Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Nader-Cioczek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022


wtorki: 12:00 - 13:00 (MS Teams)


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZhNTdjODItYmU5ZS00ZDMwLWE1MWItNWFhNjA3ZTAzMzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22f28f28ac-f9cc-4a41-8ce1-76c8a07fb2ed%22%7d


piątki: 13:10 - 14:10 (MS Teams)


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUzNGFhZTItYTc4YS00YzExLWI2YWMtYjk1YTZhNzlkODEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22f28f28ac-f9cc-4a41-8ce1-76c8a07fb2ed%22%7d Zainteresowanych proszę o wcześniejsze umawianie się drogą mailową:


monika.nader@poczta.umcs.lublin.pl lub monika.nader@gmail.com