Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Liliana Mazur

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Telefon
81 5375743
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023


Środa 12.30 - 14.00 (Mała Chemia, II piętro, p. 44)


 


 

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

  • synteza i analiza struktury nowych faz krystalicznych (odmian polimorficznych, solwatów, ko-kryształów) aktywnych składników farmaceutycznych,
  • synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne kompleksów metali przejsciowych z bioligandami.

Prace w obszarze:

  • chemia ciała stałego, krystalochemia, inżynieria krystaliczna, chemia koordynacyjna

Badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem rentgenografii strukturalnej monokryształów, dyfraktometrii proszkowej, spektroskopii w podczerwieni, analizy termicznej (TG-DSC) oraz obliczeń teoretycznych.

 

Udział w programach międzynarodowych:

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST):

COST Action CA18112 – “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (2019-2023) - zastępca członka Management Committee.

 

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy obejmuje 64 artykuły (w tym 63 z listy JCR), 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, 100 doniesień konferencyjnych.

Badania realizuję we współpracy z naukowcami z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. Wydziału Chemii Uniwersytetu Cambridge, Wydziału Chemii Uniwersytetu Londyńskiego (UCL), Wydziału Chemii Uniwersytetu w Montpellier, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

 

Udział w realizacji projektów badawczych:

  • Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydyno-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi, 03.11.2018 – 02.11.2019, grant NCN (konkurs MINIATURA 2) Nr 2018/02/X/ST5/01417, wyjazd badawczy (University College London, UK), kierownik
  • Właściwości strukturalne i elektronowe a aktywność biologiczna kompleksów Fe, Cu i Zn z pochodnymi hydrazonów i amidrazonów, 27.10.2010 – 26.10.2013, grant badawczy własny MNiSW/NCN Nr N N204 546839, kierownik
  • Nowe bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego substancje przeciwdrobnoustrojowe uzyskane z ekstraktów jabłek odmian Gold Milenium i Melfree. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, 19.03.2010 – 18.03.2013, grant badawczy MNiSW/NCN Nr N N305 384538, wykonawca
  • Combined neutron and X-ray single-crystal diffraction studies of selected 2-pyridinecarboxaldehyde hydrazones and their derivatives, 09 – 11.03.2012, neutronowy grant pomiarowy RB 1210192, Rutherford-Appleton Laboratory, ISIS, Oxford, UK, kierownik

 

Wybrane publikacje:

1. R. Paprocka, L.  Pazderski, L. Mazur, M. Wiese-Szadkowska, J. Kutkowska, M. Nowak, A. Helmin-Basa, Synthesis and structural study of amidrazone derived pyrrole-2,5-dione derivatives: potential anti-inflammatory agents. Moleules, 27(9) (2022) 2891. DOI:10.3390/molecules27092891

2. M. Kalinowska, E. Gołębiewska, L. Mazur, H. Lewandowska, M. Pruszyński, G. Świderski, M. Wyrwas, N. Pawluczuk, W. Lewandowski, Crystal structur, spectroscopic characterization, antioxidant and cytotoxic activity of new Mg(II) and Mn(II)/Na(I) complexes of isoferulic acid. Materials, 14(12) (2021) 3236. DOI: 10.3390/ma14123236

3. L. Mazur, I. Materek, A. D. Bond, W. Jones, Multicomponent crystal forms of a biologically active hydrazones with some dicarboxylic acids: Salts or cocrystals? Cryst. Growth Des. 19 (2019) 2663-2678, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01795

4. L. Mazur, J. Sączewski, K. N. Jarzembska, K. Szwarc-Karabyka, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis, structural characterization and reactivity of new trisubstituted N1-acylamidrazones: solid state and solution studies. CrystEngComm 20 (2018) 4179-4193, DOI: 10.1039/c8ce00701b 

5. R. Paprocka, M. Wiese-Szadkowska, A. Helmin-Basa, L. Mazur, J. Kutkowska, J. Michałkiewicz, B. Modzelewska-Banachiewicz, Synthesis and evaluation of new amidrazone-derived hydrazides as a potential anti-inflammatory agent. Monatsh. Chem. 149 (2018) 1493-1500, DOI: 10.1007/s00706-018-2197-8  

6. R. Łyszczek, H. Głuchowska, L. Mazur, B. Tarasiuk, V. Kinzhybalo, A. Kirillov, Structural diversity of alkali metal coordination polymers driven by flexible biphenyl-4,4’-dioxydiacetic acid. J. Solid State Chemistry, 265 (2018) 92-99, DOI: 10.1016/j.jssc.2018.05.022

7. M. Kalinowska, L. Mazur, A. Jabłońska-Trypuć, W. Lewandowski, A new calcium 2,5-dihydroxybenzoate: Synthesis, characterization and antioxidant studies and stress mediated cytotoxity in MCF-7 cells. J. Saudi. Chem. Soc. 22 (2018) 742-756, DOI: 10.1016/j.jscs.2017.12.006

8. L. Mazur, A. E. Kozioł, K. N. Jarzembska, R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, Polymorphism and isostructurality of the series of 3-(4,5-diaryl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)propenoic acid derivatives. Cryst. Growth Des. 17 (2017) 2104-2115, DOI: 10.1021/acs.cgd.7b00080

9. J. Sienkiewicz-Gromiuk, B. Tarasiuk, L. Mazur, New organic single crystal of (benzylthio)acetic acid: Synthesis, crystal structure, spectroscopic (ATR-FTIR, 1H and 13C NMR) and thermal characterization. J. Mol. Struct. 1110 (2016) 65-71, DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.01.016

10. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, A. A. Hoser, A. Ø. Madsen, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Crystal structures and thermodynamic properties of polymorphs and hydrates of selected 2-pyridine-carboxaldehyde hydrazones. Cryst. Growth Des. 16 (2016) 3102-3112, DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.01.016

11. M. Kalinowska, L. Mazur, E. Rogulska, A. Korczak, G. Świderski, W. Lewandowski: Calcium complex of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentisic acid), Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties. J. Coord. Chem. 69(16) (2016) 2415-2421, DOI: 10.1080/00958972.2016.1197389

12. O. Demchuk, K. Kapłon, L. Mazur, D. Strzelecka, K. M. Pietrusiewicz, Readily available catalysts for demanding Suzuki-Miyaura coupling under mild conditions. Tetrahedron, 72(42) (2016) 6668-6677, DOI: 10.1016/j.tet.2016.08.087

13. L. Mazur, K. Jarzembska, R. Kamiński, K. Wozniak, E. Pindelska, M. Zielińska-Pisklak, Substituent and solvent effects on intermolecular interactions in crystals of N-acylhydrazone derivatives: single-crystal X-ray, solid-state NMR and computational studies. Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2263-2281, DOI: 10.1021/cg401866x

14. A. Ostasz, R. Łyszczek, L. Mazur, B. Tarasiuk, Co-crystal formation between 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidine and new p-xylylene-bis(thioacetic) acid. CrystEngComm, 16 (2014) 10262-10272, DOI: 10.1039/c4ce01567c