Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Maciejewska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 524 22 51 w. 131
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/M_Maciejewska
Konsultacje

Środa 10.00-12.00

O sobie

2015 doktor habilitowany nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,   Rozprawa habilitacyjna Permanentnie porowate materiały polimerowe - preparatyka, charakterystyka, wybrane kierunki  zastosowań

2009 licencjat filologii angielskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Praca dyplomowa Features and Functions of Poisons in Agatha Christie Selected Works,  promotor dr hab. Barbara Klonowska

2002 doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Rozprawa doktorska Synteza polimerowych mikrosfer w oparciu o  różne techniki heterogenicznej polimeryzacji wolnorodnikowej Promotor: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik

1997 magister nauk chemicznych,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  praca dyplomowa Badanie efektów heterogeniczności powierzchni w adsorpcyjnej chromatografii cieczowej z dwuskładnikową fazą ruchomą,  promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Zainteresowania naukowe

 • synteza polimerów porowatych w postaci monolitów i mikrosfer; 
 • chemiczna modyfikacja polimerów;
 • badanie struktury wewnętrznej materiałów porowatych,
 • hierarchiczne polimery porowate;
 • analiza termiczna (TG / DS) polimerów syntetycznych i naturalnych;
 • zastosowanie polimerów w procesach separacyjnych.

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

 • Małgorzata Maciejewska, Barbara Gawdzik, Magdalena Rogulska, Regular polymeric microspheres with highly developed internal structure and remarkable thermal stability, Materials,14, (2021) 2240. 
 • M. Maciejewska, M. Rogulska Porous DMN-co-GMA copolymers modified with 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 144 (3),(2021) 699–711 .
 • M. Rogulska, B. Gawdzik, M. Maciejewska, TG/DSC/FTIR study of porous copolymeric beads based on the dimethacrylate derivative of m-xylene. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 141 (2020) 1351–1360. 
 • M. Maciejewska, M Rogulska, Synthesis and characterization of VP–DMN polymeric sorbents Adsorption 25 (2019) 419-427.
 • M. Maciejewska, M Rogulska, Insight into functionalized DMN-co-GMA copolymers: Part I. Modification with diethylenetriamine Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019), 4485-4495.
 • M. Maciejewska. Synthesis and thermal properties of parent and modified DMN–co-GMA copolymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133 (2018) 969-980.
 •  M. Maciejewska, R. Zaleski, M. Gorgol. Investigation of porous structure polymeric materials based on 1‐vinyl‐2‐pyrrolidone. Polymers for Advanced Technologies 29 (2018) 2042–2049.
 • M. Maciejewska, Study on thermal properties TRIM-GMA copolymers with pendant amine groups. J.Therm. Anal. Calorim. 126 (2016) 1777-1785.
 •  K. Stępnik, I.Malinowska, M. Maciejewska, A new application of micellar liquid chromatography in the determination of free ampicillin concentration in the drug–human serum albumin standard solutionin comparison with the adsorption method. Talanta 153 (2016) 1-7.
 • M. Maciejewska, Investigation of porous structure of packing materials based on 1-vinyl-2-pyrrolidone.  Polymer for  Advanced Technologies  26 (2015) 85-91.  
 • M. Maciejewska, Influence of the filler on thermal properties of porous VP-TRIM copolymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015) 507–513.  
 • M. Maciejewska, Synthesis and characterization of textural and thermal properties of polymer monoliths. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 121 (2015) 1333-1343.
 • M. Maciejewska, D. Kołodyńska; Synthesis and characterization of porous microspheres bearing pyrrolidone units. Materials  Chemistry and  Physics 149-150 (2015) 43-50.                                                                            
 • M. Maciejewska, Characterization of thermal properties of porous microspheres bearing pyrrolidone units. Journal of Thermal Analysis and   Calorimetry119 (2015) 1147–1155.
 •  Yu. Bolbukh, G. Gunko, M. Maciejewska, G. Prykhodko, B. Gawdzik, V. Tertykh, Structure of forcibly ordered bioinert films based on styrene with nanotubes. Adsorpt.Sci. Technol 33 (2015) 701-707.
 •  M. Maciejewska, Yu.Bolbukh, Study on synthesis and characterization of porous microspheres with pendant amine groups Adsorpt.Sci. Technol. 33 (2015) 0617-623.
 •  R. Zaleski, M. Maciejewska, M. Puzio; Mechanical stability of porous copolymers by positron annihilation lifetime Journal of  Physhical Chemistry C 119 (2015) 11267-12096.
 • M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik Studies of sorption properties of porous copolymers of 1-vinyl-2-pyrrolidone. J. Therm. Anal. Calorim. 111 (2013) 1595-1601.
 • M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik, TG/DSC studies of modified 1-vinyl-2-pyrrolidone - divinylbenzene copolymers J. Therm. Anal. Calorim. 113 (2013) 343-350.
 • M. Maciejewska, J. Osypiuk-Tomasik  Sorption on porous copolymers of 1-vinyl-2-pyrrolidone-divinylbenzene. J. Therm. Anal. Calorim. 114 (2013) 749-755.