Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Litwiński

dr hab. Robert Litwiński
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY, ZAKŁAD HISTORII NAJNOWSZEJ
Funkcje
Dziekan, Kierownik Zakładu
Telefon
+48 (81) 537-27-42; +48 (81) 537-27-60
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

p. 329
Wtorek 12.30-13.30
Czwartek 9.30-10.30

O sobie

Krótkie wprowadzenie: Ur. w  1971 r. w Nałęczowie. W 1990 r. ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące. W 1995 r. uzyskał magisterium nt. Generał broni Kazimierz Sosnkowski – biografia polityczna. Po zatrudnieniu na etacie asystenta rozpoczął badania nad historią policji w II RP, a ich wynikiem był obroniony w 2000 r. – doktorat nt. Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w województwie lubelskim w latach 1919-1939. Habilitował się w 2007 r. na podstawie pracy "Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne". Od 2010 r. profesor nadzwyczajny UMCS.

Zainteresowania badawcze: Historia organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku; Polityka wewnętrzna władz państwowych II Rzeczypospolitej

Stypendia i staże: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 2004 r.; Stypendium Fundacji Lanckorońskich – 2005 r.; Kierownik Grantu Zespołowego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - 2009 r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne (Prezes PTH Oddział w Lublinie w l. 2009-2015; Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTH od 2015 r.); Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Komisja Historyczna O.L. PAN; Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: Członek Rady Naukowej "Res Historica".

Działalność administracyjna: Koordynator ds. studiów niestacjonarnych w IH UMCS (2005-2008); Zastępca Dyrektora IH UMCS (2008-2009); Dyrektor Instytutu Historii UMCS (2009-2012); Kierownik Zakładu Historii Najnowszej w IH UMCS (od 2010 r.); Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS (od 1 IX 2012 r.)