Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Kuchciak

Stanowisko
starszy technik dokumentalista
Jednostki
ARCHIWUM I MUZEUM UMCS
Funkcje
Dyrektor
Telefon
(81) 5372787
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Studia magisterskie na UMCS w latach 2001-2006. Doktorat na UMCS obroniony w 2019 r. Temat pracy:

Zaporowe i zmotoryzowane związki taktyczne w II Rzeczpospolitej – casus Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej

Zainteresowania badawcze:

II wojna światowa, historia wojskowości, Wojsko Polskie okresu miedzywojennego


Działalność naukowa

Monografie naukowe:

1. Pancerniacy z Lublina. Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie 1918-1939, Poznań 2020.

 

Monografie:

1. Czołg lekki Vickers 6-Ton w Wojsku Polskim w latach 1931-1939, Oświęcim 2018.

2. Samochód pancerny wz. 29 w latach 1929-1939, Oświęcim 2019.

  

Wybrane artykuły:

1. Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie w latach 1918-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2016, t. XIII, s. 187-209.

2. Nieznane relacje dotyczące Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej z 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, Tom 18 (69), Nr 4 (262), s. 152-176.

 

Wybrane artykuły popularno-naukowe:

1. Politechnika Warszawska w Lublinie?, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 2, s. 21-23.

2. Wyższe Studium Nauczycielskie UMCS – dwa lata istnienia, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 8, s. 17-19.

3. Zakład Metod Numerycznych. Początki informatyki na UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2014, nr 6, s. 31-34.

4. „Sieciowe przypadki„ UMCS. Od LASK do LubMAN, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2015, nr 1, s. 21-25.