Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Ginszt

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy:


środa 15:50-16:50 


czwartek 10:25-11:25


 

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Dystopia w literaturze i filmie; dystopia klasyczna, feministyczna i science-fiction; prawo i literatura; prawo w literaturze; prawa człowieka – geneza, legislacja, działalność organizacji międzynarodowych, środki ochrony prawnej; prawo amerykańskie oraz analiza prawno-porównawcza; interdyscyplinarne badania wpływu prawa na literaturę, film oraz kulturę; nowe technologie w literaturze i filmie science fiction; legislacja dotycząca bioinżynierii, nowych technologii oraz tendencje prawne w zakresie rozwoju technologicznego


Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE:

„Bardziej ludzcy niż człowiek – o potrzebie reinterpretacji prawa do życia, wolności i informacji w świecie filmu Blade Runner Ridley’a Scotta.” Blade Runner: o prawach quasi-człowieka, red. Kamil Zeidler, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, s. 89-104. 

“Incorporating Robots into Human Law – an Analysis of Robot Prototyping in Ridley Scott’s Blade Runnerand Alex Proyas’ I, Robot.” New Horizons in English Studies, 5/2020, s. 172-185. 

“Prawo i literatura jako badania interdyscyplinarne – historia oraz perspektywy badawcze.” Kulturowe i filozoficzne aspekty literatury i sztuki, red. M. Śliwa, A. Chodźko, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2020, s. 391-399. 

“Review of Anna Musiała’s Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne.”The Polish Review, vol. 65, no. 4, 2020, s. 98-99. 

“Status of robots in moral and legal systems.” Ethics in Progress, vol. 10, no. 2/2019, pp. 27-32.

“David Fincher’s Fight Club as an example of critical dystopia.” Beyond Philology, 15/3, 2018, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 67-84.

“The Concept of Self-Defense in American and Polish legal systems – a comparative analysis.” The Review of Comparative Law, Vol. 29, No 2/2017, wyd. KUL, pp. 85-104.