Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Grzegorz Kseniak

Stanowisko
audytor wewnętrzny
Jednostki
ZESPÓŁ KONTROLI I AUDYTU
Telefon
81 537 5191
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pok. 1402

Adres

Pl. M.C.Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Zaświadczenie  Ministra Finansów nr 478/2004 potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu  na audytora wewnętrznego.

 Audytor prowadzi audyt zgodnie z planem rocznym  oraz przeprowadza inne czynności doradcze zlecone przez Rektora

 Karta audytu wewnętrznego: Pismo okólne Nr 4/2020