Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Lech Maliszewski

Stanowisko
starszy redaktor
Jednostki
REDAKCJA KSIĄŻEK I CZASOPISM
Telefon
81-537-53-05, 81-537-53-76 695413065
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury: pon/wto/śro 8.30-14.30

Adres

ul. Idziego Radziszewskiego 11/p. 46
20-036 Lublin

Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI

Lista publikacji książkowych:

 1. Maliszewski L., Leszczenko Ł., Ukraina pod ręką. Informator. Rozmówki. Słowniczki. Mały podręcznik kontaktów polsko-ukraińskich, Lublin 1999.
 2. Za czyny Twoje i za słowa Twoje, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2000.
 3. Kim jest, że o Nim pamiętamy?, (red.). L. Maliszewski, Lublin 2001.
 4. Wilno, Lublin, Dni Kultury Wileńszczyzny, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2002.
 5. Marszałek w ogrodzie sztuk, Dni Kultury Wileńszczyzny, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2002.
 6. Marszałek w Lublinie, (red) L. Maliszewski, Lublin 2003.
 7. Szary rycerz ze złotą buławą, Dni Kultury Wileńszczyzny, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2004.
 8. Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, (red.) L. Maliszewski, Norbertinum, Lublin 2004.
 9. Marszałkowi w hołdzie, (red.) L. Maliszewski, J. Rećko, Lublin 2005.
 10. Spotkania z Józefem Piłsudskim, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2006.
 11. Maliszewski L., Louis Faury (1874-1947). Przez chwałę do zapomnienia. Losy niezłomnego przyjaciela Polski potargane zawieruchą dziejów, LTN, Wyd. Olech, Lublin 2010.
 12. Marka Jędrycha istnienie dyskretne (1949-2006), (red.) L. Maliszewski, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 13. Maliszewski L., Rectoribus Universitatis Mariae Curie-Skłodowska In Memoriam, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 14. Maliszewski L., Dyplomografia, (w przygotowaniu).

Lista artykułów naukowych i tekstów literackich:

 1. Maliszewski L., Święto Pierwszego Marszałka Polski 18-19 marca 2000 roku w Lublinie, [w:] Za czyny Twoje i za słowa Twoje,  Lublin 2000.
 2. Lechowicz A. [Maliszewski L.], otóż lublin panie marszałku, [w:] Za czyny Twoje i za słowa Twoje. Pamiątka obchodów Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Syna Ziemi Wileńskiej, 18-19 marca 2000 roku w Lublinie, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2000.
 3. Maliszewski L., Z Pierwszym Marszałkiem w trzecie tysiąclecie, [w:] Kim jest, że o Nim pamiętamy?, Lublin 2001.
 4. Maliszewski L., Ogromna Osoba w olbrzymim oddźwięku. Lubelskie uroczystości 16-19 marca 2002 roku, [w:] Marszałek w ogrodzie sztuk, Dni Kultury Wileńszczyzny, Lublin 2002.
 5. Maliszewski L., Wilno, Lublin. Dni Kultury Wileńszczyzny 16-17 marca 2002 roku w Lublinie, [w:] Wilno, Lublin. Dni Kultury Wileńszczyzny, Lublin 2002.
 6. Lechowicz A., [Maliszewski L.], Amen lubelskie, [w:], Wilno, Lublin. Dni Kultury Wileńszczyzny, (red.) L. Maliszewski, Lublin 2002.
 7. Maliszewski L., O początkach oficjalnych obchodów święta 19 marca w Lublinie dawniej i ostatnio (lata 1916, 1920, 2000-2003), [w:] Marszałek w Lublinie, Lublin 2003.
 8. Maliszewski L., "Piłsudski", okolicznościowy wiersz Hansa Macka, [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, Norbertinum, Lublin 2004.
 9. Mack H., Piłsudski, (przełożył L. Maliszewski na podstawie tłumaczenia dokonanego z jęz. niemieckiego przez Marka Dziubę), [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, (red.) L. Maliszewski, Norbertinum,  Lublin 2004.
 10. Maliszewski L., Louis Faury, francuski autor wydanego drukiem wykładu "Le Maréchal Pilsudski" [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, Norbertinum, Lublin 2004.
 11. Louis Faury: Marszałek Piłsudski, (tłum. z jęz. franc. na jęz. pol.) L. Maliszewski, [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, Lublin 2004.
 12. Maliszewski L., Marszałek Józef Piłsudski w oczach generała Ludwika Faury'ego, [w:] Marszałkowi w hołdzie, Lublin 2005.
 13. Maliszewski L., O zapomnianym spotkaniu ppłka armii francuskiej Faury'ego z marsz. Piłsudskim 16 sierpnia 1920 roku na skrzyżowaniu szos Dęblin-Kock i Warszawa-Lublin, [w:] Spotkania z Józefem Piłsudskim, Lublin 2006.
 14. Maliszewski L., O uczestnictwie podpułkownika armii francuskiej Louisa Faury'ego w końcowej fazie wojny polsko-bolszewickiej , „Res Historica” 20...
 15. Maliszewski L., Louis Faury (1874-1947): entre gloire et oubli, "Revue historique des Armees" 2010, 260 ("France-Pologne").
 16. Maliszewski L., Louis Faury (1874-1947): entre gloire et oublie, "RHA", version e, http://rha.revues.org/index7042.html
 17. Maliszewski L., Louis Faury (1874-1947). Biografia francuskiego oficera, szczerego i niezłomnego przyjaciela Polski,  „Dzieje Najnowsze” 2010, 2.
 18. Maliszewski L., Udział pułkownika Wojska Polskiego Louisa Faury'ego w wojnie polsko-bolszewickiej, [w:] Rok 1920. Wojna i polityka, (pod red.) Mirosława Szumiły, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 19. Maliszewski L., Wrażliwy i rozumny Kolega, [w:] Marka Jędrycha istnienie dyskretne (1949-2006). W piątą rocznicę śmierci, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 20. Maliszewski L., Krótka pieśń o Jadwidze, [w:] Homo sentiens. Człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej, (pod red.) Jacka Brzeczki, Pawła Bytniewskiego, Łukasza Marcińczaka i Piotra Skudrzyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 21. Maliszewski L., Uwagi o wyratowaniu części żołnierzy polskich z matni w Bretanii w roku 1940, "Res Historica" 2014.
 22. Maliszewski L., Edytorska posługa słowem nauki. Powstanie i funkcjonowanie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w okresie 1946-1983. Część 1. Niełatwe początki (1946-1955) (w przygotowaniu).
 23. Maliszewski L., Edytorska posługa słowem nauki. Początki i funkcjonowanie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Część 2. Dynamiczny rozwój w okresie Seidlerowskim 1955-1983 (w przygotowaniu).
 24. Maliszewski L., Działalność wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej od początku jego istnienia do chwili ustanowienia Wydawnictwa UMCS (1987), (w opracowaniu redakcyjnym).
 25. Maliszewski L., Juin 1940: du sauvetage des soldats polonais pris au piege de l'immense cul de sac breton, [in:] Actes du colloque "Dialogue", Universite de Pecs, Pecs 2015.
 26. Maliszewski L., Evacuation par evaporisation. Le role du general Louis Faury dans le transfert clandestin vers la France des militaires polonais internes en Roumanie en septembre 1939, [in:] Actes du colloque "Dialogue", Universite de Pecs (en redaction).
 27. Maliszewski L., Przyczynek do lubelskiej biografii prof. Henryka Raabe, materiały konferencji "Profesor Henryk Raabe (1882-1951), Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej" 28 kwietnia 2015, Lublin (mat. pokonferencyjne w przygotowaniu).

