Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Mirosław

Telefon
+48 81 537 55 82
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://bmiroslaw.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Pon. 9.00-11.00
pok. 509 /Teams

O sobie

 ORCID https://orcid.org/0000-0002-5765-4641

Scopus Author ID: 24759150800

Zainteresowania: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF), architektura kryształów związków organicznych i związków koordynacyjnych, wiązanie halogenowe, aromatyczność, luminescencja.


Działalność naukowa

An Efficient Asymmetric Cross-Coupling Reaction in Aqueous Media Mediated by Chiral Chelating Mono Phosphane Atropisomeric Biaryl Ligand
Kapłon, K., Frynas, S., Mirosław, B., Lipkowski, J., Demchuk, O.M.
Catalysts, 2023, 13(2), 353. https://doi.org/10.3390/catal13020353

Low-Molecular-Weight Organogelators Based on N-dodecanoyl-L-amino Acids—Energy Frameworks and Supramolecular Synthons
Miroslaw, B., Demchuk, O.M., Luboradzki, R., Tyszczuk-Rotko, K.
Materials, 2023, 16(2), 702. https://doi.org/10.3390/ma16020702

Photofunctions in Hybrid Systems of Schiff Base Metal Complexes and Metal or Semiconductor (Nano)Materials
Takashiro Akitsu, Barbara Miroslaw, Shanmugavel Sudarsan
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 10005. https://doi.org/10.3390/ijms231710005

A modular approach to atropisomeric bisphosphines of diversified electronic density on phosphorus atoms
Oleg M. Demchuk, Aleksandra Martyna, Mateusz Kwaśnik, Katarzyna Szwaczko, Dorota Strzelecka, Barbara Mirosław, Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Zofia Urbanczyk-Lipkowska
Molecules 2022, 27, 5504. https://doi.org/10.3390/molecules27175504

Synthesis, structure and sulfonamide–sulfonimide tautomerism of sulfonamide–1,2,4-triazine derivatives
Danuta Branowska, Waldemar Wysocki, Ewa Wolińska, Karolina Koc, Katarzyna Stańska, Barbara Mirosław, Zbigniew Karczmarzyk
Acta Cryst. (2022). C78, 462-469 https://doi.org/10.1107/S2053229622007781

Green, one-pot synthesis of 1,2-oxazine-type herbicides via non-catalyzed Hetero Diels-Alder reactions comprising (2E)-3-aryl-2-nitroprop-2-enenitriles
Przemysław Woliński, Agnieszka Kącka-Zych, Barbara Mirosław, Ewelina Wielgus, Aleksandra Olszewska, Radomir Jasiński
Journal of Cleaner Production, 356 (2022) 131878 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131878

Spodium bonds and metal–halogen···halogen–metal interactions in propagation of monomeric units to dimeric or polymeric architectures
Vali Alizadeh, Ghodrat Mahmoudi, Marina A. Vinokurova, Kuzma M. Pokazeev, Kseniia A. Alekseeva, Barbara Miroslaw, Ali Akbar Khandar, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Journal of Molecular Structure, 2022, 1252, 132144 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.132144

New azamacrocyclic binuclear Cu(II) aminocarboxylate complexes: Structural, magnetic, spectral and antiproliferative studies
Mirjana Antonijević Nikolić, Branka Dražić, Beata Cristóvão, Agata Bartyzel, Barbara Miroslaw, Slađana Tanasković
Journal of Molecular Structure, 2022, 1252, 131969 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131969

The participation of 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene in the [3 + 2] cycloaddition reaction with selected nitrile N-oxides in the light of the experimental and MEDT quantum chemical study
Karolina Zawadzińska, Mar Ríos-Gutiérrez, Karolina Kula, Przemysław Woliński, Barbara Mirosław, Tomasz Krawczyk, Radomir Jasiński
Molecules, 2021, 26(22), 6774 https://doi.org/10.3390/molecules26226774

Structure, thermal stability and magnetic behavior of Mn(II) complexes with phenoxyacetic acid herbicides
Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Barbara Mirosław, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński
Polyhedron, 2021, 207, 115370 https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115370

