Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Renata Łyszczek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 57 40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2018/2019


Budynek Małej Chemii, piętro II. pok. 32


czwartki 10.15-12.15

Adres

Pl. M.C. Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

Działalność naukowa

  • Związki kompleksowe metali s-, d- i f-elektronowych z ligandami N,O,S-donorowymi w fazie stałej.
  • Polimery koordynacyjne jedno, dwu i trójwymiarowe na bazie kwasów polikarboksylowych oraz jonach metali przejściowych i jonów lantanowców(III).
  • Sieci metalo-organiczne typu MOF - synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna.
  • Związki kompleksowe lantanowców o właściwościach luminescencyjnych.
  • Kompleksy chelatowe metali przejściowych z ligandami o znaczeniu biologicznym.
  • Materiały hybrydowe dotowane kompleksami lantanowców
  • Analiza termiczna materiałów organicznych i nieorganicznych min. analiza trwałości, przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu różnego rodzaju związków chemicznych oraz materiałów różnego pochodzenia.