Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Latawiec

dr hab. Krzysztof Latawiec
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
+48606503703; +48815375298
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


UWAGA!!!


 


 


W dniach od 10 do 27 lutego konsultacje nie odbędą się z powodu moich wyjazdów służbowych. Będzie istnieć szansa przeprowadzenia konsultacji indywidualnych. Każdy zainteresowany proszony jest o kontakt telefoniczny (606503703) lub mailowy: latawiec@poczta.umcs.lublin.pl.


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/219
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

1. Cywilna administracja rosyjska w Królestwie Polskim i imperium rosyjskim w XIX w. i początku XX w.

2. Kościół prawosławny w Królestwie Polskim 1825-1918.

3. Życie codzienne Rosjan w Królestwie Polskim

4. Armia rosyjska w XIX-XX w.

5. Życie codzienne społeczności lokalnych w Królestwie Polskim

6. Polityka rządu rosyjskiego w Kraju Zachodnim w latach 1864-1914

7. Polacy w głębi imperium rosyjskiego do 1918 r.

- administracja

- armia

- nauka

8. Dzieje kancelarii w imperium rosyjskim i monarchii austro-węgierskiej


Działalność naukowa

Realizowane projekty badawcze:

1. Projekt badawczy NCN "Admnistracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914" (kierownik projektu).

2. Projekt badawczy NPRH "Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wiekuXIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej" (wykonawca).

 

Realizowane projekty w ramach badań statutowych:

1. Duchowieństwo Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1918.

2. Polacy w administracji państwowej Imperium Rosyjskiego w latach 1801-1917.

3. Korpus oficerski rosyjskiej straży granicznej na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego w latach 1827-1914.

4. Rosyjska własność ziemska w Królestwie Polskim i Kraju Zachodnim w latach 1832-1918.

Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiejZałączniki