Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Bednarz

dr hab. Piotr Bednarz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 26 79
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Semestr zimowy 2020/2021


Środa 8.40 - 9.40 (Teams)


Piątek 8.40-9.40 (Teams)

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-033 Lublin

O sobie

Urodzony w Biłgoraju w 1972 r. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. ONZ, klasa o profilu pedagogicznym. Absolwent studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. W 2000 r. obronił doktorat, a od 2001 r. zatrudniony w Instytucie Historii UMCS na stanowisku adiunkta. w 2013 r. uzyskał stopień dr hab. w zakresie historia nowożytna i najnowsza. 


Działalność naukowa

   Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki szwajcarsko-polskich relacji w XIX i XX w. postrzegane przede wszystkim przez pryzmat helwecki. Badam zatem związki kulturalne i polityczne. Najważniejszym zagadnieniem, wpisującym się w ten ton, któremu poświęciłem pracę habilitacyjną jest helwecka opinia publiczna. 

  Interesuje mnie także proces kształtowania się świadomości narodowej Szwajcarów na przełomie XIX i XX w. w kontekście skomplikowanych stosunków etnicznych, językowych i wyznaniowych tego kraju. Istotnym jest dla mnie także aspekt państwowości szwajcarskiej, która ukształtowała się dopiero w wieku XIX.

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

       

1. Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2003, ss. 285

[rec.] K. Dunin Wąsowicz, „Dzieje Najnowsze”, R.2004, Nr 3

[rec.] J. Złotkiewicz-Kłębukowska, „Res Historica”, R. 2004, nr 21

[rec.] M. Andrzejewski, „Przegląd Zachodni”, R. 2005, nr 1

2. Dylematy neutralnych. Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918, Lublin 2012, ss. 421

[rec.] R. Wardzyński, „Studia Medioznawcze” R.2014, Nr 2 (57)

 Artykuły: 

-Obrazy lubelskiej prowincji w świetle spostrzeżeń szwajcarskiego korespondenta wojennego „Le Temps” (kwiecień 1915). [w:] Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, [red.:] A. Koprukowniak, Lublin 2000, s. 399-427

-Dlaczego Szwajcaria romańska popierała polskie aspiracje niepodległościowe? [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, [red.:] M. Willaume, Lublin 2005, s. 625-630

-Szwajcarscy korespondenci wojenni w Królestwie Polskim 1914-1915, [w:] Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX w., [red.:] A. Górak, K. Latawiec, Radzyń Podlaski-Radom 2006, s. 277-291

-Republika Helwecka – Księstwo Warszawskie. Podobna geneza, różna tradycja. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol LXII, 2007, s. 163-172

-Uwarunkowania obecności kwestii polskiej w prasie szwajcarskiej 1914-1918, „Dzieje Najnowsze” R.XL-2008, 2, s. 3-17

-Kwestia aspiracji politycznych narodów zachodnich rubieży Rosji w IV Dumie Państwowej w świetle prasy szwajcarskiej 1914-1917. [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, [red.:] D. Tarasiuk, K.Latawiec, M. Korzeniowski, Lublin 2009, s. 177-187

-Szwajcarska historiografia II wojny światowej – główne zagadnienia, „Dzieje Najnowsze” R.XLI-2009, 3, s.229 -239