Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Witold Rewera

dr hab. Witold Rewera
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Głęboka 45, pok A.5.10


Semestr letni 2022/23


wtorek 18:30-20:00


środa 7:30-9:00


tel. 500 065 813

O sobie

Associate professor, prawnik, dyplomata, doktor habilitowany nauk prawnych.

  Specjalizuje się w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i medycznego. Wieloletni koordynator przedmiotów dotyczących polityki migracyjnej i, azylowej (zagadniena repatriacji, reemigracji, relokacji oraz demografii, a także uznania języka polskiego za granicą). Jest ekspertem, praktykiem w problematyce prawa konsularnego.

  Interesuje się także konstytucjonalizmem ekologicznym i opieką zdrowotną we Włoszech i, w Brazylii oraz prawem własności intelektualnej w dobrach niematerialnych (w popkulturze i, w prawie medycznym, farmaceutycznym). 


Advogado e diplomata, - bolsista da OTAN e do papa João Paulo II no Collegio Borromeo e na Faculdade de Direito da Universidade de Pavia. Bolsista do governo italiano (várias vezes) e espanhol. 

Nos anos 1995–2001, foi cônsul em Roma e primeiro Secretário da Embaixada da República da Polônia junto à Santa Sé. Decorado pelo Presidente da República da Polônia com a Medalha de Prata por Longa Duração.

Membro - Correspondente: Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II. - Faculdade de Ciências Jurídicas.


Prawnik i dyplomata - stypendysta NATO i papieża Jana Pawła II w Collegio Borromeo i na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Pavii. Stypendysta rządu włoskiego (kilka razy) i hiszpańskiego.

W latach 1995-2001 pełniłem funkcję konsula w Rzymie i I Sekretarza Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Członek - Korespondent Towarzsystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Wydział Nauk Prawnych


Działalność naukowa

CURRICULO SCIENTIFIC VITAE

                                                  Ano academico: 2013/14 – 2018/19

 

Articles in Polish, Italian and English; published in Poland, Italy, Chile and Mexico

  1. FROM REFUGEES TO CITIZENS IN THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN IDENTITY. The case of Italy and Poland [in:] Turismo, Societad y Cultura. Visiones interdisciplinarias para el desarrollo, Irma Brígida Suarez Rodríguez, Alejandro Gutiérrez Hernández, (Coordinadores), Sello Editorial: Fundación Red Iberoamericana de Ciencia, República de Chile, Impreso en México 2016, 94-109. ISBN. 978-956-9037-00-9.
  2. Immaginazione sociologica e progettualità educativa. L'educatore  ricercatore. Riflessioni socio-educative peruna società dell`inclusione [Sociological imagination and educational planning. The researcher as an educator. Social and educational reflections on integrating communities] [in:]   LA PERSONA AL CENTRO, a cura di Simona Maria Cavagnero, Maria Adelaide Gallina, Roma 2015, 75–88. ISBN 978-88-548-8727-5.
  3. La bontá – per l’uomo Riflessioni verso la giustizia. La bontá – per l’uomo Riflesioni verso la giustizia. Good – man’s reflections about justice, [in:] Comportamenti sociali negli ex-voto in Italia e nelle minoranze linguistiche piemontesi, Lublin 2013, 5–26, ISBN 978-83-7784-266-9.
  4. L'educatore postmoderno – Per l'educatore: competenze poliedriche [The postmodern pedagogue. The educator’s multidimensional competence], [in:] LA PERSONA AL CENTRO, a cura di S. M. Cavagnero, M. A. Gallina, Roma 2015, 63–73. ISBN 978-88-548-8727-5.
  5. Regional cultures of linguistic minorities in the law of the territorial autonomies in Italy], [in:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, Tom II W europejskiej praktyce ustrojowej [The practice of European political system, vol. 2 of Territorial autonomy in the European perspective], ed. J. Iwanek and R. Radek, Toruń 2014, 84 –109. ISBN 978-83-8019-085-6.
  6. Civic traditions. The regions and linguistic minorities in Italy [in:] Democratic, legal and social state. Studies in history, law. Comparison of the systems. Jubilee book dedicated to Prof. Zbigniew Antoni Maciąg], Kraków 2014, 255–290. ISBN 978-83-7571-332-9.        

 Self-authored monographs in Polish, Italian and English

  1.  Historical language minorities in the Italian regions with special statutes. Considerations of the notion of autonomy and of guarantees of legal protectio, Lublin 2017, page count: 282. ISBN 978-83-7784-961-3.
  2. Minority languages and migrations I the cultural landscape of Italy. Retrospective my research Horizon 2020: Mediterraneo, Refugees relocation & Canaletto, Lublin 2015, page count: 188. ISBN 978-83-7784-780-0.
  3. Regionalna ochrona mniejszości językowych w Republice Włoskiej[Regional protection of linguistic minorities in the Italian Republic], Lublin 2014, page count: 312. ISBN 978-83-7784-533-2.

