Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mariusz Makara

Stanowisko
starszy specjalista, starszy specjalista
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
81 5375612, 81 5375771
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/strona-glowna/

O sobie

Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 20 lat pracy w zespole technologicznym PTŚ UMCS. Moje zainteresowania naukowe dotyczą wytwarzania preform na światłowody mikrostrukturalne. a w szczególności technologii przetwarzana tzw. układanki wytworzonej metodą składania aż do uzyskania właściwej preformy z której bezpośrednio wyciągane są światłowody mikrostrukturalne. Ponadto zajmuję się charakteryzacją preform i częściowo światłowodów wytwarzanych w PTŚ UMCS.


Działalność naukowa

Zrealizowane projekty:

- Projekt Celowy POIG.01.03.01-06-085/12 Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych dla innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych, całkowita wartość projektu: 10 381 861,00, charakter udziału: Wykonawca,

- PBS 181228 Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, charakter udziału: Wykonawca,

- Polimerowe Światłowody Mikrostrukturalne, projekt badawczy realizowany w ramach POIG okres realizacji: 2011 - 2014 (zlecenie zewnętrzne z EIT+ Wrocławskie Centrum Badań Sp z o.o.), charakter udziału: Wykonawca,

- Photonics Skins for Optical Sensing PHOSFOS, 7 Program Ramowy UE, okres realizacji 2008-2011, charakter udziału: Wykonawca.

 

Projekty naukowe realizowane w ciągu ostatnich lat:

1. H2020-ICT-2016-2017 - ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0

2. Konkurs polsko-berliński w obszarze fotoniki (NCBiR) - Półprzewodnikowe źródło pojedynczych fotonów do bezpiecznej światłowodowej komunikacji kwantowej w zakresie 1.3µm

3. MAESTRO 8 (NCN) - Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej

4. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe"- TECHMATSTRATEG (NCBiR) -  Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji

5. ICT-04-2018 (H2020) - ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers ACTPHAST 4R

6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości

9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną

10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych

11.  Premia na horyzoncie (H2020) - Akceleracja innowacji fotonicznych dla MSP: one-stop-shop inkubator

 

Najważniejsze artykuły:

1. Napierała, M., Ziołowicz, A., Pytel, A., Szostkiewicz, Ł., Murawski, M., Tenderenda, T., Ostrowski, Ł., Szymański, M., Jóźwik, M., Filipowicz, M., Makara, M., Poturaj, K., Mergo, P., Nasiłowski, T., Multicore optical fibres for next generation telecommunication transmission systems and components, Photonics Letters of Poland, 7 (3), pp. 66-68, 2015.

2. Ziolowicz, A., Szymanski, M., Szostkiewicz, L., Tenderenda, T., Napierala, M., Murawski, M., Holdynski, Z., Ostrowski, L., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Slowikowski, M., Pawlik, K., Stanczyk, T., Stepien, K., Wysokinski, K., Broczkowska, M., Nasilowski, T., Hole-assisted multicore optical fiber for next generation telecom transmission systems, Applied Physics Letters, 105 (8), art. no. 081106, 2014.

3. Sonnenfeld, C., Sulejmani, S., Geernaert, T., Eve, S., Gomina, M., Mergo, P., Makara, M., Skorupski, K., Thienpont, H., Berghmans, F., Mechanical strength of microstructured optical fiber,  Journal of Lightwave Technology, 32 (12), art. no. 6810789, pp. 2193-2201, 2014

4. Hlubina, P., Martynkien, T., Olszewski, J., Mergo, P., Makara, M., Poturaj, K., Urbánczyk, W., Spectral-domain measurements of birefringence and sensing characteristics of a side-hole microstructured fiber.,  Sensors (Switzerland), 13 (9), pp. 11424-11438, 2013 Cited 1 time. IF 2.048

5. Anuszkiewicz, A., Martynkien, T., Mergo, P., Makara, M., Urbanczyk, W., Sensing and transmission characteristics of a rocking filter fabricated in a side-hole fiber with zero group birefringence., Optics Express, 21 (10), pp. 12657-12667., 3013. Cited 8 times. IF 3.525

 

Otrzymane nagrody:

2015 – Złoty medal z wyróżnieniem podczas 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA w Brukseli "Mikrostrukturalne światłowody polimerowe"

2018 – Nagroda Naukowa „Marii Curie”