Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Mitura

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 w semestrze zimowym 2021/2022:


wtorek, godz. 15.45-16.45, p. 411 NH


czwartek, godz. 19.00.-20.00, MS Teams (proszę wchodzić przez czat lub rozmowę)


W dn. 13 stycznia 2022r. (czwartek) konsultacje odbędą się w godz. 15.00-16.00 (MS Teams)


 

O sobie

 

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, promotor: prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop. Monografia: L’écriture vianesque: traduction de la prose, Peter Lang, Bern, 2008.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny. Monografia: Pasja mediacji. Tłumaczenie jako metaoperacja we francuskich przekładach Maryli Laurent, Wyd. UMCS, Lublin, 2018.

Specjalność naukowa: przekładoznawstwo 

Zainteresowania badawcze:

- historia i teoria tłumaczenia,

- krytyka przekładu tekstów literackich,

- lingwistyka tekstu.


Działalność naukowa

ORCID:  0000-0002-2871-6719

 Artykuły (wybór):

2009, „Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Jacek Pleciński, Maciej Pławski (red.), nr 5, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 133-144.

2010, „Des microstructures aux macrostructures textuelles. Les modifications de la dimension configurationnelle des séquences descriptives dans la perspective traductologique”, Roczniki Humanistyczne, T. LVIII, zeszyt 5, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, p. 75-88.

2010, „Un conte au deuxième degré: les relations transtextuelles dans le Conte de Fées à l’usage des moyennes personnes”, Synergies France. Vitalité du conte à l’aube du XXIe siècle: du pastiche à la parodie, coordonné par Myriam Tsimbidy et Dominique Ulma, no 7, p. 33-39.

2011, „À la rencontre du lecteur: les enjeux des implications temporelles pour l’attitude du narrateur. Étude comparative de «Terrasse à Rome» de Pascal Quignard et de sa traduction polonaise”, [w:] La Rencontre. Études sur l’œuvre de Pascal Quignard, textes réunis par Alicja Koziej, Jolanta Rachwalska von Rejchwald, Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 85-94.

2013, „Marcel Pagnol traduit: comment la Provence résonne-t-elle en Pologne”, Synergies Pologne. Résonances de la traduction: littérature, culture, histoire, coordonné par Jerzy Brzozowski et Joanna Górnikiewicz, no 10, p. 99-108.

2013, „De la germanité par un Slave. Les stéréotypes dans Mon Allemagne d’Andrzej Stasiuk”, Dialogos. Littérature & communication interculturelle. Le conditionnement culturel: quel impact? Revue du collectif des langues romanes – Département des Langues Modernes et de Communication en Affaires, vol. XIV, no 27, Editura ASE, Bucureşti, România, p. 44-59.

2014, „L’explicitation des relations cohésives dans la traduction littéraire: les outils de jonction interpropositionnelle dans la traduction française du roman Wszystkie języki świata de Zbigniew Mentzel”, Romanica Cracoviensia, T. 14 no 1, p. 71-80.

2014, „Déguster les plats, dévorer les livres, se délecter de la vie. Le vocabulaire gastronomique chez Philippe Delerm et dans ses traductions polonaises”, Revue d’Études Françaises, «Les mots et les mets», sous la direction de Ildikó Lőrinszky et Dávid Szabó, no 19, p. 189-196.

2015, „Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów. Raymond Queneau według Jana Gondowicza”, Między Oryginałem a Przekładem XXI. Dylematy stylizacji w przekładzie. Cz. 1, Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak (red.), nr 3 (29), Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 23-34.

2016, „Zamieszkiwać język, być w świecie. Walter Benjamin i Paul Ricœur wobec języka i przekładu doskonałego”, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, seria „Między Słowami – Między Światami”, T. V: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej, Katarzyna Kodeniec, Joanna Nawacka (red.), Wydawca: Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 27-38.

2017, „W trosce o zachodniego czytelnika”. Tłumacz w polityce, polityk w tłumaczeniu: francuski przekład autobiografii Droga nadziei Lecha Wałęsy”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, Monika Krajewska, Lech Zieliński (red.), nr 12, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, ss. 265-281.

2018, „«Le Dieu Vivant» de Cita et Suzanne Malard dans la perspective traductologique”, [w:] Le Théâtre à (re)découvrir II. Intermedia / Intercultures, Witold Wołowski (dir.), coll. Études de linguistique, littérature et art, vol. 29, Peter Lang, Berlin, p. 263-274.

