Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krystyna Kusiak

dr Krystyna Kusiak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
+48 81 537 63 16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2022/2023   • wtorek  8.30-9.30 (on-line)

  • środa 10.30-11.30 stacjonarnie


             https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=166190


Afiliacja


Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 


 

O sobie

Członek Zespołu Programowego dla kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Sylabusów Modułów/Przedmiotów

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Dostępności dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Redaktor tematyczny czasopisma „Prima Educatione”

Członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu ,,ZŁOTE INDEKSY WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS”

Koordynator strony Video-dydaktyka Wydziału Pedagogiki I Psychologii:  https://www.umcs.pl/pl/video-dydaktyka-video-didactics,19521.htm


Działalność naukowa

Współtwórca projektu wdrożeniowego „Uniwersalność+” 

 

Wybrane publikacje:

Kusiak K., Bednarczuk B., Stawinoga R. (2013), Respect for the child - its possible dimensions, [in:] J.Z.Górnikiewicz, E. Jaszczyszyn (ed.), A Child in the World of Education – Education in the World of the Child, Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, pp. 169-185.

Kusiak K. (2015), Zmiana systemowa ma swoje prawa, W: K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.) Oblicza gotowości szkolnej, Wyd. Harmonia

Kusiak K. (2015), Sześciolatki w szkole, czyli kłopoty z reformą, W: K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.) Oblicza gotowości szkolnej, Wyd. Harmonia.

Kusiak K. (2016), Uczenie się uczenia, W: T. Parczewska (red.) Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin: Wyd. UMCS, s. 63-75.

Kusiak K. (2016), Poczucie kompetencji uczenia się dzieci kończących edukację wczesnoszkolną,  s. 79-99. W: T. Parczewska (red.) Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin: Wyd. UMCS,

Kusiak K. (2017), Innowacyjność – immanentna cecha nauczycielskiego profesjonalizmu, Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXVI z. 1 – 2017, s. 75-86.

Kusiak K. (2019) Możliwe postacie edukacyjnych innowacji, W: A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, K. Kowalczuk (red.) Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 89-99.

Kusiak K., Nowakowska-Buryła I., Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 2019, ss. 109-126

Kusiak K., Nowakowska-Buryła I., Natura kompetencji a ograniczenia i trudności w kształceniu międzykulturowym nauczycieli edukacji elementarnej, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol. 14, 2019/2, nr 52, ss. 41-53.