Ghodrat Mahmoudi, Ennio Zangrando, Barbara Miroslaw, Atash V.Gurbanov, Maria G. Babashkina, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Spodium bonding and other non-covalent interactions assisted supramolecular aggregation in a new mercury(II) complex of a nicotinohydrazide derivative
Inorganica Chimica Acta, 519 (2021) 120279. https://doi.org/10.1016/j.ica.2021.120279

Katarzyna Szwaczko, Barbara Miroslaw, Oleg M. Demchuk, Grzegorz Wójciuk, Liliana Mazur and Kazimierz Michał Pietrusiewicz
Metathetic approach to new NORPHOS-related bisphosphanes: facile synthesis and application in asymmetric hydrogenation
Pure and Applied Chemistry 2021 https://doi.org/10.1515/pac-2020-1205
 
Agnieszka Fryźlewicz, Agnieszka Kącka-Zych, Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław, Przemysław Woliński, Radomir Jasiński
Green synthesis of nitrocyclopropane-type precursors of inhibitors for the maturation of fruits and vegetables via domino reactions of diazoalkanes with 2-nitroprop-1-ene
Journal of Cleaner Production 292 (2021) 126079 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126079
(IF 7.246)
 
Ghodrat Mahmoudi, Maciej Kubicki, Duane Choquesillo-Lazarte, Barbara Miroslaw, Eugeny V. Alexandrov, Pavel N. Zolotarev, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Supramolecular architectures of Mn(NCS)2 complexes with N’-(1-(pyridin-4-yl)ethylidene)picolinohydrazide and N’-(phenyl(pyridin-4-yl)methylene)isonicotinohydrazide
Polyhedron 190 (2020) 114776. https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114776
 
Farhad Akbari Afkhami, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Fengrui Qu, Arunava Gupta, Antonio Frontera, Fedor I. Zubkov, Ennio Zangrando and  Damir A. Safin
Complexes of BiCl3 with hydrazone derived ligands: a Möbius-like discrete metal chelate versus a salt-like porous polymeric structure
New J. Chem., 2020,44, 9429-9437. https://doi.org/10.1039/D0NJ00930J
(IF 3.288)
 
Barbara Miroslaw
Homo- and Hetero-Oligonuclear Complexes of Platinum Group Metals (PGM) Coordinated by Imine Schiff Base Ligands
Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(10), 3493. https://doi.org/10.3390/ijms21103493
(IF 4.556)
 
Przemysław Woliński, Agnieszka Kącka-Zych, Oleg M. Demchuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Barbara Miroslaw, Radomir Jasiński
Clean and molecularly programmable protocol for preparation of bis-heterobiarylic systems via a domino pseudocyclic reaction as a valuable alternative for TM-catalyzed cross-couplings
Journal of Cleaner Production 2020. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122086
(IF 7.246)
 
Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel
Heterometallic di- and trinuclear CuIILnIII (LnIII = La, Ce, Pr, Nd) complexeswith an alcohol-functionalized compartmental Schiff base ligand: syntheses,crystal structures, thermal and magnetic studies
Polyhedron 2020 in press. https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114703
 
Juan D.Velásquez, Ghodrat Mahmoudi, Ennio Zangrando, BarbaraMiroslaw, Damir A.Safin, Jorge Echeverría
Non-covalent interactions induced supramolecular architecture of Hg(NCS)2 with 3-pyridinecarbaldehyde nicotinoylhydrazone
Inorg. Chim. Acta 509 (2020) 119700. https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119700
 
Maura Malinska, Aleksandra Kieliszek, Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Krzysztof Woźniak
Interplay between packing, dimer interaction energy and morphology in a series of tricyclic imide crystals
Acta Cryst. B76 (2020) 157–165. https://doi.org/10.1107/S2052520620001304
 
Burak Ay, Emel Yildiz, Onur Şahin, Ghodrat Mahmoudi, Maciej Kubicki. Venkatesan Perumal, Judith Percino, Barbara Miroslaw, Damir A.Safin
A new lanthanide(III) complex [LaL2(NO3) (H2O)2]·5H2O with 2-pyridine carboxaldehyde isonicotinoyl hydrazine exhibiting a 3D supramolecular topology 3,6T49J.
J. Mol. Struct. 1212 (2020) 128151; https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128151
 
