik und angewandten Linguistik 1).
 • Пісні німецьких поетів про Польщу після 1830 р, або Поезія і правда однієї філологічної традиції. W: Кордони без місць  - місця без кордонів, red. Г.Р. Бріттнахер, Є.В. Волощук, О.П. Чертенко, Kyiw: Dmytro Burago 2014, s. 75-92. (Серія „Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури”)
 • Theodor Fontane i Polska w świetle jego korespondencji oraz publicystyki. W: Theodor Fontane w świetle faktów i interpretacji, red. Jan Pacholski. Wydawnictwo Quaestio: Wrocław 2017, s. 71-106.
 • Ludwig Tieck Kot w butach (1797) jako przykład „przedstawienia w przestawieniu” i sztuka inicjująca tradycję niemieckiej komedii romantycznej. W: Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach, red. Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski, Maria Długołęcka-Pietrzak, Sławomir Sobieraj. Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL: Siedlce 2018, s. 99-109.