Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Sienkiewicz

Telefon
+48509331810
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023 r.:


- środa godz. 12:15


- czwartek godz. 13:00 (konsultacje zdalne po wcześniejszym umówieniu spotkania)


(pokój 234) Katedra Logopedii UMCS


ul. Sowińskiego 17 Lublin 


 

O sobie

W 2018 roku uzyskałam stopień doktora nauk o zdrowiu z dziedziny audiologii. Zdobyte doświadczenie łączę z pracą wykładowcy akademickiego oraz praktyka w Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć Siebie. Jestem konsultantem w terapii metodą Tomatisa, prowadzę diagnozy i terapie logopedyczne, diagnozy i terapie metodą Tomatisa, diagnozy audiologiczne, zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego. Uczestniczę w licznych konferencjach, szkoleniach, jestem autorką publikacji naukowych z zakresu audiologii i logopedii. 


Działalność naukowa

PUBLIKACJE: 

  • Sienkiewicz K., Kochanek K.: Ocena przydatności funkcji latencjanatężenie odpowiedzi ABR w diagnostyce słuchu pacjentów z zespołem Downa. Przyjęte do druku- publikacja w “Logopedia” 51-2/2022.
  • Sienkiewicz K., Kochanek K., Piłka A.: Ocena przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu za pomocą metody ABR u osób z zespołem Downa. Nowa audiofonologia, 2016; 5(3): 35-41.
  • Sienkiewicz K., Piłka A., Kochanek K.: Ocena przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzieży z zespołem Downa – badania wstępne. Nowa audiofonologia, 2014; 3(3): 24-28.
  • Sienkiewicz K., Kurkowski Z.M.: Central hearing disorders and the risk of dyslexia among 6-year-old children. JHS 2011; 1(3): 57-59.
  • Sienkiewicz K., Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) w przypadku dzieci z ryzykiem dysleksji w: Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii. Warszawa 2015, Tom XII, 147-152.
  • Sienkiewicz K., Kochanek K., Badania obiektywne słuchu u osób z zespołem Downa a dalsze postępowanie logopedyczne, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 167-181.

Ogłoszenia

W celu ustalenia terminu konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.