Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Latawiec

dr hab. Krzysztof Latawiec
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
+48606503703; +48815375298
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Latawiec
https://umcs-pl.academia.edu/KrzysztofLatawiec
https://orcid.org/0000-0003-2741-162X
https://scholar.google.pl/citations?user=pRURIBYAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

 


W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 (od 28 II 2023 r.) konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym w pkoju nr 219 w Starej Humanistyce


czwartek 13.10-14.10


piątek 7.00-8.00


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/219
20-031 Lublin

O sobie

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Instytutu Historii UMCS "RES HISTORICA"

link do strony czasopisma: https://journals.umcs.pl/rh

kontakt z redakcją czasopisma "Res Historica": reshistorica@umcs.pl

Link do konta czasopisma na academia.edu i reaserchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Res-Historica

(4) Res Historica | Maria Curie - Skłodowska University - Academia.edu

 

Zainteresowania badawcze:

1. Cywilna administracja rosyjska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w XIX w. i początku XX w.

2. Kościół prawosławny w Królestwie Polskim 1825-1918.

3. Życie codzienne Rosjan w Królestwie Polskim

4. Armia rosyjska w XIX-XX w.

5. Życie codzienne społeczności lokalnych w Królestwie Polskim

6. Polityka rządu rosyjskiego w Kraju Zachodnim w latach 1864-1914

7. Polacy w głębi imperium rosyjskiego do 1918 r.

- administracja

- armia

- nauka

8. Dzieje kancelarii na zimiach polskich w XIX i XX w.


Działalność naukowa

Realizowane projekty badawcze:

1. Projekt badawczy NCN "Admnistracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914" (kierownik projektu).

 

Realizowane projekty w ramach badań statutowych:

1. Duchowieństwo Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1918.

2. Polacy w administracji państwowej Imperium Rosyjskiego w latach 1801-1917.

3. Korpus oficerski rosyjskiej straży granicznej na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego w latach 1827-1914.

4. Rosyjska własność ziemska w Królestwie Polskim i Kraju Zachodnim w latach 1832-1918.

5. Rosyjski aparat zarządzania w Królestwie Polskim i Kraju Zachodnim w latach 1832-1918.

 


Ogłoszenia

UWAGA: zmiana maila prywatnego

Od 1.10.2022 proszę kierować pocztę na e-mail służbowy: krzysztof.latawiec@mail.umcs.pl lub e-mail prywatny: latawiec131211@o2.plZałączniki