Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Angowski

dr Marek Angowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy, Rok akademicki 2020/2021


Kontakt:


MS TEAMS kod: p4zcdus lub e-mail
wtorek: 11.00 - 12.30
czwartek: 10.00 - 11.30

O sobie

Pracownik (adiunkt) Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych, również uzyskał w na Wydziale Ekonomicznym, UMCS w Lublinie.

W ramach programu TEMPUS odbył staż w Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Uczestnik programu ERASMUS w ramach którego prowadził zajęcia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na Słowacji (Slovak University of Agriculture in Nitra), Litwie (Aleksandras Stulginskis University of Kaunas) we Włoszech (University of Padua).

W ramach programu Erasmus+ Teaching Staff Mobility Program, Visiting Scholar prowadził wykłady z przedmiotów Market research and analyzes, Project cycle management, Management of rural areas development w Aleksandras Stulginskis University of Kaunas na Litwie. Uczestnik International Week (Erasmus+) w Mendel University in Brno (Czechy).

W działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu, badań i analiz zachowań nabywców na rynku żywności.

Działalność dydaktyczną łączy z praktyką poprzez współpracę z samorządem terytorialnym (wykonanie ekspertyzy) oraz prowadzenie szkoleń z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Autor ponad 50 publikacji (również anglojęzycznych) oraz ekspertyz oraz innych opracowań naukowo-badawczych, uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu konkurencyjności i zarządzania w agrobiznesie, marketingu i zachowań konsumenckich.

Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu,  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie oraz Eurasia Business and Economics Society.