Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Lesińska-Staszczuk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur w sesji letniej:


wtorki 8.00-10.00 (zdalnie lub stacjonarnie po wcześniejszym kontakcie mailowym), istnieje możliwość spotkania w innym, dogodnym terminie (Teams lub stacjonarnie).


e-mail: magdalena.lesinska-staszczuk@mail.umcs.pl

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji.

Zainteresowania naukowe: prawa człowieka w Unii Europejskiej, prawa kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różne kryteria (płeć, wiek, pochodzenie rasowe, narodowe i etniczne).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

M. Lesińska-Staszczuk Rola procesów stereotypizacji w kształtowaniu się postaw wobec narodów obcych, [w:] Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Poznań 2017, ss: 357- 367.

M. Lesińska-Staszczuk Aktywność ekonomiczna kobiet w Polsce po 1989 roku, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Łukasz Potocki, Zamość 2018, ss: 195-208.

M. Lesińska-Staszczuk Dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne w UE – wybrane aspekty, [w:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Poznań 2018, ss: 343-352.

M. Lesińska-Staszczuk Sytuacja kobiet uchodźców i ubiegających się o azyl w polityce Unii Europejskiej, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin, 2018, ss: 189-202.

M. Lesińska-Staszczuk, Women`s rights in the light of the programmes of the victorious political parties in the Polish 2019 parliamentary elections, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis",Tom: Vol 4 (2019), ss: 39-52.

M. Lesińska-Staszczuk, Uwarunkowania migracji środowiskowych w XXI wieku, [w:] Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno – społecznej, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2019, ss: 13-22.

M. Lesińska-Staszczuk, Dyskryminacja ze względu na wiek w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2021 Nr 1 (59), ss: 267-282

M. Lesińska-Staszczuk, Kobiety w Parlamencie Europejskim, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk - Wlizło, M. Podolak, Lublin, 2021, ss: 153-163.


Ogłoszenia