2018, „Wiek ucziś, durakom pomrioszˮ. Rusycyzmy we francuskich przekładach polskiej prozy”, [w:] Przekład. Język. Kultura V, Roman Lewicki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 85-96.

2019, „La traduction comme métareprésentation. La phrase nominale dans les macrostructures narratives”, Między Oryginałem a Przekładem, Jerzy Brzozowski, Spiros Macris (red.), Tom 25 Nr 3 (45), Księgarnia Akademicka, Kraków, p. 101-116.

2020, „« C’est une chose étrange à la fin que le monde » ou le Dieu narré et le Dieu narrant dans le discours poétique de Jean d’Ormesson”, [w: ] Discours religieux: langages, textes, traductions, Barbara Marczuk & Iwona Piechnik (dir.), Biblioteka Jagiellońska, Kraków, p. 263-275. 

2021, Le connecteur comme procédé cohésif modulable dans la traduction littéraire du polonais vers le français”, [w:] Traduire les sciences humaines, Tatiana Milliaressi & Christian Berner (éds), Classiques Garnier, coll. Translatio, no 8, Série : Problématiques de traduction, no 6, Paris, p. 205-218.

 

Udział w konferencjach (wybór):

„Et si les mots n’étaient faits que pour jouer avec? Quelques observations sur la traduction du comique verbal dans L’écume des jours de Boris Vian”, Séminaire international „Créativité – défis et enjeux”, l’École Doctorale Olomouc, Ołomuniec 19-21 września 2001r.

„Kobiety, dzieci i zwierzęta u Borisa Viana i jego polskich tłumaczy”, Konferencja z cyklu Imago mundi. „Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie”, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 25-27 listopada 2005r.

„Komizm słowny: preludium czy koda w partyturze kreatywności tłumacza?”, XIII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa Poczucie humoru a przekład, Zakład Przekładoznawstwa Instytutu Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej, Kraków, 28-29 kwietnia 2006r.

„La déontologie du traducteur: entre Georges Mounin et Paul Ricœur”, XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Innsbruck, 3-8 września 2007r.: w ramach stypendium Fundacji Nauki Polskiej - Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych.

„Quelques aspects de la linguistique textuelle dans la traduction littéraire sur l’exemple de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules et sa traduction italienne”, Giornate internazionali di studi sulla traduzione, Università degli Studi di Palermo, Cefalù, 30 października-1 listopada 2008r.

„De l’esthétique vers l’éthique dans la traduction. L’idiolecte du traducteur, le contrat de lecture et „autres plaisirs minuscules”, Colloque International sur la Traduction et la Traductologie (En)Jeux esthétiques de la traduction. Éthique(s) et pratiques traductionnelles, Centre d’Études ISTTRAROM-TRANSLATIONES, Université de l’Ouest de Timisoara, 25-26 marca 2010r.

„La compréhension comme saisie du soi devant le texte. De l’interprétation à la traduction chez Paul Ricœur”, 31e Colloque International d’Albi Langages et Signification. «L’écrit: de la signification et de l’interprétation à la traduction et au discours critique», Université Toulouse II Le Mirail, Albi, 12-15 lipca 2010r.

„Ja” odnalezione. Wybrane językowe wyznaczniki obrazu narratora we francuskim przekładzie Baltazara Sławomira Mrożka”, XVIII Ogólnopolska Konferencja Przekładowa Dominanta a przekład, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zakład Przekładoznawstwa i Portugalistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bielsko-Biała, 17-18 czerwca 2011r.

„Wejdą czy nie wejdą?” vs „Les Russes vont-ils entrer et envahir la Pologne?”. Francuski czytelnik sekundarny wobec polskich realiów okresu drugiej wojny światowej i komunizmu”, Przekład. Język. Kultura III, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny, 13-14 października 2011r.

„«Une exaltation de l’âme humaine dans un monde inhumain». L’amour traduit dans Une absurde cruauté. Témoignage d’une femme au Goulag (1944-1955) de Barbara Skarga”, Colloque International Les émotions et les valeurs dans la communication, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Intytut Filologii Romańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 23-25 kwietnia 2015r.

„Tłumacz jako mediator trzeciej kultury. Ksenizmy we francuskim przekładzie Po wyzwoleniu… (1944-1956) Barbary Skargi”, Konferencja Przestrzenie Przekładu, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 15-16 października 2015r.

