Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Barbara Mirosław

Telefon
+48 81 537 55 82
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://bmiroslaw.umcs.lublin.pl
Konsultacje

pon. 10.00-12.00
pok. 509

O sobie

 ORCID https://orcid.org/0000-0002-5765-4641

Scopus Author ID: 24759150800

Zainteresowania: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF), architektura kryształów związków organicznych i związków koordynacyjnych, wiązanie halogenowe, aromatyczność, luminescencja.


Działalność naukowa

Barbara Mirosław, Ghodrat Mahmoudi, Wiesława Ferenc, Beata Cristovao, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzynski, Halina Głuchowska, Antonio Franconetti, Antonio Frontera
Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate - crystal structure and quantum chemical calculations
 
Karolina Kula, Joanna Dobosz, Radomir Jasiński, Agnieszka Kącka-Zych, Agnieszka Łapczuk-Krygier, BarbaraMirosław, Oleg M.Demchuk
[3+2] Cycloaddition of diaryldiazomethanes with (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: An experimental, theoretical and structural study
J. Mol. Struct. 1203 (2020) 127473 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127473
 
Masood Mehrabian, Sina Dalir, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Maria G. Babashkina, Anna V. Dektereva and Damir A. Safin
A Highly Stable All-Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cell
Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 3699–3703 DOI: 10.1002/ejic.201900562
 

Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties
Polyhedron 166 (2019) 83-90.
https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.03.047

Barbara Miroslaw, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão and Halina Głuchowska
Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand
Symmetry 11 (4) (2019) 460. https://doi.org/10.3390/sym11040460

Magdalena Malinowska, Barbara Miroslaw, Elzbieta Sikora, Jan Ogonowski, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Maciej Szaleniec, Monika Pasikowska-Piwko, Irena Eris
New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage
PLOS ONE (2019) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214216

K. Michał Pietrusiewicz, Katarzyna Szwaczko, Barbara Mirosław, Izabela Dybała, Radomir Jasiński, Oleg M. Demchuk
New Rigid Polycyclic Bis(phosphane) for Asymmetric Catalysis
Molecules 24 (3) (2019) 571. doi:10.3390/molecules24030571
 
Ghodrat Mahmoudi, Ali Akbar Khandar, Farhad Akbari Afkhami, Barbara Miroslaw, Atash V. Gurbanov, Fedor I. Zubkov, Alan Kennedy, Antonio Franconetti and Antonio Frontera
Modulation of coordination in pincer-type isonicotinohydrazone Schiff base ligands by proton transfer
CrystEngComm 21 (2019) 108-117. DOI: 10.1039/C8CE01580E
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Structural, Luminescent and Thermal Properties of Heteronuclear PdII–LnIII–PdII Complexes of Hexadentate N2O4 Schiff Base Ligand
Molecules 23(10) (2018) 2423. https://doi.org/10.3390/molecules23102423
 
Mirosław B., Babyuk D., Łapczuk-Krygier A., Kącka A., Demchuk O., Jasiński R.
Regiospecific formation of the nitromethyl-substituted 3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole via [3+2] cycloaddition
Monatsh Chem. 149(10) (2018) 1877–1884. - DOI: 10.1007/s00706-018-2227-6
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Heterometallic ZnII–LnIII–ZnII Schiff Base Complexes with Linear or Bent Conformation—Synthesis, Crystal Structures, Luminescent and Magnetic Characterization.
Molecules 23(7) (2018) 1761. https://doi.org/10.3390/molecules23071761
 
Danuta Branowska, Justyna Ławecka, Mariusz Sobiczewski, Zbigniew Karczmarzyk, Waldemar Wysocki, Ewa Wolińska, Ewa Olender, Barbara Mirosław, Alicja Perzyna, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski
Synthesis of unsymmetrical disulfanes bearing 1,2,4-triazine scaffold and their in vitro screening towards anti-breast cancer activity
Monatsh Chem (2018). https://doi.org/10.1007/s00706-018-2206-y
 
Ghodrat Mahmoudi, Jan K. Zaręba, Antonio Bauzá, Maciej Kubicki, Agata Bartyzel, Anastasios D. Keramidas, Leonid Butusov, Barbara Mirosław and Antonio Frontera
Recurrent supramolecular motifs in discrete complexes and coordination polymers based on mercury halides: prevalence of chelate ring stacking and substituent effects
CrystEngComm 20 (2018) 1065–1076.
DOI: 10.1039/C7CE02166F