                      Edited monographs in Italian

  1.         Comportamenti sociali negli ex-voto in Italia e nelle minoranze linguistiche piemontesi  [Social attitudes seen in votive offerings in Italy and the Piedmontese linguistic minority], Lublin  2013, page count: 104. ISBN 978-83-7784-266-9.

       Participação em importantes projetos de pesquisa e conferencias cientificas

           *  Internship a Consiglio Regionale de Piemonte, Turyn, January – June 2013.

*  As a relator: conference – Decisione di bilancio e sistemi di governo – Vincoli europei e processi nazionali  (The Buget Decision and the Governanse Systems – European Bonds and National Processes).  Second session – Banca d’Italia, Sede di Genova, under the High Patronage of the President of the Italian Republic, 11- 12 de outubro 2013.

Um curso de direito polones para estudiantes de doutorado italianos na Universidade de Sassari, na ilha Sardenha:  IDENTITA' CULTURALE E POLITICO-GIURIDICA IN POLONIA (The Cultural and Political-Legal Identity in Poland). At the invitation of the University of Sassari, Faculty and Doctorate Meeting, Sassari 27 de fevereiro 2014.

*  Presentation of the lecture: Mediazioni in Polonia, Convegno Internazionale su: “Educazione, Giustizia e Mediazione”,  Cagliari, 29 de abril 2014.

*  Presentation of the lecture: Riflessioni sul rapporto uomo, diritto e società. Un confronto tra il linguaggio legale italiano e quello polacco, Convegno internazionale di filozofia e confronto interculturale in onore del Prof. Emanuele Riverso, Biela, 13 de  março 2015 - Palazzo Gromo Losa.

*  Workshop on comparative public law. Useful exchange to understand better both Polish and Italian institutions and political life. Diritto costituzionale, pubblico e administrativo, – Dipartimento di Giurisprudenza, Univesità di Pisa, 22-28 de  março 2015.

*   Presentation of the lecture lecture:  Unione Europea, servizi pubblici, nuove Costituzioni, under the programme: Servizi pubblici, diritti fundamentali e costituzionalismo europeo; Coordinated by Full Prof. of  Constitutional Law, Jean Monnet Chair, Emilio Castorina, – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania, 23 abril 2015.

*   As a relator: La cooperazione accademica nella formazione e nella ricerca, Percorsi mediterranei di mediazione e pace, SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA MEDIAZIONE, Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari, 27 – 30 abril 2015.

As a moderator in conference panels: The Mediation in Germany, The Mediation in Romania, The Mediation in France, The Mediation in Rusia, The Mediation in Ukraine, The Mediation in Belarus, The Mediation in Estonia, The Mediation in Italy, The Mediation in Spain, The Mediation in Colombia, The Mediation in South Korea, Second session (– 28 abril).

*    IV Giornate Italiane ad UMCS Lublin – Pisa – Roma – Torino (The Italian Days), Pluralismo linguistico in Italia, Convegno sul Educazione, Istruzione e Mediazione 16-18 outubro 2014;

Il ruolo della diplomazia culturale nella politica estera contemporanea, organizator Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” i  Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, con la partecipazine - prof. Antino Cesaro /Sottosegretario di Stato dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Governo della Repubblica Italiana, outubro 2015;  

         *   Workshop on comparative public law: Autonomia regionale e decentramento in Italia e in Polonia nella prospettiva comparitistica. Le transizioni costituzionali in Polonia nella prospettiva comparitistica,Cagliari, 27 maio - 1 junho 2016.

          *   As a relator: Conference  – “L’Italianità e oltre L’ Italianità” , presentation: 70 anni della Repubblica delle autonomie regionali e il simbolo delle donne italiane, in AUDITORIO MITXELENA, con la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia Stefano Sannino, Bilbao, 19 de dezembro 2016.

          *  Erasmus+Mobility programme, nell’ambito di corso: Governo Regionale nello Spazio Giuridico, coordinatore prof. Elettra Stradela e di corso: Diritto inernazionale, coordinatore prof. Leonardo Pasquali, in Dipartimento di Giurisprudenza, Univesità di Pisa, 21 – 27 de fevereiro 2017.

*  Visiting professor – Dipartimento di Giurisprudenza, Univesità di Torino –  abril – maio 2018.