Barbara Mirosław, Ghodrat Mahmoudi, Wiesława Ferenc, Beata Cristovao, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzynski, Halina Głuchowska, Antonio Franconetti, Antonio Frontera
Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate - crystal structure and quantum chemical calculations
 
Karolina Kula, Joanna Dobosz, Radomir Jasiński, Agnieszka Kącka-Zych, Agnieszka Łapczuk-Krygier, BarbaraMirosław, Oleg M.Demchuk
[3+2] Cycloaddition of diaryldiazomethanes with (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: An experimental, theoretical and structural study
J. Mol. Struct. 1203 (2020) 127473 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127473
 
Masood Mehrabian, Sina Dalir, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Maria G. Babashkina, Anna V. Dektereva and Damir A. Safin
A Highly Stable All-Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cell
Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 3699–3703 DOI: 10.1002/ejic.201900562
 

Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties
Polyhedron 166 (2019) 83-90.
https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.03.047

Barbara Miroslaw, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão and Halina Głuchowska
Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand
Symmetry 11 (4) (2019) 460. https://doi.org/10.3390/sym11040460

Magdalena Malinowska, Barbara Miroslaw, Elzbieta Sikora, Jan Ogonowski, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Maciej Szaleniec, Monika Pasikowska-Piwko, Irena Eris
New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage
PLOS ONE (2019) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214216

K. Michał Pietrusiewicz, Katarzyna Szwaczko, Barbara Mirosław, Izabela Dybała, Radomir Jasiński, Oleg M. Demchuk
New Rigid Polycyclic Bis(phosphane) for Asymmetric Catalysis
Molecules 24 (3) (2019) 571. doi:10.3390/molecules24030571
 
Ghodrat Mahmoudi, Ali Akbar Khandar, Farhad Akbari Afkhami, Barbara Miroslaw, Atash V. Gurbanov, Fedor I. Zubkov, Alan Kennedy, Antonio Franconetti and Antonio Frontera
Modulation of coordination in pincer-type isonicotinohydrazone Schiff base ligands by proton transfer
CrystEngComm 21 (2019) 108-117. DOI: 10.1039/C8CE01580E
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Structural, Luminescent and Thermal Properties of Heteronuclear PdII–LnIII–PdII Complexes of Hexadentate N2O4 Schiff Base Ligand
Molecules 23(10) (2018) 2423. https://doi.org/10.3390/molecules23102423
 
Mirosław B., Babyuk D., Łapczuk-Krygier A., Kącka A., Demchuk O., Jasiński R.
Regiospecific formation of the nitromethyl-substituted 3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole via [3+2] cycloaddition
Monatsh Chem. 149(10) (2018) 1877–1884. - DOI: 10.1007/s00706-018-2227-6
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Heterometallic ZnII–LnIII–ZnII Schiff Base Complexes with Linear or Bent Conformation—Synthesis, Crystal Structures, Luminescent and Magnetic Characterization.
Molecules 23(7) (2018) 1761. https://doi.org/10.3390/molecules23071761
 
Danuta Branowska, Justyna Ławecka, Mariusz Sobiczewski, Zbigniew Karczmarzyk, Waldemar Wysocki, Ewa Wolińska, Ewa Olender, Barbara Mirosław, Alicja Perzyna, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski
Synthesis of unsymmetrical disulfanes bearing 1,2,4-triazine scaffold and their in vitro screening towards anti-breast cancer activity
Monatsh Chem (2018). https://doi.org/10.1007/s00706-018-2206-y
 
Ghodrat Mahmoudi, Jan K. Zaręba, Antonio Bauzá, Maciej Kubicki, Agata Bartyzel, Anastasios D. Keramidas, Leonid Butusov, Barbara Mirosław and Antonio Frontera
Recurrent supramolecular motifs in discrete complexes and coordination polymers based on mercury halides: prevalence of chelate ring stacking and substituent effects
CrystEngComm 20 (2018) 1065–1076.
DOI: 10.1039/C7CE02166F