Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Renata Łyszczek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 57 40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2019/2020


Budynek Małej Chemii, piętro II. pok. 32


czwartki 10.15-12.15

Adres

Pl. M.C. Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

Działalność naukowa

  • Związki kompleksowe metali s-, d- i f-elektronowych z ligandami N,O,S-donorowymi w fazie stałej.
  • Polimery koordynacyjne jedno, dwu i trójwymiarowe na bazie kwasów polikarboksylowych oraz jonach metali przejściowych i jonów lantanowców(III).
  • Sieci metalo-organiczne typu MOF - synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna.
  • Związki kompleksowe lantanowców o właściwościach luminescencyjnych.
  • Kompleksy chelatowe metali przejściowych z ligandami o znaczeniu biologicznym.
  • Materiały hybrydowe dotowane kompleksami lantanowców
  • Analiza termiczna materiałów organicznych i nieorganicznych min. analiza trwałości, przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu różnego rodzaju związków chemicznych oraz materiałów różnego pochodzenia.

 

Najnowsze publikacje

D. Kowalkowska-Zedler,  A. Dołęga, N. Nedelko, R. Łyszczek,  P. Aleshkevych,  I. Demchenko,  J. Łuczak,  A. Ślawska-Waniewska  and A. Pladzyk, Structural, magnetic and spectral properties of tetrahedral cobalt(II) silanethiolates: a variety of structures and manifestation of field-induced slow magnetic relaxation, Dalton Trans., 49 (2020) 697–710.

R. Łyszczek, I. Rusinek, J. Sienkiewicz-Gromiuk, M. Iwan, O. Pavlyuk, 3-D lanthanide coordination polymers with the flexible 1,3-phenylenediacetate linker: spectroscopic, structural and thermal investigations.  Polyhedron,  159 (2019) 93–101 

K. Pietrzak, C. Wardak, R. Łyszczek, Solid Contact Nitrate Ion‐selective Electrode Based on Cobalt(II) Complex with 4,7‐diphenyl‐1,10‐phenanthroline, Electroanalysis 31 (2019) 1-9.

 R. Łyszczek, B. Podkościelna, A. Lipke, A. Ostasz, A. Puszka, Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019) 4463–4473.

 G. Świderski, R. Świsłocka, R. Łyszczek, S. Wojtulewski, M. Samsonowicz, W. Lewandowski, Thermal, spectroscopic, X-ray and theoretical studies of metal complexes (sodium, manganese, copper, nickel, cobalt and zinc) with pyrimidine-5-carboxylic and pyrimidine-2-carboxylic acids, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019) 2813–2837.

R. Łyszczek, H. Głuchowska, L. Mazur, B. Tarasiuk, V. Kinzhybalo, A.M. Kirillov, Structural diversity of alkali metal coordination polymers driven by flexible biphenyl-4,4’-dioxydiacetic acid. Journal of Solid State Chemistry, 265 (2018) 92–99

 R. Łyszczek, M. Gil, H. Głuchowska, B. Podkościelna, A. Lipke, P. Mergo, Hybrid materials based on PEGDMA matrix and europium(III) carboxylates -thermal and luminescent investigations. European Polymer Journal, 106 (2018) 318–328.