Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Misterek

dr Wojciech Misterek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
81 537 52 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
bankowosc.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym


środa: 10.00-11.30


czwartek: 11.30-13.00


pok. 701/705


 

Adres

pl. Marii Curie Sklodowskiej 5/701
20-031 Lublin

O sobie

Wojciech Misterek, Doktor nauk ekonomicznych (2007), magister
zarządzania i marketingu (2000), Wydział Ekonomiczny UMCS. Adiunkt w Katedrze
Bankowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie. Konsultant w zakresie finansów przedsiębiorstw i wdrażania programów
finansowanych ze środków UE oraz wieloletni ekspert do oceny przedsiębiorstw typu start-up w Fundacji
UMCS. Ekspert i konsultant w zakresie finansów oraz strategicznego rozwoju
przedsiębiorstw w PMG Consulting sp. z.o.o.. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


Działalność naukowa

Zakres zainteresowań: samorząd terytorialny, planowanie inwestycyjne, Instytucje Otoczenia Biznesu, innowacje, bankowość