Lista artykułów i recenzji w "Wiadomościach Unwersyteckich", "Kurierze Lubelskim"...

 1. W świecie książek, "WU" 2010, 2/161, s.23..
 2. Światowa promocja Lublina i Lubelszczyzny. "Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców",  "WU" 2010, 3-4/162-163, s.32..
 3. Cenna inicjatywa wydawnicza lubelskich psychologów. "Spotkania z psychologią społeczną",  "WU" 2010, 3-4/162-163, s.33.
 4. Księga słów i metod, "WU" 2010, 5/164, s. 32.
 5. Nowa muzyka kościelna, "WU" 2010, 5/164, s. 32.
 6. Czechow a la polonaise, "WU" 2010, 7/166, s. 55.
 7. Ważny głos w dyskusji o potrzebach wspólczesnego świata, "WU" 2010,  7/166, s. 55.
 8. Księga mądrości obywatelskiej Jerzego Giedroycia, "WU" 2010, 8/167, s. 59.
 9. Piękne horyzonty, "WU" 2010, 9/168, s.52.
 10. Pierwsze kompendium wiedzy o ludziach architektury i budownictwa na Lubelszczyźnie lat 1815-1915, "WU" 2010, 10/169, s.39.
 11. O prozie poetów awangardzistów, "WU" 2011, 1/170, s. 35.
 12. O horrorze i jego miejscu w naszym życiu, "WU" 2011, 5/174, s.30.
 13. Poezja może rodzić teatr, czyli Józefa Czechowicza dróżka dramatyczna przez ludzkie sprawy najmniejsze i największe poza życie, "WU" 2011, 6/175, s.34.
 14. Skutki Zagłady. Ziemie polskie 1944-2010, "WU" 2011, 9/178, s. 60-61.
 15. Architektura śródmiejskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej, "WU" 2013.
 16. Rektorzy UMCS: Trudne lata 1944-1959. 70-lecie UMCS, "Kurier Lubelski" , magazyn, 14 lutego 2014, s.6-7.
 17. Z myślą o przyszłości. Uczelniana oficyna wydawnicza w okresie 1946-1955, cz.1, "WU" 2014,1 [201],  s.17-20.
 18. Z myślą o przyszłości. Uczelniana oficyna wydawnicza w okresie 1946-1955, cz.2, "WU" 2014, 2 [202], s. 20-22.
 19. Rektorzy UMCS w latach 1959-1980 oraz 1981-1990, 70-lecie UMCS, "Kurier Lubelski", magazyn, 11 kwietnia 2014, s.8-9.
 20. Rektorzy UMCS. Trudne lata 1944-1959, "WU" 2014/7, s. 12-15.
 21. Rektorzy UMCS w okresie stabilizacji i rozwoju (1959-1980) oraz w czasach przełomowych zmian w Polsce (1981-1987), "WU" 2014/7, s.16-19.