*   IV International Conference on Human Rights, Bari – Italy - 1 June 2018,  National identity as a fundamental right, releasing the potential of the European Union countries, the role of the Italian Constitutional Court in the Taricco case, (Polish), Sessione II Diritti essenziali e diritto umanitario (Fundamental Rights and Law).

Współpraca naukowa z Brazylią (2019 – 2023):

*    Pobyt badawczo-naukowy jako konsultant ds. Prawa Publicznego na zaproszenie Regionalnego Sądu Wyborczego (2 – 8 de setembro 2019) w Salvador (Bahia)TRE da Bahia: Conferencista, Coloquio Internacional de Dereito Politico e Eleitoral,CINDIPEL – Participação politica e crisi democràtica,  6 de setembro 2019, Brazylia.

*     Visiting professor (listopad – grudzień 2019 i luty - marzec 2020 rokw Universidade de Passo Fundo i Universitade de Caxias do Sul  (Stan Rio Grande do Sul), gdzie na Wydziałach Prawa Prowadził cykliczne wykłady na studiach doktoranckich .

      Współorganizator Brazylijsko-Polskiego Centrum Współpracy Naukowej  – Planuje przygotowania do projektu ustawy, (jej treść pragnę przedstawić na planowanych spotkaniach roboczych z władzami Stanu Rio Grande do Sul i Santa Catarina, 2023 rok) - na rzecz uznania Języka polskiego - jako Patrymonium kulturowego w Brazylii.

Aktualne inspiracje naukowe:

Ważne jest piękno, jak widok człowieka drugiego, w Jego humanistycznym wyrazie, Uzupełnionym szczególnym aspektem Prawa Własności Intelektualnej (sprawy z zakresu ochrony dóbr niematerialnych, monopoli intelektualnych). Niebagatelne jest bezpieczeństwo stosunków między sferą jurysdykcyjną a, administracyjną (jurysdykcyjna działalność dowodowa, przy uwzględnieniu pojawiających się problemów administracyjnych poleceń służbowych i, prywatnych ocen ludzkich).

Studiując komparatystyczne rozwiązania wobec ochrony tożsamości językowych w Brazylii i we Włoszech oraz prawa Własności dóbr niematerialnych, szukam pogłębionych naukowych konkluzji; – manifestując je podczas uniwersyteckich zajęciach dydaktycznych, projektowanych w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i europejskiego,

w tym ostatnim przypadku, przykładowo począwszy od:  Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, z 9 września 1886r.  i, kontynuując w oparciu o postanowienia: Traktatu światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim, sporządzonym w Genewie, dnia 20 grudnia 1996 rok.

Doświadczenia badawcze i, dyplomatyczne; także, koncentracja nad prawami na dobrach niematerialnych, w pracy twórczej (publicystyczno-naukowej i, literackiej wręcz poetyckiej; religijnej, przy świadomości współczesnych mediów), - Suponują oparcie o cywilizacyjne filary prawa rzymskiego – dające gruntowną podstawę - Aby podnosić kwalifikacje w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji I, nauki prawne.

Przykładowo na kanwie monografii pod moją redakcją, Pt. Watykańskie i włoskie energie dello sviluppo Vaticano – Italia – geotermia, Lublin 2011,  stawiam  tezę, że pojęcie własności intelektualnej koreluje: ze zrozumieniem istoty własności wód, w tym przypadku  geotermalnych I, w konsekwencji z wynikiem praw do określonych kuracji zdrowotnych, odpornościowych i kosmetycznych, których właściwość intelektualna, jest już ściśle powiązania z następującym po niej prawem własności przemysłowej, patentowej w oznaczeniu regionalno-geograficznym, jak wiele innych produktów (np. napoje wina, art. spożywcze) wynikających z fascynacji twórczej zakorzenionej w naturze bytu człowieka współ-kreującego swoje intelektualne wartości dla potrzeb najwyższych racji, dostrzeganych przez pryzmat  sumienia w godności osoby ludzkiej.

Postscriptum:  Aktualną próbą moich przedsięwzięć badawczych jest korelacja bezpieczeństwa społecznego i, własności intelektualnej w zakresie tzw. „czerwonej” biotechnologii. Przygotowuję obecnie międzynarodowy projekt wraz z kolegami z Brazylii i Włoch - dotyczący Kooleracji bezpieczeństwa społeczno-medycznego i własności intelektualnej w aspekcie uwarunkowań prawnych zastosowania tzw. red biotechnology w diagnostyce molekularnej (hybrydowe kultury międzygatunkowe przy wykorzystaniu rekombinacji DNA).