Missed in translation. L’idiolecte et la canonicité discursive dans l’autobiographie Le chemin de la vérité. Mémoires de Lech Wałęsa”, XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza: Linguistica e filologia romanza di fronte al canone”, Société de Linguistique Romane, “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Accademia Nazionale dei Lincei, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rzym, 18-23 lipca 2016r.

„De l’usage des procédés cohésifs dans la perspective traductive: les charnières de jonction interpropositionnelle dans les textes littéraires”, 1er Congrès Mondial de Traductologie. «La traductologie: une discipline autonome», La Société Française de Traductologie, La SEPTET, Société d’Études des Pratiques et Théories en Traduction, Le Laboratoire MoDyCo, Modèles-Dynamiques-Corpus, Le CREA, Centre de Recherches anglophones, Université Paris-Nanterre, Paryż, 10-14 kwietnia 2017 r.

„Reflet d’une présence (trop)discrète: Joseph Malègue et ses lecteurs en Pologne”,  Colloque „Joseph Malègue: à la (re)découverte d’une oeuvre", Organisation: José Fontaine, Bernard Gendrel, Université Paris-Est Créteil, Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, 18-19 marca 2021.

 

Staże i szkolenia:

1994-1995 r., Institut Parisien de Langue et de Civilisation Françaises, Certificat Pratique de Français Commercial et Économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris;

3-16.05.1999 r., staż naukowy w Uniwersytecie Nancy 2, Francja;

5-30.07.1999 r., stypendium Ambasady Francji: staż dydaktyczny dla nauczycieli języka francuskiego w Centrum Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Franche-Comté w Besançon;

30.04-30.05.2000 r., staż naukowy w Uniwersytecie Nancy 2 i w Centre de Recherches et d’Applications Pédagogiques en Langues, Francja;

15-28.10.2000 r., staż naukowy w Institut für Übersetzer und Dolmetscherausbildung, Uniwersytet Wiedeński, Austria;

11-12.02.2002 r., szkolenie L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’enseignement du français, prowadzenie Olivier Tulliez, Attaché de Coopération pour le français, UMCS, Lublin, 10 godzin;

01-31.08.2002 r., Corso di Quinto grado di lingua e cultura italiana – indirizzo linguistico (Kurs języka i kultury włoskiej, V poziom, sekcja językoznawcza), Università per Stranieri di Perugia;

15.07-11.08 2003 r., staż językowo–dydaktyczny: Fondazione di Ricerca scientifico-pedagogica L’Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea - “Gioventù per Domani”, Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, Rzym;

26-27.04.2004 r., szkolenie L’audiovisuel dans l’enseignement du français langue étrangère, l’exemple de TV5 (8 godzin) oraz La didactique des textes littéraires en tant qu’éveil à la culture et à la différence en classe de FLE (6 godzin), prowadzenie Michel Boiron (CIEP Sèvres), IFR UMCS, Lublin;

16.03.2005 r., szkolenie Wirtualny kampus UMCS: możliwe zastosowania technologii informatycznych w pracy nauczyciela akademickiego, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS, Lublin;

28.04.2007 r., Regionalne szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w ramach programu CONCORDE – COFRAN na temat Techniki tłumaczeniowe w dydaktyce języka francuskiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 8 godzin dydaktycznych, prowadzenie Richard Sorbet;

3.03.2008 r., szkolenie Seminarium bolońskie, Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, UMCS w Lublinie;

23 i 30.10.2010 r., Warsztaty Technik Mówienia, Pracownia Słowa Centrum Kultury w Lublinie, prowadzenie Katarzyna Rzepa (polonista, logopeda), 16 godzin dydaktycznych;

12.06.2015 r., Trening kreatywności, szkolenie dla pracowników UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, prowadzenie dr Barbara Smoczyńska, 7 godzin;

28.10.-02.12.2015 r., Kurs języka migowego dla pracowników, UMCS, Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, prowadzenie Fundacja Likejon, 20 godzin;

08.02.2016 r., Szkolenie w zakresie obsługi APD (kontrola prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego), Wydział Humanistyczny UMCS.

