Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Irina Lappo

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2019/2020, SEMESTR ZIMOWY


poniedziałek 10:30 - 11:30


czwartek 10:30 -11:30


 

O sobie

Teatrolożka, etnolingwistka, tłumaczka.


Działalność naukowa

 1. Mrożek à la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym, Lublin2007, 276 s.
 2. Czechow w teatrze polskim, Lublin 2010, 466 s.

Wybrana bibliografia:

 1. Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji. Relacja między przekładem a recepcją teatralną,„Przegląd Rusycystyczny”, 2000, nr 1 (89), s. 61-73.
 2. Losy form grzecznościowych w rosyjskich przekładach dramatów Sławomira Mrożka, „Przegląd Rusycystyczny”, 2001, nr 1.
 3. Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym „Etnolingwistyka” 14, 2002, s. 153-174.
 4. Autostereotyp inteligenta rosyjskiego a stereotyp przyjaciela-Moskala: Wujaszek Wania w polskich przekładach, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecznej-Twardzikowej, t. VIII, Kraków: Univeritas, 2003, s. 157-175.
 5. Zmiana punktu widzenia w procesie przekładu tekstu, [w:] Punkt widzenia, pod red. S. Bartmińskiej-Niebrzegowskiej, Lublin 2004.
 6. Stereotyp Polaka i jego profilowanie w białoruskim kręgu językowo-kulturowym, „Etnolingwistyka” nr 17, 2005
 7.  Konfrontacje z tradycją: polska recepcja teatru białoruskiego, „Acta Albaruthenica”, 2005, nr 5, s. 78-89. Przedruk [w:] Pomiędzy Białorusią a Polską, Mińsk 2009, s. 171-192.
 8. Лексико-семантическое поле 'скука - тоска - уныние' в пьесах Чехова и их польских переводах [w:] Beitraege der Euroaeischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Band 9. Herausgegeben von M. Bayer, R. Zimny. Verlag Otto Sagner, Muenchen, 2006, s. 76-86.
 9. Mrożek w Rosji, „Pamiętnik Teatralny” 2007
 10. O „braciach naszych mniejszych”, czyli pewnym polsko-białoruskim nieporozumieniu z rosyjskim klasykiem w tle, „Akcent”, 2007, nr 4, s. 161-172. Przedruk [w:] Literatura. Język. Kultura. „Acta Albaruthenica” nr 7, 2007, s. 319-330.
 11. Мрожек на русской сцене, «Иностранная литература» 2008, № 6, с. 239-245.
 12. Humor w dramatach Czechowa a przekładalność, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. XIII, pod red. M. Filipowicz-Rudek, Kraków, 2008.
 13. Давайте поиграем в «отбросы общества», «Иностранная литература» 2008, № 7, с. 131-133.
 14. Gdzie ten samowar? Stereotyp Rosjanina a odbiór Czechowa w Polsce, „Dialog” 2009, nr 9, s. 60-79.
 15. Чеховская тоска и безволие или Героический подход к жизни. О русском (и польском) понимании судьбы, «Новая Польша» 2009, № 12, c. 58-66.