Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mariusz Lisowski

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Telefon
81 537 53 57
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: mariusz.lisowski@umcs.lublin.pl


 


Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 


Aplikacja MS Teams


Zespół:KONSULTACJE dr Mariusz Lisowski


Kod zespołu:dostępny dla studentów na pierwszych zajęciach 


wtorek 17.30-19.00


czwartek 17.30-19.00


 

Adres

Pl. M.C.Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Zajęcia dydaktyczne:

Statystyka, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Badania operacyjne, Prognozowanie i symulacje, Matematyka finansowa, Bankowość hipoteczna

 

Zainteresowania naukowe:

Metody ilościowe w ekonomii, Bankowość, Finanse, Rynek nieruchomości


Ogłoszenia

 

Wykaz kursów na Wirtualnym Kampusie

L.p.

Nazwa kursu

1

Konsultacje

2

Seminarium dyplomowe Analityka 3 r

3

Ekonometria Matematyka w finansach 3r

4

Statystyka i ekonometria II Zarządzanie 1 r 2 stopień

5

Ekonometria w procesach logistycznych Logistyka 2 r niestacjonarne

6

Ekonometria w procesach logistycznych Logistyka 2 r stacjonarne

7

Ekonometria I Zarzadzanie 2 r

8

Ekonometria FiR 3 r

9

Modelowanie makroekonomiczne Analityka 3 r

10

Badania operacyjne Analityka 3 r

Wykaz zespołów w MS Teams

L.p.

Nazwa zespołu

Link

1

Wykład Badania operacyjne Analityka 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6de19c27e40a46d2816774191f25c289%40thread.tacv2/conversations?groupId=783c122b-d03b-4a1f-825b-38028f22d779&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

2

Wykład Modelowanie makroekonomiczne Analityka 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae20e05f2bb2f4c5385e6889dcb0c6694%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7698125-e5b7-4e00-9fb5-ecb3e79528eb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

3

Wykład Ekonometria w procesach logistycznych Logistyka 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa25aed7e3c414dc3b960a09beca9e5ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=e035206d-8b84-4624-84d3-d714800abfba&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

4

Wykład Ekonometria I Zarządzanie 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d15529a89ec4912977bfd7a1bb78bf9%40thread.tacv2/conversations?groupId=9fb15abb-76ee-4e75-a641-5e5279bd975a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

5

Wykład Ekonometria FiR 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abe1a878ff9814d43af1872aed7cfe06a%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd3b63cf-bf01-4184-a528-70d6fa3d255d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

6

Wykład Statystyka i Ekonometria II Zarządzanie 1 r 2 st

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad370cd6ba5ff409fada9c5893825f7c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=febef3b4-c4a7-4e21-93f7-7c5122bc6a63&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

7

Wykład Ekonometria Matematyka w finansach 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adaebb10c77b74c91ad0e214a4e50f623%40thread.tacv2/conversations?groupId=a66c311b-e801-481b-92ad-6f8d11e32424&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

8

Wykład Ekonometria w procesach logistycznych Logistyka 2 r niestacjonarne

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac298b1ecb8cb4f7aba55afed4bf7a18c%40thread.tacv2/conversations?groupId=de9b3329-6a76-4e49-8021-955a1e1a1c49&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

9

LB 1 Badania operacyjne Analityka 3r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac81f43d658a0414f85fb1cbf44a0ccf9%40thread.tacv2/conversations?groupId=18ffa111-c88f-4891-bc8f-ffaff0c1a8c8&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

10

LB 2 Badania operacyjne Analityka 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af01a2ad948c9471ba40d05d278551318%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fc0fca8-a595-4fac-a133-9163ef141889&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

11

LB 3 Badania operacyjne Analityka 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad52ea157916c4afa888c30a287c1f9eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f18a5b9-2f8d-4c23-baeb-de0cf962e4ed&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

12

CA 1 Ekonometria FiR 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a456e7334d34a4202bf916b4bd37e7876%40thread.tacv2/conversations?groupId=972fce46-7873-46c1-af4b-badc3cdb8e6d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

13

CA 2 Ekonometria FiR 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5186be2bff114c4d997ceee7b93d694e%40thread.tacv2/conversations?groupId=1487d56a-4980-4ea8-bf6c-32584cc09424&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

14

CA 3 Ekonometria FiR 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0c6847820f04088a7c5c0ed14b68cc5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9920309d-63ed-4839-b12e-30422d82d77c&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

15

CA 4 Ekonometria FiR 2 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a787ce58aa77b4b4a948e5d3327fab8c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6de37ef-d5c7-4e13-9837-69da8eec4ecb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

16

LB 1 Ekonometria Matematyka w finansach 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab00609904591451dbb48439dd0aaa740%40thread.tacv2/conversations?groupId=f05424ff-252a-414f-b1ea-74f947872f08&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

17

LB 2 Ekonometria Matematyka w finansach 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80364771237d43ca86a990fed5aec7f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5f99c0f-3278-4ac1-86c0-d307210a5346&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

18

Seminarium licencjat Analityka 3 r

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adfd12508813f4ac5a2efd2f67ddbcd66%40thread.tacv2/conversations?groupId=154d455c-27c7-4d30-817b-3b2107391f63&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

19

Konsultacje dr Mariusz Lisowski

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13a77cf256074b48a3f886e931352d29%40thread.tacv2/conversations?groupId=bfee8e45-dca7-4f28-b4d4-bf0d34ce1380&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b