Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Mizak

dr Marcin Mizak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
languageissues.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje: Wtorek: 14.00-15.00 / Czwartek: 14.00-15.00 (p. 132, Kronos, ul. Sowińskiego 17). 


 


 


 

Adres

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS, DS „Kronos", ul. Sowińskiego 17, 20-610 Lublin.

O sobie

STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


WYKSZTAŁCENIE: 1995 - magister socjologii. Praca magisterska z zakresu socjologii i językoznawstwa obroniona na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. 1998 - magister filologii angielskiej. Praca magisterska z zakresu językoznawstwa i logiki obroniona na Wydziale Humanistycznym UMCS. 2006 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i stosowanego. Rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa i filozofii języka obroniona na Wydziale Humanistycznym UMCS.  


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: językoznawstwo, fonetyka, glottodydaktyka, semantyka, logika, filozofia języka


Działalność naukowa

1. Współredaktor: Współredaktor (z J. Knieją) numeru specjalnego czasopisma „Lublin Studies in Modern Languages and Literature” pt. The /r/ sound in language, Vol. 42, No 1 (marzec 2018).

2. Konkurs wymowy angielskiej dla szkół podstawowych (konkurs szkolny): organizacja drugiego Konkursu Wymowy Angielskiej Dla Szkół Podstawowych, 2 marzec 2018 r., godz. 13.00-16.00, Duża Aula Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Do konkursu zgłoszonych zostało 29 osób.

3. Warsztaty fonetyczneWykorzystanie piosenki w nauczaniu wymowy języka obcego. 9 marzec 2018 r., Lublin. Warsztaty dla szkół przeprowadzone w ramach programu Drzwi Otwartych UMCS przygotowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej. Sala 13B w budynku Nowej Humanistyki, godz.: 9.30-10.00, 10.00-10.30, 10.30-11.00.

4. Konkurs wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych (konkurs szkolny): organizacja drugiego Konkursu Wymowy Angielskiej Dla Szkół Ponadpodstawowych, 6 kwiecień 2018 r., godz. 13.00-17.30, Duża Aula Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Do konkursu zgłoszone zostały 52 osoby.

5. ReferatKonkurs wymowy języka obcego: pomysły konkursowe. 27. Konferencja PTLS. Szczecin, 13-14 kwietnia 2018 r. Konferencja krajowa. Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

6. Konferencja naukowa: pomysłodawca i współorganizator (z J. Knieją) konferencji naukowej pt.: „AL DIDACTICA: Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy”. 17 maja 2018 r., Sala Rady Obrad Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, LublinNa konferencji reprezentowanych było 9 ośrodków naukowych i 2 szkoły (w tym 22 różnych katedr/zakładów). Liczba uczestników: 34. Liczba referatów: 32.Załączniki