Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Mazur

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ I METODOLOGII HISTORII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023


wtorek - 12:05-13:05


czwartek - 13:05-14:05


 


 tel. (81) 537-26-82

O sobie

 • ukończył politologię i historię na UMCS w Lublinie;
 • zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, w tym języka, próbą opisu mentalności władzy oraz społeczeństwa; interesuje go podejście socjologiczne oraz wszelkie inne nurty wymykające się klasycznemu postrzeganiu historii;
 • doktorat 2002 r.;
 • habilitacja 2010 r.;
 • prezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 2015-2020;
 • Redaktor Naczelny "Rocznika Lubelskiego" 2015-2019;
 • członek Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym PTH.

 

 • Zajmuje się także działaniem na rzecz podwyższania standardów w nauce, m.in.:

 • Problemy i patologie historiografii najnowszej, [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016, s. 125-150.
 • Czego nas uczą "reprinty" z czasów Gomułki? Rec. ksiażki M. Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Kraków 2015, ss. 382, "Res Historica" 2015, t. 40, s. 367-398.

 

i inne.

 

 

NAGRODY I NOMINACJE

 • nominacja książek: Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003; Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, do nagrody naukowej UMCS im. Jerzego Giedroycia, w 2005 roku;
 • I nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO w kategorii autorskiej za rok 2009 za książkę: „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009;
 • nagroda rektora za uzyskanie stopnia naukowego dr. hab. przed ukończeniem 40. roku życia;
 • nagroda rektora I stopnia za książkę: O człowieku tendencyjnym... (2010);
 • nagroda im. J. Giedroycia za książkę: O człowieku tendencyjnym... (2011);
 • nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011)
 • nagroda rektora I stopnia (2017, 2019, 2020),
 • Nagroda Historyczna miasta Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego (2020) za książkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...
 • nominacja do nagrody "Polityki" (2020) za ksiażkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...
 • nominacja do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (2020) za ksiażkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...
 • nominacja do nagrody im. J. Giedroycia za książkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy... (2021)

 i inne.

  


Działalność naukowa

MONOGRAFIE

 

 OPRACOWANIA, REDAKCJE

 • Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty. 1927-1934, oprac. E. Kołodziej, M. Mazur, T. Radzik, Lublin 2011.
 • Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejscia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011.
 • W służbie Klio... Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012.
 • W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, pod red. J. Syrnyka, A. Klarman, M. Mazura, E. Kłoska, Wrocław 2014.
 • Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M. Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015.
 • Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. M.Mazur, T. Osiński, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M.Mazur, Lublin 2017.
 • Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki. Studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Szczecin 2020.
 • Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii, red. J. Pomorski, M. Mazur, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2021.
 • Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 2: Od starożytności po XIX wiek, red. J. Pomorski, M. Mazur, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2021.
 • Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 3: Wiek XX i XXI, red. M. Mazur, J. Pomorski, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2021.

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 

Reszta publikacji dostępna jest w załączniku.

 

Wybrana publicystyka:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/historyk-o-zolnierzach-wykletych-niektorzy-nie-kryli-ze-dokonali-blednego-wyboru/eq0yg6b

Nauka to wolność, dyskusja https://www.youtube.com/watch?v=om9jIsBwIp0 

Mit tzw. Żołnierzy Wyklętych https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/mit-tzw-zolnierzy-wykletych  

Antykomunistycznego podziemia portret... dyskusja https://www.youtube.com/watch?v=ju9jfIa161Q

Historiografia PRL - czyli co zamiast podręcznika? Debata z udziałem prof. Rafała Stobieckiego

Wprowadzenie stanu wojennego, 1981 https://www.youtube.com/watch?v=n1os0Wn8ZKk

Marzec 1968 https://www.youtube.com/watch?v=1_H88R7rFUI

Kim byli partyzanci powojennego podziemia niepodległościowego

https://www.youtube.com/watch?v=8p0NyJXAM6Q

 

 Załączniki