Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Mazur

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
+48 81537 2648
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wydział Humanistyczny, pokój 504. Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023, wtorki, godz. 13-14 i piątki 12-13. W innych terminach po uprzednim umówieniu się.

O sobie

Jego pierwsze zainteresowania naukowe dotyczyły siedemnastowiecznej angielskiej literatury podróżniczej. Działalność naukowa obejmuje zarówno historię kultury angielskiej i amerykańskiej, jak i badania współczesnej kultury popularnej oraz zagadnień kontaktu kulturowego.  Jest autorem trzech książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w McNeill Center for Early American Studies, University of Pennsylvania.  Jest członkiem rad naukowych czasopism The Polish Journal for American Studies i The European Journal of American Studies. Czynnie uczestniczy w działalności  towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej oraz Organization of American Historians. Jest członkiem komitetu naukowego European Early American Studies Association.

Wybrane publikacje
    Oswajanie Innego: Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007 (współautor z Irminą Wawrzyczek, Hanną Szewczyk i Alanem Bairnerem). Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2010.
    The Power of Play: Leisure, Recreation, and Cultural Hegemony in Colonial Virginia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
    Settlers and Indians: Transformations of English Culture in Seventeenth-Century Virginia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995.
    "New Europe, Old Games: Making Sense of Anglo_Polish Media Coverage of England versus Poland Football Matches". Sport in Society 12.2 (2009). s. 141-155 (współautor).
    “The Global Jordanspace,” (with B. Carrington, D.L. Andrews, and S.J. Jackson), in: D.L. Andrews, ed., Michael Jordan Inc.: Corporate sport, media culture, and late modern America. Albany, NY: SUNY Press, 2001): 177-216.
    “Popular Recreations and the Formation of White Male Identity in Eighteenth-Century Virginia,” in: Cornelis A. Van Minnen and Sylvia Hinton, eds., Federalism, Citizenship, and Collective Identities in U.S. History. Amsterdam: VU University Press, 2000: 75-88.