Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Liliana Mazur

Telefon
81 5375743
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2019/2020


Środa 12.00 - 14.00 (Mała Chemia, II piętro, p. 44)


 


 

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

  • synteza i analiza struktury nowych faz krystalicznych (odmian polimorficznych, solwatów, ko-kryształów) związków biologicznie czynnych z grupy pochodnych triazolu, imidów, hydrazydów, hydrazonów;
  • synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne kompleksów miedzi i cynku z pochodnymi hydrazonów i amidrazonów (związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej).

Prace w obszarze:

  • inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna, chemia materiałowa.

Badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem rentgenografii strukturalnej monokryształów, dyfraktometrii proszkowej, spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR), analizy termicznej (TG-DSC) oraz obliczeń teoretycznych.

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy obejmuje 59 artykułów (w tym 58 z listy JCR), 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, 90 doniesień konferencyjnych.

Badania realizuję we współpracy z naukowcami z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Wydziału Chemii Uniwersytetu Cambridge, Wydziału Chemii Uniwersytetu Londyńskiego (UCL), Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Udział w realizacji projektów badawczych:

  • Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydyno-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi, 03.11.2018 – obecnie, grant NCN (konkurs MINIATURA 2) Nr 2018/02/X/ST5/01417, wyjazd badawczy (Uniwersity College London, UK), kierownik
  • Właściwości strukturalne i elektronowe a aktywność biologiczna kompleksów Fe, Cu i Zn z pochodnymi hydrazonów i amidrazonów, 27.10.2010 – 26.10.2013, grant badawczy własny MNiSW/NCN Nr N N204 546839, kierownik.
  • Nowe bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego substancje przeciwdrobnoustrojowe uzyskane z ekstraktów jabłek odmian Gold Milenium i Melfree. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, 19.03.2010 – 18.03.2013, grant badawczy MNiSW/NCN Nr N N305 384538, wykonawca.
  • Combined neutron and X-ray single-crystal diffraction studies of selected 2-pyridinecarboxaldehyde hydrazones and their derivatives, 09 – 11.03.2012, neutronowy grant pomiarowy RB 1210192, Rutherford-Appleton Laboratory, ISIS, Oxford, UK, kierownik.

Wybrane publikacje:

1. L. Mazur, I. Materek, A. D. Bond, W. Jones, Multicomponent crystal forms of a biologically active hydrazones with some dicarboxylic acids: Salts or cocrystals? Cryst. Growth Des. 19 (2019) 2663-2678.

2. L. Mazur, J. Sączewski, K. N. Jarzembska, K. Szwarc-Karabyka, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis, structural characterization and reactivity of new trisubstituted N1-acylamidrazones: solid state and solution studies. CrystEngComm 20 (2018) 4179-4193.

3. R. Paprocka, M. Wiese-Szadkowska, A. Helmin-Basa, L. Mazur, J. Kutkowska, J. Michałkiewicz, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis and evaluation of new amidrazone-derived hydrazides as a potential anti-inflammatory agent. Monatsh. Chem. 149 (2018) 1493-1500.

4. R. Łyszczek, H. Głuchowska, L. Mazur, B. Tarasiuk, V. Kinzhybalo, A. Kirillov, Structural diversity of alkali metal coordination polymers driven by flexible biphenyl-4,4’-dioxydiacetic acid. J. Solid State Chemistry, 265 (2018) 92-99.

5. M. Kalinowska, L. Mazur, A. Jabłońska-Trypuć, W. Lewandowski, A new calcium 2,5-dihydroxybenzoate: Synthesis, characterization and antioxidant studies and stress mediated cytotoxity in MCF-7 cells. J. Saudi. Chem. Soc. 22 (2018) 742-756.

6. L. Mazur, A. E. Kozioł, K. N. Jarzembska, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Polymorphism and isostructurality of the series of 3-(4,5-diaryl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)propenoic acid derivatives. Cryst. Growth Des. 17 (2017) 2104-2115.

7. R. Łyszczek, L. Mazur, A. Ostasz, A. Bartyzel, H. Głuchowska: Lanthanide metal-organic frameworks, Structural, thermal and sorption properties. Ads. Sci. Technol. 35 (2017) 677-683.

8. J. Sienkiewicz-Gromiuk, B. Tarasiuk, L. Mazur, New organic single crystal of (benzylthio)acetic acid: Synthesis, crystal structure, spectroscopic (ATR-FTIR, 1H and 13C NMR) and thermal characterization. J. Mol. Struct. 1110 (2016) 65-71.

9. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, A. A. Hoser, A. Ø. Madsen, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Crystal structures and thermodynamic properties of polymorphs and hydrates of selected 2-pyridine-carboxaldehyde hydrazones. Cryst. Growth Des. 16 (2016) 3102-3112.

10. M. Kalinowska, L. Mazur, E. Rogulska, A. Korczak, G. Świderski, W. Lewandowski: Calcium complex of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentisic acid), Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties. J. Coord. Chem. 69(16) (2016) 2415-2421.

11. O. Demchuk, K. Kapłon, L. Mazur, D. Strzelecka, K. M. Pietrusiewicz, Readily available catalysts for demanding Suzuki-Miyaura coupling under mild conditions. Tetrahedron, 72(42) (2016) 6668-6677.

12. R. Łyszczek, H. Głuchowska, J. Sienkiewicz-Gromiuk, L. Mazur, B. Tarasiuk: Coordination polymers of Na(I), Mg(II) and Co(II) ions based on biphenyl-4,4′-diacetic acid, Synthesis, crystal structures and thermal properties, Polyhedron, 99 (2015) 132-140.

13. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, K. Wozniak, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Substituent and solvent effects on intermolecular interactions in crystals of N-acylhydrazone derivatives: single-crystal X-ray, solid-state NMR and computational studies. Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2263-2281.

14. J. Sienkiewicz-Gromiuk, H. Głuchowska, B. Tarasiuk, L. Mazur, Z. Rzączyńska, Synthesis, structural, spectroscopic and thermal characteristic of disubstituted biphenyl derivative: biphenyl-4,4'-diacetic acid, J. Mol. Struct. 1070(1) (2014) 110-116.

15. A. Ostasz, R. Łyszczek, L. Mazur, B. Tarasiuk, Co-crystal formation between 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidine and new p-xylylene-bis(thioacetic) acid. CrystEngComm, 16 (2014) 10262-10272.