Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marcin Lipowski

dr hab. Marcin Lipowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 5375390
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
Wykaz publikacji naukowych
https://scholar.google.pl/citations?user=s-svzZMAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

Wydział Ekonomiczny
pok. 505, V piętro,
d
odatkowy adres e-mail:
marcin.lipowski@gmail.com 


 


Dyżury i konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


środa: 11.30-13.00, czwartek 9.30-11.00.


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Kierownik Katedry Marketingu od 1.10.2018 r., profesor UMCS, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, dr hab. UE w Katowicach, Wydział Zarządzania, specjalizujacy się w problamatyce marketingu usług, multikanalowej dystrybucji, wykorzystaniu technologi ICT w marketingu, komunikacji marketingowej, public relations oraz badaniach marketingowych. 

Naukowiec, wykładowca i praktyk marketingu. Szef Biura Komunikacji i Promocji UMCS w latach 2009-2011. Autor założeń systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Visitting Proffesor i wykładowca Politechniki Lwowskiej w przedmiocie "Public relations and corporate identity". Wykładowca studiów MBA w przedmiocie "Promocja" prowadzonych przez Politechnikę Lubelską. Konsultant w projektach współfinansowanych ze środków UE - m.in. Inicjatywa Jest Kobietą. Wykonawca projektów badawczych dla potrzeb realizacji strategii miasta Lublin w zakresie priorytetu "Akademickość miasta" - w latach 2012 oraz 2014. Koordynator badań ilościowych fetiwali plenerowych odbywających się w Lublinie w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Warsztatów Kultury realizowanego w roku 2017. Recenzent w renomowanych czasopismach naukowych - m.in. Handel Wewnętrzny, International Journal of Management and Enterprise Development. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego z siedzibą w Poznaniu. Autor ponad 80 publikacji naukowych.

Publikacje z listy A MNiSW - z wspłczynnikiem Impact Factor

1. M. Lipowski, I. Bondos, The influence of perceived media richness of marketing channels on online channel usage: Intergenerationals differences, Baltic Journal of Management, vol. 13, issue 2, p. 169-190 (IF za 2018r. - 1,469 Wyd. Emerald).


Działalność naukowa

Główny wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki  2014/13/B/HS4/01612 tytuł "Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej" - okres realizacji lata 2015-2018 - kierownik grantu dr hab. Zbigniew Pastuszak.

 

Nagroda BEST PAPER The MakeLearn & TIM Conference za publikację "Online Channel in Services Buying Process" - Timisoara, Rumunia, 26 maj 2016.

 

Autor książki "Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej", Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2016 r.


Ogłoszenia

Materiały do przygowtowanie na zajęcia z DiKM w dniach 21/28 maja:

Tekst: Customer journey