Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Maciejewska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 524 22 51 w. 131
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/M_Maciejewska
Konsultacje

Środa 10.00-12.00

O sobie

2015 doktor habilitowany nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,   Rozprawa habilitacyjna Permanentnie porowate materiały polimerowe - preparatyka, charakterystyka, wybrane kierunki  zastosowań

2009 licencjat filologii angielskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Praca dyplomowa Features and Functions of Poisons in Agatha Christie Selected Works,  promotor dr hab. Barbara Klonowska

2002 doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Rozprawa doktorska Synteza polimerowych mikrosfer w oparciu o  różne techniki heterogenicznej polimeryzacji wolnorodnikowej Promotor: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik

1997 magister nauk chemicznych,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  praca dyplomowa Badanie efektów heterogeniczności powierzchni w adsorpcyjnej chromatografii cieczowej z dwuskładnikową fazą ruchomą,  promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Zainteresowania naukowe

 • synteza polimerów porowatych w postaci monolitów i mikrosfer; 
 • chemiczna modyfikacja polimerów;
 • badanie struktury wewnętrznej materiałów porowatych,
 • hierarchiczne polimery porowate;
 • analiza termiczna (TG / DS) polimerów syntetycznych i naturalnych;
 • zastosowanie polimerów w procesach separacyjnych.

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

 1. M. Maciejewska, M. Rogulska Porous DMN-co-GMA copolymers modified with 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/s10973-020-09496-z
 2. M. Rogulska, B. Gawdzik, M. Maciejewska, TG/DSC/FTIR study of porous copolymeric beads based on the dimethacrylate derivative of m-xylene. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 141 (2020) 1351–1360. 
 3. M. Maciejewska, M Rogulska, Synthesis and characterization of VP–DMN polymeric sorbents Adsorption 25 (2019) 419-427.
 4. M. Maciejewska, M Rogulska, Insight into functionalized DMN-co-GMA copolymers: Part I. Modification with diethylenetriamine Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019), 4485-4495.
 5. M. Maciejewska. Synthesis and thermal properties of parent and modified DMN–co-GMA copolymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133 (2018) 969-980.
 6.  M. Maciejewska, R. Zaleski, M. Gorgol. Investigation of porous structure polymeric materials based on 1‐vinyl‐2‐pyrrolidone. Polymers for Advanced Technologies 29 (2018) 2042–2049.
 7. M. Maciejewska, Study on thermal properties TRIM-GMA copolymers with pendant amine groups. J.Therm. Anal. Calorim. 126 (2016) 1777-1785.
 8.  K. Stępnik, I.Malinowska, M. Maciejewska, A new application of micellar liquid chromatography in the determination of free ampicillin concentration in the drug–human serum albumin standard solutionin comparison with the adsorption method. Talanta 153 (2016) 1-7.
 9. M. Maciejewska, Investigation of porous structure of packing materials based on 1-vinyl-2-pyrrolidone.  Polymer for  Advanced Technologies  26 (2015) 85-91.  
 10. M. Maciejewska, Influence of the filler on thermal properties of porous VP-TRIM copolymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015) 507–513.  
 11. M. Maciejewska, Synthesis and characterization of textural and thermal properties of polymer monoliths. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 121 (2015) 1333-1343.
 12. M. Maciejewska, D. Kołodyńska; Synthesis and characterization of porous microspheres bearing pyrrolidone units. Materials  Chemistry and  Physics 149-150 (2015) 43-50.                                                                            
 13. M. Maciejewska, Characterization of thermal properties of porous microspheres bearing pyrrolidone units. Journal of Thermal Analysis and   Calorimetry119 (2015) 1147–1155.
 14.  Yu. Bolbukh, G. Gunko, M. Maciejewska, G. Prykhodko, B. Gawdzik, V. Tertykh, Structure of forcibly ordered bioinert films based on styrene with nanotubes. Adsorpt.Sci. Technol 33 (2015) 701-707.
 15.  M. Maciejewska, Yu.Bolbukh, Study on synthesis and characterization of porous microspheres with pendant amine groups Adsorpt.Sci. Technol. 33 (2015) 0617-623.
 16.  R. Zaleski, M. Maciejewska, M. Puzio; Mechanical stability of porous copolymers by positron annihilation lifetime Journal of  Physhical Chemistry C 119 (2015) 11267-12096.
 17. M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik Studies of sorption properties of porous copolymers of 1-vinyl-2-pyrrolidone. J. Therm. Anal. Calorim. 111 (2013) 1595-1601.
 18. M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik, TG/DSC studies of modified 1-vinyl-2-pyrrolidone - divinylbenzene copolymers J. Therm. Anal. Calorim. 113 (2013) 343-350.
 19. M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik  Sorption on porous copolymers of 1-vinyl-2-pyrrolidone-divinylbenzene. J. Therm. Anal. Calorim. 114 (2013) 749-755.