Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Matysek

dr Grzegorz Matysek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam do szybkiego kontaktu / rozmowy za pośrednictwem MS Teams, jak również do korzystania z kontaktu mailowego - 24/7 ;)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu, pok. 402
20-031 Lublin

O sobie

Moja praca naukowo-dydaktyczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z prawem podatkowym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (doradcą podatkowym nr wpisu 10317), dyrektorem Biura Doradztwa Podatkowego w firmie audytorsko-doradczej DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie. Specjalizuję się w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych, cenach transferowych oraz optymalizacji podatkowej.

Jako wykładowca współpracuję również ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

W ramach aktywności społecznej m.in. w okresie od I 2018 r. do I 2022 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych V Kadencji. Jestem również członkiem Rady Loży Lubelskiej Business Centre Club oraz z ramienia BCC członkiem Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.