Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Łosowski

prof. dr hab. Janusz Łosowski
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
81-537-50-73-praca; 81-479-46-97-dom
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Osoby spoza UMCS proszę o kierowanie korespondencji do mnie na adres: jalosowski@op.pl
Konsultacje

poniedziałek 15.20-16.00, 17.30-18.00; wtorek 13.00 - 14.30

Adres

Budynek "Stara Humanistyka", pokój nr 222.
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin