Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Liliana Mazur

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Telefon
81 5375743
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021


Środa 11.30 - 13.00 (Mała Chemia, II piętro, p. 44)


 


 

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

  • synteza i analiza struktury nowych faz krystalicznych (odmian polimorficznych, solwatów, ko-kryształów) związków biologicznie czynnych
  • synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne kompleksów metali przejsciowych z bioligandami

Prace w obszarze:

  • krystalochemia, inżynieria krystaliczna, chemia materiałowa

Badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem rentgenografii strukturalnej monokryształów, dyfraktometrii proszkowej, spektroskopii w podczerwieni, analizy termicznej (TG-DSC) oraz obliczeń teoretycznych.

 

Udział w programach międzynarodowych:

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST):

COST Action CA18112 – “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (2019-2023) - zastępca członka Management Committee.

 

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy obejmuje 60 artykułów (w tym 59 z listy JCR), 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, 94 doniesienia konferencyjne.

Badania realizuję we współpracy z naukowcami z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Wydziału Chemii Uniwersytetu Cambridge, Wydziału Chemii Uniwersytetu Londyńskiego (UCL), Wydziału Chemii Uniwersytetu w Montpellier, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

 

Udział w realizacji projektów badawczych:

  • Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydyno-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi, 03.11.2018 – 02.11.2019, grant NCN (konkurs MINIATURA 2) Nr 2018/02/X/ST5/01417, wyjazd badawczy (Uniwersity College London, UK), kierownik
  • Właściwości strukturalne i elektronowe a aktywność biologiczna kompleksów Fe, Cu i Zn z pochodnymi hydrazonów i amidrazonów, 27.10.2010 – 26.10.2013, grant badawczy własny MNiSW/NCN Nr N N204 546839, kierownik
  • Nowe bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego substancje przeciwdrobnoustrojowe uzyskane z ekstraktów jabłek odmian Gold Milenium i Melfree. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, 19.03.2010 – 18.03.2013, grant badawczy MNiSW/NCN Nr N N305 384538, wykonawca
  • Combined neutron and X-ray single-crystal diffraction studies of selected 2-pyridinecarboxaldehyde hydrazones and their derivatives, 09 – 11.03.2012, neutronowy grant pomiarowy RB 1210192, Rutherford-Appleton Laboratory, ISIS, Oxford, UK, kierownik

 

Wybrane publikacje:

1. L. Mazur, I. Materek, A. D. Bond, W. Jones, Multicomponent crystal forms of a biologically active hydrazones with some dicarboxylic acids: Salts or cocrystals? Cryst. Growth Des. 19 (2019) 2663-2678, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01795

2. L. Mazur, J. Sączewski, K. N. Jarzembska, K. Szwarc-Karabyka, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis, structural characterization and reactivity of new trisubstituted N1-acylamidrazones: solid state and solution studies. CrystEngComm 20 (2018) 4179-4193, DOI: 10.1039/c8ce00701b 

3. R. Paprocka, M. Wiese-Szadkowska, A. Helmin-Basa, L. Mazur, J. Kutkowska, J. Michałkiewicz, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis and evaluation of new amidrazone-derived hydrazides as a potential anti-inflammatory agent. Monatsh. Chem. 149 (2018) 1493-1500, DOI: 10.1007/s00706-018-2197-8  

4. R. Łyszczek, H. Głuchowska, L. Mazur, B. Tarasiuk, V. Kinzhybalo, A. Kirillov, Structural diversity of alkali metal coordination polymers driven by flexible biphenyl-4,4’-dioxydiacetic acid. J. Solid State Chemistry, 265 (2018) 92-99, DOI: 10.1016/j.jssc.2018.05.022

5. M. Kalinowska, L. Mazur, A. Jabłońska-Trypuć, W. Lewandowski, A new calcium 2,5-dihydroxybenzoate: Synthesis, characterization and antioxidant studies and stress mediated cytotoxity in MCF-7 cells. J. Saudi. Chem. Soc. 22 (2018) 742-756, DOI: 10.1016/j.jscs.2017.12.006

6. L. Mazur, A. E. Kozioł, K. N. Jarzembska, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Polymorphism and isostructurality of the series of 3-(4,5-diaryl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)propenoic acid derivatives. Cryst. Growth Des. 17 (2017) 2104-2115, DOI: 10.1021/acs.cgd.7b00080

7. J. Sienkiewicz-Gromiuk, B. Tarasiuk, L. Mazur, New organic single crystal of (benzylthio)acetic acid: Synthesis, crystal structure, spectroscopic (ATR-FTIR, 1H and 13C NMR) and thermal characterization. J. Mol. Struct. 1110 (2016) 65-71, DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.01.016

8. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, A. A. Hoser, A. Ø. Madsen, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Crystal structures and thermodynamic properties of polymorphs and hydrates of selected 2-pyridine-carboxaldehyde hydrazones. Cryst. Growth Des. 16 (2016) 3102-3112, DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.01.016

9. M. Kalinowska, L. Mazur, E. Rogulska, A. Korczak, G. Świderski, W. Lewandowski: Calcium complex of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentisic acid), Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties. J. Coord. Chem. 69(16) (2016) 2415-2421, DOI: 10.1080/00958972.2016.1197389

10. O. Demchuk, K. Kapłon, L. Mazur, D. Strzelecka, K. M. Pietrusiewicz, Readily available catalysts for demanding Suzuki-Miyaura coupling under mild conditions. Tetrahedron, 72(42) (2016) 6668-6677, DOI: 10.1016/j.tet.2016.08.087

11. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, K. Wozniak, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Substituent and solvent effects on intermolecular interactions in crystals of N-acylhydrazone derivatives: single-crystal X-ray, solid-state NMR and computational studies. Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2263-2281, DOI: 10.1021/cg401866x

12. A. Ostasz, R. Łyszczek, L. Mazur, B. Tarasiuk, Co-crystal formation between 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidine and new p-xylylene-bis(thioacetic) acid. CrystEngComm, 16 (2014) 10262-10272, DOI: 10.1039/c4ce01567c

 


Ogłoszenia

Jako edytor pomocniczy wydania specjalnego czasopisma MATERIALS (IF 3.057): "Bioactive Compounds and Complexes: Synthesis, Structural, and Physicochemical Studies" serdecznie zapraszam do publikowania oryginalnych artukułów naukowych, komunikatów, prac przeglądowych dedykowanych zagadnieniom powiązanym z tematyką wydania.

Więcej szczegółów dostępnych pod adresem:

www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/bio_compound_complex