 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 1998 r.:

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego

1. Praca z metodą, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

2. Kompozycja, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

3. Leksyka, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Gramatyka praktyczna, 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

5. Leksyka informatyczna, 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

6. Praktyczna Nauka Języka Francuskiego, 1 r. filologii rom. (iberystyka), studia pięcioletnie jednolite.

7. Język mówiony, 2 r. filologii romańskiej, spec. nauczycielska, studia I stopnia.

8. Język mówiony, 3 r. filologii romańskiej, spec. nauczycielska, studia I stopnia.

9.Język mediów i polityki, 3 r. w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Zajęcia językoznawcze

1. Elementy gramatyki tekstu, 3 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

2. Zajęcia specjalizacyjne, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

3. Gramatyka opisowa (morfologia) (wykład i konwersatorium) 1 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Metody językoznawcze a praktyczna nauka języka francuskiego, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

5. Gramatyka opisowa (semantyka i składnia), 1 r. lingwistyki stosowanej, studia I stopnia.

6. Wykład monograficzny, moduł językoznawczy, 2 r. filologii romańskiej (iberystyka), studia II stopnia.

7. Lingwistyczna analiza tekstu, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

Teoria, krytyka i praktyka tłumaczenia

1. Tłumaczenie tekstu fachowego, 3 r. lingwistyki stosowanej, studia I stopnia.

2. Seminarium magisterskie, 4 i 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite oraz studia II stopnia.

3. Zajęcia specjalizacyjne do seminarium, 4 i 5 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

4. Tłumaczenia-opcje, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

5. Tłumaczenia-opcje, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

6. Teoria i praktyka tłumaczenia, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

7. Teoria i praktyka przekładu, 2 r. filologii romańskiej, studia II stopnia.

8. Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, 4 r. filologii romańskiej, studia pięcioletnie jednolite.

9. Tłumaczenie pisemne tekstów z dziedzin artystycznych, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

10. Tłumaczenie tekstów literackich, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

11. Tłumaczenie tekstów literackich, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

12. Strategie i techniki tłumaczenia, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

13. Strategie i techniki tłumaczenia, 2 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

14. Krytyka przekładu, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

15. Metodologia badań przekładoznawczych, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

16. Metodologia badań przekładoznawczych (wykład), 1 r. filologii romańskiej, studia 
II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna i 1 r. portugalistyki, studia II stopnia.

17. Metodologia badań przekładoznawczych (wykład), 2 r. filologii romańskiej, studia 
II stopnia, spec. lingwistyczno-traduktologiczna.

18. Podstawy traduktologii, 3 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

19. Teorie przekładoznawcze, 2 r. filologii romańskiej, studia I stopnia.

20. Przedmiot do wyboru, 1 r. filologii romańskiej, studia II stopnia.

21. Kulturowe aspekty tłumaczenia, 3 r. romanistyki, studia I stopnia.

22. Gramatyka kontrastywna, 3 r. romanistyki, studia I stopnia.

23. Praktyczne tłumaczenie tekstów artystycznych 2 języka, 2 r. lingwistyki stosowanej, studia II stopnia.

 Inne (wybór):

Tłumaczenie tekstu naukowego na język włoski: Ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, prof. KUL, Wydział Filozofii: Prymat kwestii antropologicznej, Recenzja dorobku Kardynała Angela Scoli Patriarchy Wenecji w dziedzinie filozofii, opublikowane jako: Wierzbicki Alfred Marek, 2010, „Recensione dell’opera del Cardinale Angelo Scola Patriarca di Venezia nel campo della filosofia. Il primato della questione antropologica”, [w:] Jego Eminencja Kardynał Angelo Scola Patriarcha Wenecji Doktor Honoris Causa, seria „Doktorzy Honoris Causa”, nr 5, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2010, ss. 91-101.

https://www.kul.pl/files/254/DHC_ksiazeczka.pdf

Korektor tekstów francuskich i tłumacz w trakcie III Międzynarodowego Kongresu Dialektologów i Geolingwistów, 24-29 lipca 2000 r. – współpraca z Zakładem Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS.

 Inicjator podpisania umowy Erasmus Plus z Uniwersytetem Charles-de-Gaulle Lille 3 (aktualnie Université de Lille) w czerwcu 2016 roku; Program Erasmus Plus na lata 2014-2020, Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, Mobilność studentów i pracowników uczelni.

Promotor 28 prac magisterskich z dziedziny krytyki przekładu.

Uczestnik w funkcji recenzenta w zagranicznym przewodzie doktorskim p. Anny Sarapuk, Uniwersytet Charles-de-Gaulle Lille 3, Sciences Humaines, Lettres et Arts, obrona doktoratu: 13 grudnia 2017 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Connaissances culturelles et contextuelles dans la traduction lors du passage du polonais vers le français.