Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Mergo

dr hab. Paweł Mergo
Stanowisko
profesor uczelni, profesor uczelni
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Funkcje
Kierownik Pracowni
Telefon
+48 81 537 55 73, +48 81 537 55 67
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021 - Pok. 607 - Środa: 10:00-12:00

O sobie

1997r. - tytuł naukowy magister chemii

2003r. - stopień naukowy doktor nauk chemicznych 

Od 2011 roku zajmuję stanowisko Kierownika Pracowni Technologii Światłowodów


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe związane są z technologią wytwarzania i metrologią klasycznych i specjalnych włókien światłowodowych. Swoją wiedzę zdobyłem w Polsce oraz za granicą (staże naukowe m. in. na Quebec University w Kanadzie oraz Vrije Universitaet Brussel w Belgii).

Moje badania skupiają się na opracowywaniu technologii nisko i wysoko dwójłomnych światłowodów mikrostrukturalnych ze szkła krzemionkowego i polimerów, optymalizacji teoretycznej światłowodów oraz pomiarach transmisyjnych i sensorowych światłowodów.

 

Zrealizowane projekty:

- Projekt Celowy POIG.01.03.01-06-085/12 Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych, całkowita wartość projektu: 10 381 861,00, charakter udziału: Kierownik Projektu,

- PBS 181228 Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, charakter udziału: Kierownik Projektu po stronie UMCS,

- Polimerowe Światłowody Mikrostrukturalne, projekt badawczy realizowany w ramach POIG okres realizacji: 2011 - 2014 (zlecenie zewnętrzne z EIT+ Wrocławskie Centrum Badań Sp z o.o.), charakter udziału: Kierownik Projektu po stronie UMCS,

- Photonics Skins for Optical Sensing PHOSFOS, 7 Program Ramowy UE, okres realizacji 2008-2011, charakter udziału: Kierownik Projektu po stronie UMCS.

 

Najważniejsze artykuły ostatnich lat:

Soboń G., Martynkien T., Tomaszewska D., Tarnowski K., Mergo P., Sotor J., „All-in-fiber amplification and compression of coherent frequency-shifted solitons tunable in the 1800-2000 nm range” PHOTONICS RESEARCH, vol. 6, no. 5, 368-372 (2018)

Tarnowski K., Martynkien T., Mergo P., Poturaj K., Anuszkiewicz A., Bejot P., Billard F., Faucher O., Kibler B., Urbańczyk W., „Polarized all-normal dispersion supercontinuum reaching 2.5 µm generated in a birefringent microstructured silica fiber”, OPTICS EXPRESS, vol. 25, no. 22, 27452-27463 (2017)

Soboń G., Martynkien T,. Tarnowski K., Mergo P., Sotor J., „Generation of sub-100 fs pulses tunable from 1700 to 2100 nm from a compact frequency-shifted Er-fiber laser”, PHOTONICS RESEARCH, vol. 5, no 3, 151-155 (2017)

Soboń G., Martynkien T., Mergo P., Rutkowski L., Fołtynowicz A., „High-power frequency comb source tunable from 2.7 to 4.2 µm based on difference frequency generation pumped by an Yb-doped fiber laser”, OPTICS LETTERS, vol. 42, no 9, 1748-1751 (2017)

Sotor J., Bogusławski J., Martynkien T., Mergo P., Krajewska A., Przewłoka A., Strupiński W., Soboń G., „All-polarization-maintaining, stretched-pulse Tm-doped fiber laser, mode-locked by a graphene saturable absorber”, OPTICS LETTERS, vol. 42, no. 8, 1592-1595 (2017)

Tarnowski K., Martynkien T., Mergo P., Poturaj K., Soboń G., Urbańczyk W., „Coherent supercontinuum generation up to 2.2 mu m in an all-normal dispersion microstructured silica fiber” OPTICS EXPRESS, vol. 24, no. 26, 30523-30536 (2016)

 

Projekty naukowe realizowane w ciągu ostatnich lat:

1. H2020-ICT-2016-2017 - ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0

2. Konkurs polsko-berliński w obszarze fotoniki (NCBiR) - Półprzewodnikowe źródło pojedynczych fotonów do bezpiecznej światłowodowej komunikacji kwantowej w zakresie 1.3µm

3. MAESTRO 8 (NCN) - Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej

4. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe"- TECHMATSTRATEG (NCBiR) -  Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji

5. ICT-04-2018 (H2020) - ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers ACTPHAST 4R

6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości

9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną

10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych

11.  Premia na horyzoncie (H2020) - Akceleracja innowacji fotonicznych dla MSP: one-stop-shop inkubator

 

Otrzymane nagrody:

2015 – Złoty medal z wyróżnieniem podczas 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA w Brukseli "Mikrostrukturalne światłowody polimerowe"

2018 – Nagroda Naukowa „Marii Curie” 

 

Osiągnięcia dydaktyczne:

09.04.2018 - Przyznanie przez Komisję Certyfikacyjną III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalności Technologie fotoniczne i światłowodowe, studia II stopnia, Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”

Projekt dydaktyczny - 2018 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zintegrowany UMCS – specjalność „Technologie fotoniczne i światłowodowe”

2018/2019 - Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz skryptów przedmiotu: Światłowody, dla studentów Chemii, Technologie Fotoniczne i Światłowodowe