Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Bednarczuk

dr hab. Beata Bednarczuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD DYDAKTYKI
Telefon
81 537 63 16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Na konsultacje zapraszam we wrześniu.

O sobie

W latach 1992 –1994 odbyłam Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Marii Montessori, zorganizowane przez Hoegeschool Gelderland przy współpracy Katholieke Pedagogische Hogeschool w Arnhem/Nijmegen oraz UMCS. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dnia 21.10.1994 roku  uzyskałam uprawnienia do pracy metodą Montessori oraz kształcenia jej adeptów. Zaangażowałam się aktywnie w prace nad popularyzację metody, a od 1996 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori z siedzibą w Łodzi. W latach 2000-2004 pełniłam funkcję członka Zarządu Głównego wspomnianej organizacji. Jestem także członkiem Lubelskiego Oddziału PSM. Stale podnoszę kwalifikacje związane z pracą w systemie Montessori, biorąc udział w kursach, warsztatach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Aktywnie uczestniczę w inicjatywach edukacyjnych podejmowanych przez PSM. Moja działalność została wysoko oceniona przez ekspertów, stąd w październiku 2010 roku zostałam wybrana członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia – Montessori Europe. W latach 2014-2018 pełniłam funkcję V-ce prezydenta wspomnianego stowarzyszenia. Byłam koordynatorem organizacji międzynarodowego kongresu Montessori Europe, który odbył się w dniach 16-18.10.2015 w Lublinie. Pozyskałam grant z funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych, który został zrealizowane w formie wyjazdy studyjnego do Bambini Montessoribarnehage w Hamar/Norwegia, w dniach 06.09-14.09.2016r

Jestem konsultant eksperymentupedagogicznym pt.: Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori, w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Atywnie uczestniczyłam w międzynarodowych konferencji zorganizowanych za granicą:

  • 26.07-30.07.2017 Prague / Czech Republic, XXVIII International Montessori Congress, Association Montessori Internationale, Montessori Institute Prague, "Montessori Education for Social Change"
  • 04.10.2018, Creative Education - Pedagogical Practices, Inspired by the Ideas of Sir Ken Robinson and Dr. Maria Montessori (Sharing Experiences from Innovative Nurseries, Kindergartens and Schools), Sofia University

Działalność naukowa

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z organizacją procesu uczenia się oraz funkcjonowaniem dziecka w placówce prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori. Publikację Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w  perspektywie doświadczeń i celów życiowych należy uznać za rezultat wielu lat prowadzonych przez mnie eksploracji badawczych.  

Koordynuję działania Montessori Europe Research Group (MERGe)

 

Monografie autorske:

  1. B. Bednarczuk, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne, Lublin 2007, Wyd. UMCS, ss. 134.
  2. B.Bednarczuk, Osobowośc autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadc zeń i celów życiowych, Kraków 2016, 22.402

 Książki pod redakcją

  1. B. Bednarczuk, D. Zdybel (eds.), Learning in the Montessori classroom – In search of quality in educatiom,  Lublin 2014, Wyd. UMCS, ss. 255.
  2. K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.), Oblicza gotowości szkolnej, Gdańsk 2015, Wyd. Harmonia Universalis, ss. 238 .

 Rozdziały w książkach (2016-2018)

  1. B.Bednarczuk, Swoistość edukacji wczesnoszkolnej,  (w:) T. Parczewska  (red.), Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin 2016, Wyd. UMCS  

Artykuły naukowe (2016 -2018):

  1. Bednarczuk B., Afektywne znaczenia doświadczeń szkolnych absolwentów klas Montessori , LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY 2017, Tom: T. XXXVI, Zeszyt: 1, ISSN: 0137-6136 eISSN: 2449-8327, ss. 87-10
  2. Bednarczuk B., Człowiek upodmioowiony. Właściwości osobowości absolwentów klas Montessori. Raport z badań, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2018, Vol. 13, 2018/1, no 47, Akademia Ignatianum w Krakowie, 

  3. Bednarczuk, B.,Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori. Assumptions and Manifestations, Prima Educatione 2018, Tom: 2 Zeszyt: 2

 


Ogłoszenia

Zapraszam we wrześniu