Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mariusz Lisowski

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Telefon
81 537 53 57
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: mariusz.lisowski@umcs.lublin.pl


 


Konsultacje w pokoju 1118  - zawieszone do odwołania - zapraszam na konsultacje mailowe


w semstrze letnim 2019/2020 (26.02.2020-22.06.2020)


Wtorek 9.30-11.30


Czwartek 11.15-13.15

Adres

Rektorat UMCS XI piętro
Pl. M.C.Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Zajęcia dydaktyczne:

Statystyka, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Badania operacyjne, Prognozowanie i symulacje, Matematyka finansowa, Bankowość hipoteczna

 

Zainteresowania naukowe:

Metody ilościowe w ekonomii, Bankowość, Finanse, Rynek nieruchomości


Ogłoszenia

Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna WE UMCS Lato 2020

Zaliczenia oraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów odbędą się:

 • zgodnie z regulacjami uczelnianymi i wydziałowymi za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu (WK) UMCS,
 • dla poszczególnych zajęć są przygotowane kursy na platformie WK,
 • w tych kursach przygotowane zostaną i uruchomione w zaplanowanych godzinach testy sprawdzajace dla poszczególnych przedmiotów,
 • szczegółowe zasady zostaną podane w opisach testów egzaminacyjnych,
 • harmonogram zaliczeń i egzaminów po konsultacjach z przedstawicielami studentów przedstawia się następująco:

 

Dzienne UMCS
Statystyka Analityka 1 stopień 1 rok
ćwiczenia 19,06,2020 godz.9,00-10,30 Zadania
wykład 26,06,2020 godz.9,00-10,30 Test
Ekonometria 2 Ekonomia 2 stopień 1 rok
wykład 26,06,2020 godz.10,30-12,00 Test
Ekonometria i prognozowanie Analityka 2 stopień 1 rok
ćwiczenia 16,06,2020 godz.9,00-10,30 Praca
wykład 26,06,2020 godz.17,00-18,30 Test
Zaoczne UMCS
Matematyka finansowa Fir 1 stopień 1 rok
ćwiczenia 28,06,2020 godz.9,00-9,30 Test
wykład 28,06,2020 godz.9,30-10,30 Test
Statystyka w logistyce Logistyka 1 stopień 1 rok
ćwiczenia 21,06,2020 godz.10,30-12,00 Zadania
wykład 27,06,2020 godz.11,30-13,00 Test

 

 

 

 

Zapraszam na Wirtualny Kampus UMCS

W związku z zawieszeniem zajęć na UMCS przygotowałem dla każdego kierunku i dla każdego przedmiotu prowadzonego przez mnie odpowiedni kurs na Wirtualnym kampusie UMCS.
Studenci proszeni są o wykonanie następujących czynności:

 1. Proszę zalogować się na Wirtualnym kampusie UMCS i odnaleźć właściwy kurs , który widnieje pod moim Imieniem i Nazwiskiem (Mariusz Lisowski).
 2. Proszę zapisać się samodzielnie na właściwy kurs. 
 3. Proszę śledzić zmiany zachodzące w tych kursach, przynajmniej w terminach, na które przypadają planowane zajęcia.
  Będę się starał w miarę sukcesywnie zamieszczać tam materiały do samodzielnego studiowania, zadania do rozwiązywania, itp.
  Przewidywane są także konsultacje np. w formie pytań i wypowiedzi na zamieszczonym forum lub tradycyjnych wiadomości mailowych.