Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Bednarczuk

dr hab. Beata Bednarczuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
81 537 63 16
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

W latach 1992 –1994 odbyłam Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Marii Montessori, zorganizowane przez Hoegeschool Gelderland przy współpracy Katholieke Pedagogische Hogeschool w Arnhem/Nijmegen oraz UMCS. Uzyskałam uprawnienia do pracy metodą Montessori oraz kształcenia jej adeptów. Zaangażowałam się aktywnie w pracę nad popularyzację metody. Od 1996 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W latach 2000-2004 pełniłam funkcję członka Zarządu Głównego wspomnianej organizacji. Jestem także członkiem Lubelskiego Oddziału PSM. Stale podnoszę kwalifikacje związane z pracą w systemie Montessori, biorąc udział w kursach, warsztatach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Aktywnie uczestniczę w inicjatywach edukacyjnych podejmowanych przez PSM. W październiku 2010 roku zostałam wybrana członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia – Montessori Europe. W latach 2014-2018 pełniłam funkcję V-ce Prezydenta wspomnianego stowarzyszenia. Jestem moderatorem Montessori Europe Research Group (MERGe). Od września 2019 roku jestem  konsultantem eksperymentu pedagogicznym pt.: Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori, w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

Atywnie uczestniczyłam w międzynarodowych konferencji zorganizowanych za granicą:

 • 26.07-30.07.2017 Prague / Czech Republic, XXVIII International Montessori Congress, Association Montessori Internationale, Montessori Institute Prague, "Montessori Education for Social Change"
 • 04.10.2018, Creative Education - Pedagogical Practices, Inspired by the Ideas of Sir Ken Robinson and Dr. Maria Montessori (Sharing Experiences from Innovative Nurseries, Kindergartens and Schools), Sofia University
 • 05-07.10.2018 Soia/Bułgaria XIX International Montessori Europe Congress 
 • 11-12.10.2018 Dublin/Irland XX International Montessori Europe Congress

Działalność naukowa

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z organizacją procesu uczenia się oraz funkcjonowaniem dziecka w placówce prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori. Publikację Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w  perspektywie doświadczeń i celów życiowych należy uznać za rezultat wielu lat prowadzonych przez mnie eksploracji badawczych.  

 Monografie autorske:

 1. B. Bednarczuk, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne, Lublin 2007, Wyd. UMCS, ss. 134.
 2. B.Bednarczuk, Osobowośc autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadc zeń i celów życiowych, Kraków 2016, ss.402

 Książki pod redakcją

 1. B. Bednarczuk, D. Zdybel (eds.), Learning in the Montessori classroom – In search of quality in educatiom,  Lublin 2014, Wyd. UMCS, ss. 255.
 2. K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.), Oblicza gotowości szkolnej, Gdańsk 2015, Wyd. Harmonia Universalis, ss. 238 .

 Rozdziały w książkach (2016-2018)

 1. B.Bednarczuk, Swoistość edukacji wczesnoszkolnej,  (w:) T. Parczewska  (red.), Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin 2016, Wyd. UMCS  

Artykuły naukowe (2016 -2018):

 1. Bednarczuk B., Człowiek upodmioowiony. Właściwości osobowości absolwentów klas Montessori. Raport z badań, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2018, Vol. 13, 2018/1, no 47, Akademia Ignatianum w Krakowie,

 2. Bednarczuk, B.,Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori. Assumptions and Manifestations, Prima Educatione 2018, Tom: 2 Zeszyt: 2

 3. Bednarczuk B., Afektywne znaczenia doświadczeń szkolnych absolwentów klas Montessori , LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY 2017, Tom: T. XXXVI, Zeszyt: 1, ISSN: 0137-6136 eISSN: 2449-8327, ss. 87-10


Ogłoszenia

Konsultacje:

Dnia 04.02. konsultacje w godzinach: 9.00-11.00