Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos

dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
(81) 533 88 92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 URLOP WYPOCZYNKOWY


15.07.2019-14.08.2019


 


UWAGA!!!


Egzamin poprawkowy z gramatyki praktycznej odbędzie sie dn.


2 WRZEŚNIA 2019 r. w godz. 8.30-9.30s. 518 w NOWYM HUMANIKU.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie

2002- mgr filologii angielskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2010 – dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego (rozprawa doktorska pt. What’s in a Name? A Cognitive Approach to English and Polish Common Plant Names, promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Henryk Kardela, 16.06.2010, UMCS, Lublin)

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2018/19

- praktyczna gramatyka w komunikacji językowej 1. języka (I i II semestr, 1 LIC, lingwistyka stosowana)
- przegląd wybranych teorii lingwistycznych: wstęp (I semestr, 1 LIC, lingwistyka stosowana)
- seminarium magisterskie z językoznawstwa  (I i II semestr, 1 USM, lingwistyka stosowana)

 

Zainteresowania naukowe

językoznawstwo kognitywne (teoria integracji pojęciowej, jej mechanizmy i zastosowanie w analizie współczesnego języka polityki,  reklamy i mediów; językowy obraz świata a definicja kognitywna; etnolingwistyka; pojęcie kompozycjonalności i rozkładalności znaczeń; semantyka kognitywna; neologizmy i procesy ich powstawania w języku polskim i angielskim; językoznawstwo kognitywne a akwizycja języka)

 


Działalność naukowa

Czynny udział w konferencjach naukowych

ilość wygłoszonych referatów podczas konferencji międzynarodowych: 20

Staże i pobyty zagraniczne

Kwerenda biblioteczna, University of Glasgow (Wielka Brytania) listopad-grudzień 2010

Kwerenda biblioteczna, University of Alberta (Kanada) czerwiec-lipiec 2013

Granty Badawcze:  

2013 Grant Wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów (Wydział Humanistyczny UMCS). Tytuł projektu:

Zastosowanie Teorii Integracji Pojęciowej w badaniach współczesnego języka dyskursu politycznego i reklamy. 

PUBLIKACJE:

  1. Mierzwińska-Hajnos, A. 2017. ‘Lexical vs Conceptual Blends: How to Reconcile the Two?’ Acta Neophilologica XIX (1). 55-68.
  2. Mierzwińska-Hajnos, A. 2017. ‘Fuga deamonum czyli dziurawiec jako amalgamat pojęciowy. Studium kognitywne’. Etnolingwistyka 29. 27-41.
  3. Mierzwińska-Hajnos, A. 2016. Conceptual Blending Revisited: A Case of Paraphrased Literary Text in Contemporary Advertising. In: Lublin Studies in Modern Languages and Literature 40 (1). 81-97.
  4. Mierzwińska-Hajnos, A. 2016. Rats Can’t  Swim: How Brandt and Brandt’s Model of Conceptual Integration Operates Behind Selected American Political Cartoons. In: Categorization in Discourse and Grammar (eds. M. Fabiszak, K. Krawczak and K. Rokoszewska). Frankfurt am Main: Peter Lang. 123-142.
  5. Mierzwińska-Hajnos, A. 2015. More than Blends and Compounds. Conceptual Integration Theory behind Plant-Related Linguistic Expressions in Polish and English. In: Lublin Studies in Modern Languages and Literature 39 (2). 65-90.
  6. Mierzwińska-Hajnos, A.  2014. Instances of conceptual blending in selected Polish and English modified proverbs. In Soares, Rui&Lauhakangas, Outi (eds) 7th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, ACTAS ICP13 Proceedings. Tavira: AIP-IAP. 427-441.
  7. Mierzwińska-Hajnos, A. 2014. ‘Shockvertizing: Beyond Bunt Slogans and Drastic Images. A Conceptual Blending Analysis. Lublin Studies in Modern Languages and Literature 38 (2). 97- 112.
  8. Mierzwińska-Hajnos, A. 2013. Jerzy Bartmiński's linguistic worldview meets the Western cognitive tradition: the semantics of Polish and English plant names. The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition and Culture. Głaz, A., Danaher, D.S., Łozowski, P. (eds). London: Versita. 287-299.
  9. Mierzwińska-Hajnos, A. 2010. The Linguistic Worldview Revisited. A Cognitive Analysis of Plant Names. Poznań Studies in Contemporary Linguistics. 46 (4). 457-479.
  10. Mierzwińska-Hajnos, A. 2008.  ‘Jack-go-to-bed-at-noon and Lisiogon. Analysability and Compositionality of Selected Polish and English Plant Names’. Lublin Studies in Modern Languages and Literature 33.191-211.