Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Latawiec

dr hab. Krzysztof Latawiec
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
+48606503703; +48815375298
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w okresie od 1.04.2019 do 22.06.2019


poniedziałki godz. 7.00-8.00 sala nr 219 Stara Humanistyka


piątki godz. 7.00-8.00 sala nr 219 Stara Humanistyka


Ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się we wtorek 21.06.2019. Następne konsultacje odbędą się dopiero we wrześniu (bliższe informacje pojawią się pod koniec sierpnia).


Informuję, że w dniach od 22.06. do 22.09.2019 r. konsultacje nie będą się odbywać z powodu wyjazdów służbowych, udziału w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i urlopu wypoczynkowego. Będę dostępny pod adresdem e-mail.


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/219
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

1. Cywilna administracja rosyjska w Królestwie Polskim i imperium rosyjskim w XIX w. i początku XX w.

2. Kościół prawosławny w Królestwie Polskim 1825-1918.

3. Życie codzienne Rosjan w Królestwie Polskim

4. Armia rosyjska w XIX-XX w.

5. Życie codzienne społeczności lokalnych w Królestwie Polskim

6. Polacy w głębi imperium rosyjskiego do 1918 r.

- administracja

- armia

- nauka

7. Dzieje kancelarii w imperium rosyjskim i monarchii austro-węgierskiej


Działalność naukowa

Realizowane projekty badawcze:

1. Projekt badawczy NCN "Admnistracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914" (kierownik projektu).

2. Projekt badawczy NPRH "Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wiekuXIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej" (wykonawca).

 

Realizowane projekty w ramach badań statutowych:

1. Duchowieństwo Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim w latach 1815-1918.

2. Polacy w administracji państwowej Imperium Rosyjskiego w latach 1801-1917.

3. Korpus oficerski rosyjskiej straży granicznej na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego w latach 1827-1914.

4. Rosyjska własność ziemska w Królestwie Polskim i Kraju Zachodnim w latach 1832-1918.

Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiejZałączniki