Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Misiągiewicz

dr Justyna Misiągiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
5376031
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


Konsultacje w sesji:


11 września: 9.15 - 12.30 , 30 września: 8.30 - 10 oraz 20.09 w godzinach: 9.00 - 11.00.

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

• W latach 2002 – 2007 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie”. Promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś.

• W latach 1997 – 2002 studia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Temat pracy magisterskiej: „Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską”. Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki.

Wykaz publikacji:

W czasopismach:

 • The Caspian region and its significance for the energy security policy of China, “The Journal of China and the World” 2014

• Turkey as an energy hub in the Mediterranean Region, “SPECTRUM Journal of Global Studies” 2012, t. 4, nr 1, ss. 107 – 126.

• The Kurdish minority issue in the context of integration Turkey with the European Union, “Revista Universitaria Europea” 2010, nr 12.

• The Caspian region as a challenge for the Western energy market development, “Athenaeum” 2013, nr 37, ss. 211-233.

• Caspian region’s hydrocarbon potential as a challenge for the energy security policy of the European Union “Annales UMCS” 2013, vol. XX,1, ss. 51 – 67.

• Geopolitics and energy security in the Caspian region, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” t. 7, 2012 (2013), ss. 61-79.

• Kurdish issue in the Middle East, “Facta Simonidis” 2013, nr 1(6), ss. 127-150.

• The security of Turkey in latewestphalian international system, “Athenaeum” English edition 2011, nr 29, ss. 123-139.

• Polityka energetyczna Turcji w regionie kaspijskim, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2011 (2012), t. 6., ss. 139 - 156

• Turcja i Stany Zjednoczone: rywalizacja i strategiczne partnerstwo, „Facta Simonidis” 2009, nr 1 (2). (2010 r.)

• Wpływ islamu na system polityczny Turcji, „ANNALES UMCS” 2007, t. 14. 3.

Autorstwo monografii:

• Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009.

Współredakcja monografii:

• Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, 365 stron.

• European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012 (13).

• Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, E. Balashov, Zamość 2010. (wydane w 2011).

 Autorstwo rozdziału monografii, podręcznika akademickiego lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku obcym:

• EU and the energy security challenges, w: European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012 (13), ss. 202 – 223.

• The Kurdish Ethnic Issue in the Context of Turkey’s Integration into the European Union, w: X Conference: European Culture 2009, red. E. Banus, C. Branea, Universitat Internacional de Catalunya Barcelona 2012, ss. 210-222.

• Turkey as a energy transit state between Asia and the European Union, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 329-345.

• Energy security in the Caspian region, w: Globalization and Security in Black Sea and Caspian Seas Region, International Black Sea University, Tbilisi-Batumi 2012, ss. 102-117.

• Turkish policy toward Central Asian states and its significance for the European Union, w: Turkey and Europe – Challenges and Chances, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2012, ss. 217-240.

• European identity and the process of enlargement of the EU, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Officina Simonidis, Zamość 2011 (2012), ss. 49-64.

• The Caspian region and its significance for the EU’s energy security, w: Bezpieczeństwo RP w Wymiarze Narodowym i Międzynarodowym. Tom II, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011 (2012) ss. 92-106.

Autorstwo rozdziału monografii lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku polskim:

• Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, w: Poziomy analizy stosunków Międzynarodowych, red. M. Pietraś, E. Haliżak, Warszawa 2013 (14), ss. 483-506.

• System polityczny Republiki Turcji, w: Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012 (13), ss. 423-447.

• Wymiar energetyczny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: specyficzna rola Turcji, jako państwa tranzytowego, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 (13), ss. 236-253.

• Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Żmigrodzkiego, B. Dziemnidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 719-745.

• Wymiar energetyczny integracji Turcji z Unią Europejską, w: Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w Unii Europejskiej, wizja czy rzeczywistość, red. T. Z. Leszczyński, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzanie i Administracji, Warszawa 2012, ss. 311-340.

• System polityczny Turcji, w: Encyklopedia Politologii, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 861- 866.

• Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, w: Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. J. Świeca, I. Kraś, M. Soia, Częstochowa 2011.

• Działania Turcji wobec państw Azji Centralnej. Implikacje dla Unii Europejskiej, w: Turcja i Europa – wyzwania i szanse, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2011.

• NATO w polityce zagranicznej Turcji, w: NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011.

• Region kaspijski wyzwaniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w: Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław 2011 (2012), ss. 61-74.

• Suwerenność Państwa w procesie integracji europejskiej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji – wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010.

• Działania Republiki Tureckiej w regionie Azji Centralnej, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008.

• Turcja w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.

Zainteresowania naukowe:

 •  Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Proces integracji Turcji z UE
 • Integracja europejska

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne:

 • Visiting Professor - Jilin University, China (październik 2015
 • Kwerenda biblioteczna, London School of Economics, Londyn, wrzesień 2010.
 •  Dwumiesięczny wyjazd stypendialny do Ankary, staż naukowy w Middle East Technical University, w Departamencie Stosunków Międzynarodowych finansowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Rząd Republiki Turcji (październik - grudzień 2005).
 • Kwerenda biblioteczna w Northwestern University w Evanston, Loyola University w Chicago oraz w Chicago University (lipiec - sierpień 2003).

Współpraca naukowa z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • Middle East Technical University, Departament Stosunków Międzynarodowych, Ankara.
 • Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM), Ankara.
 • The German Marshall Fund of the United States.
 • Foreign Policy Institute, Ankara.
 • The British Association of Slavic and East European Studies.
 • International Black Sea University, Tbilisi.
 •  Bahçeşehir University, Stambuł.
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Prowadzone zajęcia:

 •  Integracja europejska
 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo surowcowo- energetyczne państw