Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Robert Litwiński

prof. dr hab. Robert Litwiński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METODOLOGIII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 (81) 537-27-42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 10.30 - 12.00


Czwartek 10.45 - 12.15

O sobie

Krótkie wprowadzenie: Urodziłem się w  1971 r. w Nałęczowie. W 1990 r. ukończyłem tamtejsze Liceum Ogólnokształcące. W 1995 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra historii na podstawie pracy "Generał broni Kazimierz Sosnkowski – biografia polityczna". Po zatrudnieniu na etacie asystenta rozpocząłem badania nad historią policji w II RP, a ich wynikiem był obroniony w 2000 r. – doktorat pt. "Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w województwie lubelskim w latach 1919-1939". Stopień dr. hab. uzyskałem w 2007 r. na podstawie monografii "Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne". W 2010 r. zostałem zatrudniony na stanowisku profesora UMCS. W 2019 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i zostałem zatrudniony na stanowisku profesora.

Zainteresowania badawcze: Historia organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku; polityka wewnętrzna władz państwowych II Rzeczypospolitej; biografistyka; historia międzywojennego Lublina.

Stypendia i staże: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 2004 r.; Stypendium Fundacji Lanckorońskich – 2005 r.; Kierownik Grantu Zespołowego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - 2009 r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne (Prezes PTH Oddział w Lublinie w l. 2009-2015; Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTH w l. 2015-2018; Członek Zarządu Głównego PTH od 2018 r.); Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Komisja Historyczna O.L. PAN; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Działalność administracyjna: Koordynator ds. studiów niestacjonarnych w IH UMCS (2005-2008); Zastępca Dyrektora IH UMCS (2008-2009); Dyrektor Instytutu Historii UMCS (2009-2012); Kierownik Zakładu Historii Najnowszej w IH UMCS (2010-2019); Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS (2012-2021); Kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem w IH UMCS (od 1 X 2019 r.).

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-5615-4450